Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Rekrutacja

Zintegrowany Program Rozwoju WSISIZ

Począwszy od lutego 2020 rozpoczęliśmy cykl warsztatów poświęconych funkcjonowaniu jednostek IT. W planie mamy następujące tematy:

 • Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center
 • Praktyka CIO 2 – Infrastruktura teleinformatyczna pod kątem utrzymania ciągłości działania
 • Praktyka CIO 3 – Organizacja Service Deck
 • Praktyka CIO 4 – Zarządzanie zmianą w Zintegrowanych Systemach Informatycznych
 • Praktyka CIO 5 – Bezpieczeństwo, użytkownicy, role, uprawnienia.
 • Praktyka CIO 6 – Podejście do budżetowania IT

W dniu 2.04.2020 odbędą się prowadzone w formie zdalnej zajęcia z drugiego tematu. Będzie je prowadził pan Mirosław Kaliński – w branży IT już niemal 30 lat, doświadczenie zdobywał między innymi w takich firmach jak ORACLE (Key Account Manager Public Sector), Microsoft (Public Sector Leader), Sygnity (dyrektor Pionu Integracji Infrastruktury), MORPOL ASA (dyrektor IT).

Opis i cel warsztatu

Kontekst IT Branża: zakład produkcyjny, produkcja dyskretna

Podsumowanie przypadku: struktura firmy: 3 zakłady produkcyjne i centrala z funkcjami controllingu, sprzedaży i zarządzania, konieczność polepszenia niezawodności systemu IT przez przebudowę infrastruktury sieciowej, outsourcing usług telekomunikacyjnych do dostawcy, funkcje wewnętrzne łączności z systemami produkcyjnymi na zakładach realizowane przez wewnętrzne IT, ryzyka związane z podatnościami na włamania.

Bloki

 1. Wprowadzenie pojęć do ćwiczenia – 3 godziny, forma: PPT
 2. Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia 20 minut, forma: PPT
 3. Ćwiczenie, praca grupy – 2 godziny
 4. Prezentacja wypracowanego podejścia i rozwiązania + dyskusja (studenci) – 1 godzina
 5. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania + dyskusja 1 godzina

    Przebieg warsztatu

Moduł

Opis

Czas

 Wprowadzenie

Pojęcia i elementy kontroli zarządczych w obszarze IT omawiane w ćwiczeniu:

 • ryzyka w obszarze telekomunikacji i ich mitygacja
 • zarządzanie dostawcami na przykładzie współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych
 • elementy prawa telekomunikacyjnego, SLA dla usług telekomunikacyjnych

Pojęcia i elementy informatyczne omawiane w ćwiczeniu:

 • obszar infrastruktury telekomunikacyjnej (wyjście do chmury, Internetu, punkt styku z Internetem, WAN, LAN, separowanie podsieci w architekturze TCP/IP)
 • rodzaje łącz telekomunikacyjnych (miedź, światłowód, radio, GSM, Wifi), wady i zalety z punktu widzenia niezawodności

Elementy z praktyki CIO

 • zarządzanie dostawcami
 • zwiększenie niezawodności sieci rozległej
 • zespół wewnętrzny i jego umiejętności vs. zespół zewnętrzny

PPT

3 godziny

+ 2 x 10 minut przerwy w środku

Zdefiniowane zadania dla grupy

Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia.

 1. Grupa ma za zadanie znaleźć podejście do zmian w obszarze architektury sieci WAN które powinien przyjąć dział IT
 2. Grupa ma zdefiniować listę ryzyk dla systemów produkcyjnych (factory floor) opartych o systemy nie-supportowane oraz osadzone, podejście do zmian w obszarze architektury sieci LAN które powinien przyjąć dział IT
 3. Grupa ma za zadanie zaplanować podejście do przypadku wystąpienia problemów z siecią Wifi na zakładzie produkcyjnym

PPT + pytania

20 minut

Praca grupy

Praca w grupie moderowana przez prowadzącego, wprowadzenie nowych informacji w formule grywalizacji (battlecards), symulujących rzeczywisty przebieg procesu decyzyjnego na projekcie

2 h

+ 2 x 10 minut przerwa

 

Przerwa

10 minut

Prezentacja podejścia i rozwiązania

Wybrany zespół 3 osób z grupy prezentuje rekomendacje przyjętych rozwiązań dla zadań 1,2 i 3 uwzględniające zidentyfikowane ryzyka. 

Po każdym wystąpieniu prezentowane jest rzeczywiste rozwiązanie sytuacji jakie IT przyjęło w tej sytuacji (prowadzący) + utrwalenie pojęć z wprowadzenia + dyskusja

3 x 25 minut godzina

Wystąpienie w formie prezentacji nieformalnej, dyskusja moderowana

>Warsztaty będą odbywać się 2.04 zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

W dniu 1.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Projekty kaskadowe vs. zwinne – II edycja

Opis:

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

 Cel:

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami, realizowanymi wewnątrz danej organizacji, jak i poza nią. Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej cyklu życia projektu tj. od pojawienia się potrzeby biznesowej do zakończenia projektu, a tym samym dostarczenia wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 

Forma i metoda prowadzenia zajęć: zajęcia będą prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników: ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Czas trwania: 1 dzień

 Agenda szkolenia:

 • Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?
  • Działalność operacyjna a zmiany biznesowe
  •    Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia
   (zwinne vs kaskadowe) 
 • Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów
  • Planowanie oparte na produktach 
  • Struktura podziału pracy 
  • Harmonogramowanie sieciowe
  • Planowanie przyrostowe oparte o iteracje
 • Komunikacja a zmiana
  • Zarządzanie informacją 
  • Bariery komunikacyjne 
  • Techniki skutecznej komunikacji 
  • Elementy negocjacyjne 
 • Czy zmiana to ryzyko?
  • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
  •    Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
  • Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej
 • Techniki „zwinnej” pracy zespołowej
  • Priorytetyzacja MoSCoW
  •  Timeboxy i „daily stand-up”
  • Warsztaty facylitowane
 • Podsumowanie szkolenia
  • Bilans doświadczeń
  • Indywidualne nastawienie do projektu

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy? Czego się nauczą?

Poznasz metody, techniki i narzędzia, które czynią zarządzanie projektami dużo prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać.

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci lepiej organizować przedsięwzięcia w szybko zmieniającym się otoczeniu.

 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające planowanie, oraz monitorowanie projektu.
 • Nauczysz się budować zespół projektowy.
 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające komunikację w projekcie.
 • Nauczysz się definiować cele i wskaźniki, oraz określać rezultaty projektu.
 • Poznasz różnicę pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do realizacji projektów oraz to, co konkretnie z niej wynika dla realizowanych przez Ciebie tematów.
 • Nauczysz się jak radzić sobie z konfliktami w zespole projektowym.
 • Poznasz metody oceny pracy menadżera i członków zespołu projektowego.
 • Dowiesz się czym jest ścieżka krytyczna, jak z niej korzystać i dlaczego warto ją wyznaczać.
 • Nauczysz się szacować ryzyko związane z realizacją projektu.
 • Dowiesz się jak tworzyć procedury wspierające sprawną realizację projektu.

Dla kogo (profil studenta)

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w projektach

Warsztaty będą odbywać się w sali N 116 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził Marcin Szybowski, z firmy EITT, projektant symulacji biznesowych, menedżer, trener oraz konsultant. Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier i możliwości ich wykorzystania w edukacji. Stworzył szereg symulacji biznesowych, które w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób1

W dniach 20.03.2020 -22.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się  wizyta studyjna studentów WIT w firmie BILLENNIUM S.A., oddział w Olsztynie. BILLENNIUM  S.A. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Posiada w Polsce 10 oddziałów. Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy. Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco: 21.03.2020  – wykłady i warsztaty
 • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy.
 • REST API (wykład, 2h)  – Teoria RESTPrzykład implementacji API REST-owego w ASP.NET Core2.
 • REST API (wykład, 2h) – Utworzenie kontrolera, Utworzenie serwisu aplikacyjnego• Dodanie operacji REST-owych z użyciem framework-a ASP.NET Core3.
 • ORM i SQL Server (wykład , 2h) – Przykład implementacji komunikacji z bazą danych w Entity Framework Core4. 
 • ORM i SQL Server (ćwiczenia, 2h) Utworzenie schematu bazy danych podejściem Code First z użyciem Entity Framework Core• Utworzenie repozytorium umożliwiającego zapis i odczytu danych
22.03.2020   – wykłady i warsztaty
 • Testy Automatyczne, System kontroli wersji (GIT) (wykład, 2h )– Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET Core, Omówienie i przykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Testy Automatyczne (ćwiczenia, 2h) –Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET CorePrzykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Frontend (wykład, 2h)∙- Omówienie gotowej aplikacji w React
 • Frontend (ćwiczenia, 2h)Dodanie nowej funkcjonalności do omówionej aplikacji w oparciu o wiedze z wykładu
Wyjazd do Olsztyna planowany jest 20.03 około godziny 16.00, wyjazd z Olsztyna 22.03 około godziny 16.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:
 • przejazd na trasie Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa
 • hotel w Olsztynie (2 noclegi) ze śniadaniami
 • 3 obiady
 • ubezpieczenie NNW
Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób! Studenci powinni wziąć ze sobą laptopy z systemem Windows 10 oraz oprogramowaniem: Visual Studio 2019, .NET Core, SQL Server 2017 Express, Azure Data Studio, Node JS (Recommended ~ 12.13.1)

Weź udział

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna. UWAGA: Prosimy bardzo o odpowiedzialne zapisywanie się na wyjazdy, szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Niektóre koszty szkoła ponosi na 2-4 tygodni przez terminem realizacji imprezy. Dotyczy to między innymi zakupu biletów kolejowych, rezerwacji pokoju w hotelu czy obiadów. Rezygnacja z imprezy w ostatnich dniach przed jej rozpoczęciem oznacza w praktyce stratę poniesionych kosztów. Dlatego też zapisując się na daną imprezę prosimy o wcześniejsze upewnienie się, że w tym czasie będziecie Państwo mogli wziąć w niej udział. W krańcowym przypadku rezygnując z uczestnictwa w imprezie w ostatnim tygodniu przed jej rozpoczęciem prosimy o znalezienie na swoje miejsce zastępstwa. W przypadku nie znalezienia zastępstwa na zwolnione miejsce możemy być zmuszeni do obciążenia Państwa poniesionymi dotychczas przez uczelnię wydatkami związanym z Państwa udziałem w imprezie.

W marcu 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 13 miejsc

Szkolenia będą dotyczyły nowej wersji standardu ITIL (wersja 4). Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION v. 4 – 16.03.2020 -17.03.2020, godz. 8.15-15:00 – sala N105
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 18.03.2020, 8:15 – 12:00 – sala N405
 • Szkolenie ITIL DEVOPS v.4 – 18.03.2020 – 20.03.2020, godz. 8.15-15.00 – sala N105  (18.03.2020 od godziny 13:30)

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – 18.03.2020 godzina 12:15 sala N405
 • ITIL DEVOPS – 24.03.2020 godzina 16:00 sala N405. Nie jest dostępna jeszcze wersja polska egzaminu, więc ten egzamin odbędzie się po angielsku. Takie też będą materiały.

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 

W dniach 13.03.2020 – 16.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą w Orońsku warsztaty malarskie.

W tym wyjątkowym miejscu, gdzie teraźniejszość łączy się z tradycją, możemy obejrzeć wystawy sztuki współczesnej oraz XIX wieczny zespół dworski wraz z pałacem należącym niegdyś do wielkiego malarza, Józefa Brandta. Nastrojowy park zaprasza do spacerów, podziwiania przyrody i eksponowanych tu dzieł sztuki.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to przestrzenie wystawiennicze, kolekcja rzeźby, biblioteka, pracownie rzeźbiarskie oraz techniczne. Całość otoczona jest parkiem, w którym eksponowane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny Abakanowicz, Tony’ego Cragga i innych.

Cisza, kontakt z naturą i sztuką sprzyja wyciszeniu i pracy twórczej. Odkładając smartphony na bok, można wsłuchać się w dźwięki przyrody i podziwiać te subtelności natury, które na co dzień zagłusza świat.

  „Sztuka nie polega na przekształcaniu słońca w żółtą plamę. Sztuka jest tam, gdzie żółta plama staje się słońcem”,

Pablo Picasso

 ZAŁOŻENIA

 Praca malarska, wykonana w dowolnej technice (mały blejtram, tektura, farby olejne, akryle, itp., materiały należy przywieźć ze sobą) Punktem odniesienia ma być natura lub dowolnie wybrany temat.

 Cel ogólny: zmotywowanie studentów do pracy wyrażającej indywidualne podejście do obserwowanego pejzażu, natury czy jej fragmentów. Tematem może być również człowiek.

Zadaniem jest przetransponowanie wybranego kadru na subiektywny język plastyczny, który może wyrażać się przez syntetyczne, ekspresyjne lub inne przedstawienie uzyskane przez barwy, kreskę, kompozycję itp.

 Celem jest indywidualna interpretacja założonego tematu, uaktywnienie kreatywności. Temat ma stać się pretekstem budowania indywidualnego języka plastycznego. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej. Umiejętność zastosowania odpowiednich środków wyrazu w celu stworzenia pracy o indywidualnym charakterze. Ponadto studenci wykonają prezentację Power Point przy pomocy własnoręcznie wykonanych fotografii. Tematem może być proces twórczy na warsztatach malarskich lub motywy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Forma pracy: indywidualna

Prowadzący warsztaty to pracownicy Centrum Rzeźby Polskiej: malarka Maria  Pajek i rzeźbiarz – dr. Jarosław Pajek

Wyjazd na warsztaty do Orońska planowany jest na piątek rano 13.03.2020 busem spod budynku uczelni , a powrót w poniedziałek 16.03.2020 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w warsztatach:

 • Transport busem do Orońska i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w Orońsku ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych i środka transportu ze sporym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów

W dniu 11.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Projekty kaskadowe vs. zwinne

Opis:

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

 Cel:

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami, realizowanymi wewnątrz danej organizacji, jak i poza nią. Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej cyklu życia projektu tj. od pojawienia się potrzeby biznesowej do zakończenia projektu, a tym samym dostarczenia wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 

Forma i metoda prowadzenia zajęć: zajęcia będą prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników: ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Czas trwania: 1 dzień

 Agenda szkolenia:

·         Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?

o    Działalność operacyjna a zmiany biznesowe

o    Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia 
(zwinne vs kaskadowe) 

·         Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów

o    Planowanie oparte na produktach 

o    Struktura podziału pracy 

o    Harmonogramowanie sieciowe 

o    Planowanie przyrostowe oparte o iteracje

·         Komunikacja a zmiana 

o    Zarządzanie informacją 

o    Bariery komunikacyjne 

o    Techniki skutecznej komunikacji 

o    Elementy negocjacyjne 

·         Czy zmiana to ryzyko? 

o    Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem

o    Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans

o    Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej

·         Techniki „zwinnej” pracy zespołowej 

o    Priorytetyzacja MoSCoW

o    Timeboxy i „daily stand-up”

o    Warsztaty facylitowane

·         Podsumowanie szkolenia 

o    Bilans doświadczeń

o    Indywidualne nastawienie do projektu

 

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy? Czego się nauczą?

Poznasz metody, techniki i narzędzia, które czynią zarządzanie projektami dużo prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać.

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci lepiej organizować przedsięwzięcia w szybko zmieniającym się otoczeniu.

 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające planowanie, oraz monitorowanie projektu.
 • Nauczysz się budować zespół projektowy.
 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające komunikację w projekcie.
 • Nauczysz się definiować cele i wskaźniki, oraz określać rezultaty projektu.
 • Poznasz różnicę pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do realizacji projektów oraz to, co konkretnie z niej wynika dla realizowanych przez Ciebie tematów.
 • Nauczysz się jak radzić sobie z konfliktami w zespole projektowym.
 • Poznasz metody oceny pracy menadżera i członków zespołu projektowego.
 • Dowiesz się czym jest ścieżka krytyczna, jak z niej korzystać i dlaczego warto ją wyznaczać.
 • Nauczysz się szacować ryzyko związane z realizacją projektu.
 • Dowiesz się jak tworzyć procedury wspierające sprawną realizację projektu.

 

Dla kogo (profil studenta)

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w projektach

Warsztaty będą odbywać się w sali N 116 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził Marcin Szybowski, z firmy EITT, projektant symulacji biznesowych, menedżer, trener oraz konsultant. Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier i możliwości ich wykorzystania w edukacji. Stworzył szereg symulacji biznesowych, które w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób

W dniu 5.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Kreatywne generowanie pomysłów z zastosowaniem narzędzi do rozwiązywania problemów w zespole – II edycja.

Cele warsztatu:

 • Twórcze wykorzystanie potencjału zespołu oraz rozwój kreatywnego myślenia
 • Uświadomienie uczestnikom, że każdy może poszukiwać kreatywnych rozwiązań w pracy zespołowej
 • Przełamywanie rutynowych zachowań w sytuacjach biznesowych.  

 Forma zajęć:

 • Praca warsztatowa z wykorzystaniem treningu kreatywnego myślenia oraz narzędzi (problem solving) i metod inspirujących do twórczej pracy zespołowej.
 • Zajęcia są prowadzone tak, by każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i poznać swoje możliwości w przełamywaniu rutynowych zachowań
 • Zastosowanie kamery w niektórych ćwiczeniach, które pomoże uczestnikom w analizie procesów i uwarunkowań wpływających na proces tworzenia.

Warsztat obejmuje tematy i ćwiczenia z zakresu następujących zagadnień:

1. Miejsce i rola kreatywnego myślenia w biznesie

2. Proces kreatywnego myślenia.

3. Bariery w stosowaniu kreatywnego myślenia.

4. Wypracowanie techniki płynności myślenia i skojarzeń różnymi metodami

5. Techniki ułatwiające kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów – stosowanie metody losowej, semantycznej, sennej, antytezy i analogii.                                  

6. Synektyka – uruchomienie kreatywności w zespole, metody innowacyjne

 • Sztafeta myślowa (metoda rozwijania pomysłów ściśle ze sobą powiązanych),
 • Twórcza dedukcja (tworzenie sylogizmów w procesie kreatywnej twórczości),
 • Poszukiwanie określeń za pomocą symbolu.

7. Narzędzia kreatywnego rozwiązywania problemów w biznesie.

8. Wybrane Metody z zakresu „Problem solving

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy i notatniki.
 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń.

Warsztaty będą odbywać się w sali N405 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób

Począwszy od lutego 2020 rozpoczynamy cykl warsztatów poświęconych funkcjonowaniu jednostek IT. W planie mamy następujące tematy:

: 

·         Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center

·         Praktyka CIO 2 – Infrastruktura teleinformatyczna pod kątem utrzymania ciągłości działania

·         Praktyka CIO 3 – Organizacja Service Deck

·         Praktyka CIO 4 – Zarządzanie zmianą w Zintegrowanych Systemach Informatycznych

·         Praktyka CIO 5 – Bezpieczeństwo, użytkownicy, role, uprawnienia.

·         Praktyka CIO 6 – Podejście do budżetowania IT

 

W dniu 21.02.2020 odbędą się zajęcia z pierwszego tematu. Będzie je prowadził pan Mirosław Kaliński – w branży IT już niemal 30 lat, doświadczenie zdobywał między innymi w takich firmach jak ORACLE (Key Account Manager Public Sector), Microsoft (Public Sector Leader), Sygnity (dyrektor Pionu Integracji Infrastruktury), MORPOL ASA (dyrektor IT).

 

Opis i cel warsztatu

Zapoznanie studentów z elementami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej na poziomie Data Center i infrastruktury fizycznej na przykładzie studium rzeczywistego przypadku. Student/uczestnik postawiony zostaje w roli szefa IT odpowiedzialnego za wprowadzenie zmiany w zadanym obszarze.

 

Kontekst IT Branża: FMCG, zakład produkcyjny

 

Podsumowanie przypadku: zastana infrastruktura IT z dwoma węzłami DC1 i DC2, brak redundancji, długie RTO, długi rejestr ryzyk dotyczących infrastruktury podstawowej w Data Center.

 

Bloki

 1. Wprowadzenie pojęć do ćwiczenia – 3 godziny, forma: PPT
 2. Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia 20 minut, forma: PPT
 3. Ćwiczenie, praca grupy – 2 godziny
 4. Prezentacja wypracowanego podejścia i rozwiązania + dyskusja (studenci) – 1 godzina
 5. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania + dyskusja 1 godzina

Warsztaty będą odbywać się w sali N106 w godzinach 14:00 – 20:00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W dniach 20.02.2020 – 23.02.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie IV edycja WARSZTATÓW FACYLITATORA – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań zespołu.

Warsztat facylitatora pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu. Warsztaty wyposażają uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w skutecznym prowadzeniu spotkań facylitowanych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów, zwłaszcza w kontekście zarządzania projektami i procesem wytwórczym w środowisku IT, oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy.

Czym jest facylitacja?

Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Wywodzi się ze środowiska IT i projektów deweloperskich. Osoba prowadząca takie spotkania – facylitator – wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu.

Facylitację stosuje się m.in. podczas spotkań zespołów projektowych (w tym zespołów pracujących w metodykach zwinnych), zespołów zarządzających (w ramach ustalania celów strategicznych), rady programów projektów czy podczas tzw. grup focusowych (w ramach projektów badawczych).

Facylitacja jest metodą prowadzenia spotkań, która skupia się na sposobach pracy zespołu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi, efekty wypracowane przez zespół są wyższej jakości. Metoda facylitowania jest kompetencją wspierającą pracę:

 • trenerów biznesu
 • project managerów
 • Scrum Masterów
 • liderów i kierowników zespołów
 • zespołów pracujących w metodach zwinnych
 • wykładowców
 • osób pracujących w tzw. „turkusowych” organizacjach

Warsztat facylitatora

W ramach kursu „Warsztat Facylitatora” uczestnicy nabywają wiedzę oraz poznają techniki i narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów facylitowanych zgodnie z modelem Iceberg Tony’ego Mann’a.

Model Iceberg® jest, stworzonym na bazie wieloletnich doświadczeń, międzynarodowym standardem prowadzenia spotkań facylitowanych, który znalazł uznanie w praktyce w wielu obszarach biznesu, szczególnie zaś w środowisku projektowym.

Podczas warsztatu zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

 • model procesu Iceberg® Tony’ego Mann’a
 • formaty pracy z zespołami
 • „czerwone” i „zielone” myślenie: podstawowe role i odpowiedzialności w facylitowaniu zespołów
 • stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu
 • przygotowanie się do facylitowania zespołu: umowa z klientem, tworzenie agendy, wybór sali i czasu
 • narzędzia i techniki do użycia podczas facylitowania zespołów: narzędzia procesu, zbieranie informacji, analiza danych, priorytetyzacja, podejmowanie decyzji, planowanie działań i wdrożenia
 • facylitowanie podczas projektu (w tym w zespołach pracujących w metodykach zwinnych), szkolenia, zajęć uczelnianych i spotkań

Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości warsztaty facylitowane
 • poznają powody niskiej efektywności pracy zespołu oraz narzędzia redukujące te nieefektywności
 • wzbogacą swój portfel technik i narzędzi służących aktywizacji zespołów, podnoszenia poziomu ich współpracy i jakości komunikacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów, w których będą stosować poznane na kursie metody

Międzynarodowe standardy

Szkolenia oparte na międzynarodowych standardach i metodykach powstają jako efekt pracy zbiorowej ekspertów z danej dziedziny z całego świata – wymieniają się oni doświadczeniami i tworzą oraz systematyzują podejścia, które sprawdzają się w praktyce danej gałęzi działalności, a następnie opracowują najbardziej wartościowe i sprawdzone rozwiązania oraz wiedzę tak by tworzyły spójną metodykę. Co za tym idzie szkolenia akredytowane oparte na międzynarodowych standardach różnią się od szkoleń dedykowanych szerszym zakresem wiedzy jaki jest w ich ramach przedstawiony, głębszym badaniem i analizą proponowanych rozwiązań oraz ujęciem danej dziedziny wiedzy w sposób kompleksowy umożliwiający jej łatwiejsze zastosowanie. Dodatkowo umożliwiają weryfikację i potwierdzenie zdobytej wiedzy poprzez certyfikację międzynarodową.

Przebieg warsztatów

Dzień I

Czas

Temat

Metody pracy

10:00 – 10:30

Wprowadzenie do szkolenia

Poznanie uczestników i ich oczekiwań, sporządzenie kontraktu z grupą.

10:30 – 11:00

Wprowadzenie do facylitacji; czym jest, do czego służy; prezentacja wyników badań „Hamburg research”

Zaprezentowanie wyników badań nad pracą zespołów i efektywnością prowadzonych spotkań. Powiązanie wyników badań z celem stosowania facylitacji.

11:00 – 12:00

Zadanie i Proces: czym są, ich powiązanie

Uczestnicy, na bazie ćwiczenia, przekonają się, że „zadanie” i „proces” są dwoma nierozłącznymi elementami osiągnięcia celu. Trener przeprowadzi ćwiczenie, które pokaże różnice pomiędzy tym, czym jest „zadanie” a tym, czym jest „proces”.

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

 

12:15 – 13:00

Stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu

Na bazie ćwiczenia, uczestnicy doświadczą i dowiedzą się czym są stopnie niepewności zadania. Zostanie również zaprezentowana koncepcja dojrzałości zespołu.

13:00 – 14:00

Formaty: jak pracować z uczestnikami spotkań; Role w facylitacji (Lider zadania i facylitator)

Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne formaty pracy z grupą. Dzięki ćwiczeniu poznają wady i zalety różnych formatów oraz wyciągną wnioski dotyczące opłacalności stosowania formatów.

W trakcie tej części zostaną wprowadzone również dwie role odpowiedzialne za efektywne przeprowadzenie spotkania: Lider Zadania oraz Facylitator.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

 

15:00 – 16:30

Proces Iceberg® Tony’ego Mann’a

MBTI (Myers – Briggs Type Indicator): czym jest, jak działa i jak wykorzystywać w pracy facylitatora

Autorskie badania Tony’ego Mann’a pokazują w jaki sposób funkcjonują zespoły. Dzięki skupieniu na 5 płaszczyznach działania zespołu można podnieść efektywność jego pracy. Znajomość tych płaszczyzn oraz metod pracy na każdej z nich pozwala facylitatorowi podnosić efektywność zespołu.

MBTI jest koncepcją wykorzystywaną podczas pracy na jednej z płaszczyzn (Różnice indywidualne) zgodnie z Modelem Iceberg. Znajomość koncepcji i umiejętność jej zastosowania w pracy jest niezbędna dla skutecznego facylitatora.

16:30 – 16:45

Przerwa kawowa

 

16:45 – 18:00

Narzędzia pracy facylitatora (modele, narzędzia, techniki)

Narzędzie pracy odnoszą się do różnorodnych technik stosowanych podczas warsztatów facylitowanych. Facylitator powinien je znać i płynnie się wśród nich poruszać, żeby odpowiednio facylitować zespół.

Trener zaprezentuje szereg technik i narzędzi, które podniosą kompetencje facylitacji uczestników.

Dzień II

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:00

Ćwiczenie: Supermarket; samofacylitacja pracy zespołu

Uczestnicy będą mieli okazję zastosować poznane techniki w praktyce: podczas ćwiczenia, w którym sami siebie będą facylitować. Trener będzie pomagał uczestnikom dobierać narzędzia i techniki, żeby ćwiczenie przebiegło efektywnie.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:30

Przegląd procesu zgodnie z modelem Iceberg®

Umiejętność analizy wykonanych działań w ramach facylitacji oraz wyciągnięcia wniosków na bazie pracy grupy jest kompetencją niezbędną do wspierania rozwoju zespołów. Uczestnicy nabędą tę kompetencję na bazie ćwiczenia w trakcie szkolenia.

12:30 – 13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15 – 14:00

Model Organizacji Process Iceberg®

Trener zaprezentuje przeniesienie koncepcji Iceberg odnoszącej się do pracy zespołu na pracę i funkcjonowanie organizacji. Model Oraganizacji Iceberg wskazuje najważniejsze obszary, w których facylitowanie pracy przyniesie największe korzyści. Na bazie dyskusji i ćwiczenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy wspierać organizację w powyższych obszarach.

14:00 – 16:00

Agile Game: Agile Warrior – zwinne podejście do zarządzania projektami

Znajomość zwinnego podejścia do zarządzania projektami w dzisiejszych czasach jest niezbędne do funkcjonowaniu w zespołach IT. W trakcie warsztatu uczestnicy zrozumieją najważniejsze aspekty działania w zwinnym środowisku oraz, dzięki temu, nabędą kompetencje umożliwiające wspieranie zespołów pracujących z nowoczesną technologią (informatycy i programiści).

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

 

16:15 – 18:00

Wykorzystanie technik facylitacji w zwinnym zarządzaniu projektami – praca w zespołach; Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać Instrukcję postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami. Efektem zadania mają być spisane podpowiedzi i działania, które należy wykonać, żeby podnieść prawdopodobieństwo sukcesu w realizacji projektu.

Zadanie będzie wielopłaszyznowe. Uczestnicy będą analizować sytuację organizacji i projektów zarządzanych kaskadowo i zwinnie. Pierwszym krokiem będzie skupienie się uczestników na zwinnych projektach.

Dzień III

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:30

PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje – wprowadzenie do kaskadowego zarządzanie projektami

Na podstawie rozgrywki gry szkoleniowej, uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym sposobem zarządzania projektami. Dzięki temu szkolenie będzie w stanie zaprezentować możliwie pełne spektrum zastosowania metod facylitacji we wspieraniu organizacji.

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:45

Kaskadowe zarządzanie projektami a zwinne zarządzanie projektami

Porównanie obu metod zarządzania projektami będzie podstawą do stworzenia przez uczestników drugiej części ich projektu w trakcie szkolenia.

12:45 – 13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30 – 15:00

Wykorzystanie technik facylitacji w kaskadowym zarządzaniu projektami – praca w zespołach. Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

Wykonanie drugiej części Instrukcji facylitatora. Ta część zadania będzie dotyczyć kaskadowego zarządzania projektami.

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

 

15:15 – 17:00

Prezentacja projektów, dyskusja nad projektami, doprecyzowanie projektów.

Zespoły zaprezentują efekty swoich prac. Trener zachęci uczestników do zastanowienia się nad metodami pracy oraz stworzeniem listy potencjalnych tematów, na które facylitator powinien zwrócić szczególną uwagę.

Dzień IV

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 9:45

Planowanie w zespołach warsztatu facylitowanego na bazie stworzonych projektów;

Świadomość i kompetencja wynajdowania tematów i obszarów, w których facylitator może usprawnić pracę organizacji jest krytyczna. Konieczne jest jednak rozszerzenie tych kompetencji o samo projektowanie i prowadzenie warsztatów facylitowanych.

Na podstawie Case Study zaprojektowanych przez trenera, uczestnicy w zespołach zaprojektują swój warsztat facylitowany i będą mieli okazję do spróbowania samodzielnego poprowadzenia takiego warsztatu.

9:45 – 10:00

Przerwa kawowa

 

10:00– 12:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół I

 

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

 

12:45 – 14:45

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespól II

 

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

 

15:00 – 17:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół III

 

Warsztaty odbędą się  w Krakowie. Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek,  20.02.2020  około godziny 6.30  z dworca Warszawa Centralna , a powrót w niedzielę 23.02.2020 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport do ośrodka konferencyjnego i powrót do Warszawy.
 • 3 noclegi w hotelu w Krakowie ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkoła letnia 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mieli studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

JEST TYLKO 20 MIEJSC!

W dniu 18.02.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Kreatywne generowanie pomysłów z zastosowaniem narzędzi do rozwiązywania problemów w zespole.

Cele warsztatu:

 • Twórcze wykorzystanie potencjału zespołu oraz rozwój kreatywnego myślenia
 • Uświadomienie uczestnikom, że każdy może poszukiwać kreatywnych rozwiązań w pracy zespołowej
 • Przełamywanie rutynowych zachowań w sytuacjach biznesowych.  

 Forma zajęć:

 • Praca warsztatowa z wykorzystaniem treningu kreatywnego myślenia oraz narzędzi (problem solving) i metod inspirujących do twórczej pracy zespołowej.
 • Zajęcia są prowadzone tak, by każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i poznać swoje możliwości w przełamywaniu rutynowych zachowań
 • Zastosowanie kamery w niektórych ćwiczeniach, które pomoże uczestnikom w analizie procesów i uwarunkowań wpływających na proces tworzenia.

Warsztat obejmuje tematy i ćwiczenia z zakresu następujących zagadnień:

1. Miejsce i rola kreatywnego myślenia w biznesie

2. Proces kreatywnego myślenia.

3. Bariery w stosowaniu kreatywnego myślenia.

4. Wypracowanie techniki płynności myślenia i skojarzeń różnymi metodami

5. Techniki ułatwiające kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów – stosowanie metody losowej, semantycznej, sennej, antytezy i analogii.                                  

6. Synektyka – uruchomienie kreatywności w zespole, metody innowacyjne

 • Sztafeta myślowa (metoda rozwijania pomysłów ściśle ze sobą powiązanych),
 • Twórcza dedukcja (tworzenie sylogizmów w procesie kreatywnej twórczości),
 • Poszukiwanie określeń za pomocą symbolu.

7. Narzędzia kreatywnego rozwiązywania problemów w biznesie.

8. Wybrane Metody z zakresu „Problem solving

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy i notatniki.
 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń.

Warsztaty będą odbywać się w sali N405 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób

W lutym 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 17.02.2020 – 18.02.2020, godz. 8:15 – 15:00 sala 113
 • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 20.02.2020 – 21.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala 113
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 19.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala 113

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE2 FOUNDATION – 19.02.2020 godzina 15.00 sala 113
 • PRINCE2 AGILE – 26.02.2020 godzina 16:00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci ostatnich czterech semestrów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

W lutym 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

 • Budowanie relacji z klientem – 18.02.2020 – 19.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala N116
 • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 20.02.2020 – 21.02.2020, godz. 8.15-15:00 sala N104
 • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 10.02.2020 – 14.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala N105

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci ostatnich czterech semestrów, którzy do tej pory nie byli uczestnikami innych ścieżek szkoleniowych w tym projekcie.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

W dniach 17.01.2020 -19.01.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się  wizyta studyjna studentów WIT w firmie BILLENNIUM S.A., oddział w Olsztynie. BILLENNIUM  S.A. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Posiada w Polsce 10 oddziałów.

Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy.
Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco:

18.01.2020  – wykłady i warsztaty

 • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy.
 • REST API (wykład, 2h)  – Teoria RESTPrzykład implementacji API REST-owego w ASP.NET Core2.
 • REST API (wykład, 2h) – Utworzenie kontrolera, Utworzenie serwisu aplikacyjnego• Dodanie operacji REST-owych z użyciem framework-a ASP.NET Core3.
 • ORM i SQL Server (wykład , 2h) – Przykład implementacji komunikacji z bazą danych w Entity Framework Core4. 
 • ORM i SQL Server (ćwiczenia, 2h) Utworzenie schematu bazy danych podejściem Code First z użyciem Entity Framework Core• Utworzenie repozytorium umożliwiającego zapis i odczytu danych

19.01.2020   – wykłady i warsztaty

 • Testy Automatyczne, System kontroli wersji (GIT) (wykład, 2h )– Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET Core, Omówienie i przykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Testy Automatyczne (ćwiczenia, 2h) –Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET CorePrzykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Frontend (wykład, 2h)∙- Omówienie gotowej aplikacji w React
 • Frontend (ćwiczenia, 2h)Dodanie nowej funkcjonalności do omówionej aplikacji w oparciu o wiedze z wykładu

Wyjazd do Olsztyna planowany jest 17.01 około godziny 16.00, wyjazd z Olsztyna 19.01 około godziny 16.00.
Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • przejazd na trasie Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa
 • hotel w Olsztynie (2 noclegi) ze śniadaniami
 • 3 obiady
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). 

Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

Studenci powinni wziąć ze sobą laptopy z systemem Windows 10 oraz oprogramowaniem:
Visual Studio 2019, .NET Core, SQL Server 2017 Express, Azure Data Studio, Node JS (Recommended ~ 12.13.1)

Weź udział

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

UWAGA: Prosimy bardzo o odpowiedzialne zapisywanie się na wyjazdy, szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Niektóre koszty szkoła ponosi na 2-4 tygodni przez terminem realizacji imprezy. Dotyczy to między innymi zakupu biletów kolejowych, rezerwacji pokoju w hotelu czy obiadów. Rezygnacja z imprezy w ostatnich dniach przed jej rozpoczęciem oznacza w praktyce stratę poniesionych kosztów. Dlatego też zapisując się na daną imprezę prosimy o wcześniejsze upewnienie się, że w tym czasie będziecie Państwo mogli wziąć w niej udział. W krańcowym przypadku rezygnując z uczestnictwa w imprezie w ostatnim tygodniu przed jej rozpoczęciem prosimy o znalezienie na swoje miejsce zastępstwa. W przypadku nie znalezienia zastępstwa na zwolnione miejsce możemy być zmuszeni do obciążenia Państwa poniesionymi dotychczas przez uczelnię wydatkami związanym z Państwa udziałem w imprezie.

 
 

 

W dniach 13.12.2019 – 16.12.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą zajęcia KREATYWNY WARSZTAT CYFROWY. Zajęcia zostały przygotowane dla studentów WIT przez pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Warsztat zostanie przeprowadzony interaktywnymi metodami szkoleniowymi, biorąc za podstawę pracy interaktywną instalację cyfrową “Palimpsest”, której autorami są Joanna Krzysztoń I Grzegorz Rogala, w oparciu o:

ćwiczenia,

praca własna uczestników,

, praca w zespołach.

Podczas warsztatu uczestnicy w zespołach stworzą projekt pt.: „Palimpsest – instrukcja obsługi”., oraz prezentację “Park rzeźby”. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie przygotować I zrealizować oryginalny artystyczny projekt o charakterze cyfrowego interaktywnego dzieła sztuki, oraz będą potrafili zaplanować, przygotować i zrealizować kreatywne spotkania w formie warsztatu cyfrowego, jak również zaprojektować I zrealizować prezentację “Park rzeźby” w CRP w Orońsku.

W trakcie warsztatów grupa uczestników stworzy projekt o tytule: „Palimpsest- instrukcja obsługi” oraz prezentację przygotowaną w programie Power Point pt.: “Park rzeźby”Ostatniego dnia szkolenia studenci zaprezentują efekt warsztatów Komisji Oceniającej .W ocenie będą brane pod uwagę takie elementy jak:

jakość merytoryczna projektu;
jakość artystyczna projektu;
zaangażowanie uczestników przy realizacji projektu.
 
Zapraszamy do obejrzenia materiałów dotyczących kreatywnego warsztatu cyfrowego. Są to prace zrealizowane przy użyciu oryginalnej instalacji „Palimpsest” w BWA Bydgoszcz, Galeria XXI Warszawa, Galeria AT Poznań, Level Centre w Wielkiej Brytanii.
Materiały znajdują się na szkolnym dysku:
 \\mask\public\rogala\!!!!PALIMPSEST

 

Wyjazd na warsztaty do Orońska planowany jest na piątek rano 13.12.2019 busem spod budynku uczelni , a powrót w poniedziałek 16.12.2019 około 17.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w warsztatach:

 • Transport busem do Orońska i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w Orońsku ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Preferencje mają studenci ostatnich czterech semestrów studiów WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych i środka transportu ze sporym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

 

W dniach 6.12.2019 – 9.12.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą warsztaty – Ceramiczny design: zasady, technika oraz praktyka.

Warsztaty zostały przygotowane dla studentów WIT przez pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki jednej z najstarszych technik i wykonają niepowtarzalną ceramikę artystyczną.

Zajęcia obejmą tworzenie dowolnych form płaskich lub przestrzennych, które później będą częścią przestrzeni otaczającej twórców. Będzie można wykonać przedmioty użytkowe np. kubek, paterę, talerze lub przestrzenne rzeźby.  Dla odważnych jest zaproszenie na skorzystanie z koła garncarskiego i wypróbowanie swoich sił w toczeniu.

Podstawowe techniki tworzenia  i zdobienia ceramiki:

 1. Poznanie właściwości różnych rodzajów gliny, procesów jej obróbki i zdobienia.
 2. Omówienie rodzaju, składu i właściwości mas ceramicznych
 3. Budowanie z wałeczków (lepienie naczyń) oraz technika płata
 4. Zdobienie ceramiki (ryt wklęsły, wypukły, płaskorzeźba)
 5. Wykorzystanie różnych form
 6. Podstawy toczenia na kole garncarskim
 7. Podstawy szkliwienia
 8. Elementy designu i kreatywny koncept: inspiracja naturą, wykorzystywanie faktur, ergonomia
 9. Funkcjonalność ceramiki użytkowej
 10. Rzeźba ceramiczna
 11. Krytyka powstałych prac i wybór do końcowego wypału.

Wyjazd na warsztaty do Orońska planowany jest na piątek rano 6.12.2019 busem spod budynku uczelni , a powrót w poniedziałek 9.12.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w warsztatach:

 • Transport busem do Orońska i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w Orońsku ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych i środka transportu ze sporym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

 

 

W dniu 28.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych – IV edycja.

Cele warsztatu:

 • Każdy uczestnik nauczy się świadomie prowadzić prezentacje,wykorzystywać efektywnie wszystkie umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia
 • Będzie miał szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, które będzie potrafił zastosować w praktyce
 • Nauczy się zasad prowadzenia motywującego spotkania zespołu, prowadzenia konstruktywnej rozmowy ze współpracownikiem, przełożonym i klientem zewnętrznym.  

Warsztat obejmuje tematy:

 • Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji (techniki niewerbalne).
 • Autoprezentacja – umiejętność budowy spójnego komunikatu.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Spójność treści z formą.
 • Techniki werbalne i mowa ciała – elementy warsztatu aktorskiego.
 • Umiejętność efektywnego rozpoczynania prezentacji i budowania  kontaktu z odbiorcami.
 • Przygotowanie prezentacji: twórcze myślenie, analiza celów i audytorium, wybór strategii i struktury komunikacyjnej, organizacja miejsca, analiza treści – psychologia przekonywania, budowanie argumentacji, kierowanie emocjami, stosowanie parafrazy.
 • Cechy profesjonalnego wystąpienia i kontrola przebiegu prezentacji
 • Interakcja – efektywne odpowiadanie na pytania i reagowanie na zarzuty

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy, notatnik, korki od butelek po winie (z korka), tablety, Ipady, androidy itp.
 • Uczestnicy otrzymają skrypt i zestawy ćwiczeń w formie drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N113 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W dniu 21.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych – III edycja.

Cele warsztatu:

 • Każdy uczestnik nauczy się świadomie prowadzić prezentacje,wykorzystywać efektywnie wszystkie umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia
 • Będzie miał szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, które będzie potrafił zastosować w praktyce
 • Nauczy się zasad prowadzenia motywującego spotkania zespołu, prowadzenia konstruktywnej rozmowy ze współpracownikiem, przełożonym i klientem zewnętrznym.  

Warsztat obejmuje tematy:

 • Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji (techniki niewerbalne).
 • Autoprezentacja – umiejętność budowy spójnego komunikatu.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Spójność treści z formą.
 • Techniki werbalne i mowa ciała – elementy warsztatu aktorskiego.
 • Umiejętność efektywnego rozpoczynania prezentacji i budowania  kontaktu z odbiorcami.
 • Przygotowanie prezentacji: twórcze myślenie, analiza celów i audytorium, wybór strategii i struktury komunikacyjnej, organizacja miejsca, analiza treści – psychologia przekonywania, budowanie argumentacji, kierowanie emocjami, stosowanie parafrazy.
 • Cechy profesjonalnego wystąpienia i kontrola przebiegu prezentacji
 • Interakcja – efektywne odpowiadanie na pytania i reagowanie na zarzuty

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy, notatnik, korki od butelek po winie (z korka), tablety, Ipady, androidy itp.
 • Uczestnicy otrzymają skrypt i zestawy ćwiczeń w formie drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N113 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W dniu 14.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych – II edycja.

Cele warsztatu:

 • Każdy uczestnik nauczy się świadomie prowadzić prezentacje,wykorzystywać efektywnie wszystkie umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia
 • Będzie miał szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, które będzie potrafił zastosować w praktyce
 • Nauczy się zasad prowadzenia motywującego spotkania zespołu, prowadzenia konstruktywnej rozmowy ze współpracownikiem, przełożonym i klientem zewnętrznym.  

Warsztat obejmuje tematy:

 • Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji (techniki niewerbalne).
 • Autoprezentacja – umiejętność budowy spójnego komunikatu.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Spójność treści z formą.
 • Techniki werbalne i mowa ciała – elementy warsztatu aktorskiego.
 • Umiejętność efektywnego rozpoczynania prezentacji i budowania  kontaktu z odbiorcami.
 • Przygotowanie prezentacji: twórcze myślenie, analiza celów i audytorium, wybór strategii i struktury komunikacyjnej, organizacja miejsca, analiza treści – psychologia przekonywania, budowanie argumentacji, kierowanie emocjami, stosowanie parafrazy.
 • Cechy profesjonalnego wystąpienia i kontrola przebiegu prezentacji
 • Interakcja – efektywne odpowiadanie na pytania i reagowanie na zarzuty

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy, notatnik, korki od butelek po winie (z korka), tablety, Ipady, androidy itp.
 • Uczestnicy otrzymają skrypt i zestawy ćwiczeń w formie drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N113 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W dniach 8.11.2019 – 11.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY CYJANOTYPII

Cyjanotypia to jedna z klasycznych technik fotografii wykorzystująca światłoczułość soli żelaza wynaleziona w 1842 roku przez Sir Johna Hershel’a. Ze względu na charakterystyczną niebieską barwę nazywana jest błękitem pruskim lub blueprintem. Przed wynalezieniem kserografii i druku komputerowego wykorzystywana była do sporządzania odbitek metodą stykową,  przez inżynierów i architektów do powielania rysunków technicznych i w produkcji znaczków pocztowych. Technikę tę zastosowała pierwsza kobieta-fotografka Anna Atkins do opracowania książkowych ilustracji botanicznych.

Warsztaty będą realizowane według następującego planu:

       1. Cyjanotypia – informacje teoretyczne, historia fotografii, prezentacja

       2. Przeprowadzenie prostego warsztatu – zapoznanie z techniką

       3. Zadanie: przedstawienie tematu i prezentacja możliwości technicznych do opracowania kolażu

       4. Praca indywidualna

Wyjazd na warsztaty do Orońska planowany jest na piątek rano 8.11.2019 busem spod budynku uczelni , a powrót w poniedziałek 11.11.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w warsztatach:

 • Transport busem do Orońska i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w Orońsku ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Preferencje mają studenci ostatnich czterech semestrów studiów WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych i środka transportu ze sporym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

W dniu 8.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych – I edycja.

Cele warsztatu:

 • Każdy uczestnik nauczy się świadomie prowadzić prezentacje,wykorzystywać efektywnie wszystkie umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia
 • Będzie miał szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, które będzie potrafił zastosować w praktyce
 • Nauczy się zasad prowadzenia motywującego spotkania zespołu, prowadzenia konstruktywnej rozmowy ze współpracownikiem, przełożonym i klientem zewnętrznym.  

Warsztat obejmuje tematy:

 • Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji (techniki niewerbalne).
 • Autoprezentacja – umiejętność budowy spójnego komunikatu.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Spójność treści z formą.
 • Techniki werbalne i mowa ciała – elementy warsztatu aktorskiego.
 • Umiejętność efektywnego rozpoczynania prezentacji i budowania  kontaktu z odbiorcami.
 • Przygotowanie prezentacji: twórcze myślenie, analiza celów i audytorium, wybór strategii i struktury komunikacyjnej, organizacja miejsca, analiza treści – psychologia przekonywania, budowanie argumentacji, kierowanie emocjami, stosowanie parafrazy.
 • Cechy profesjonalnego wystąpienia i kontrola przebiegu prezentacji
 • Interakcja – efektywne odpowiadanie na pytania i reagowanie na zarzuty

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy, notatnik, korki od butelek po winie (z korka), tablety, Ipady, androidy itp.
 • Uczestnicy otrzymają skrypt i zestawy ćwiczeń w formie drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N405 w godzinach 8:15 – 15:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W grudniu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Certyfikowany administrator Windows – 12 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje:

 • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 16.12.2019-20.12.2019, godz 8.00-15:00 sala 105
 • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 09.12.2019-13.12.2019, godz 8.00-15:00 sala 105
Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.
 

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

W listopadzie 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Certyfikowany specjalista BI – 12 miejsc

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI obejmuje:

 • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView – 25.11.2019-26.11.2019, godz 8.00-15:00 sala 105
 • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, certyfikat Microsoft – 18.11.2019-22.11.2019, godz 8.00-15:00. Szkolenie wymaga podstaw wiedzy na temat baz danych, a w szczególności MS-SQL – sala 105
Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.
 

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 

 

W listopadzie 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 05.11.2019 – 06.11.2019, godz. 8:15 – 15:00 sala 105/116
 • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 07.11.2019 – 08.11.2019, godz. 8.15-15.00 sala 105
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 04.11.2019, godz. 8.15-15.00 sala 116

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE2 FOUNDATION – 06.11.2019 godzina 15.00 sala 417
 • PRINCE2 AGILE – 13.11.2019 godzina 16:00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 

 

W dniu 24.10.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe ZARZĄDZANIE STRESEM W BIZNESIE – II edycja.

Celem warsztatu jest:

 • Rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych w biznesie z wykorzystaniem własnych możliwości
 • Skuteczne radzenie sobie z sytuacją stresową na poziomie osobistym i grupowym.
 • Uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres w celu skutecznego kształtowania „osobowości” z wysoką tolerancją na stres.
 • Osiąganie odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację zadań oraz celów menedżerskich.
 • Zdobycie umiejętności dostrzeżenia w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych sytuacji w zespole
 • Wdrożenie do praktycznego stosowania technik antystresowych 

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne bez pasków, najlepiej dresy i wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: karimaty, kocyki, ręcznik pod głowę, kolorowe flamastry, notatnik
 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń w wersji drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N113 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

W październiku 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 13 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 23.10.2019-24.10.2019, godz. 8.15-15:00 – sala N105
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 25.10.2019, godz. 8.15-15.00 – sala N116
 • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 28.10.2019-29.10.2019, godz. 8.15-15.00 – sala N105  (28..10.2019 do godziny 16:00)

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – 28.10.2019 godzina 8:15 sala N105
 • ITIL PRACTITIONER – 5.11.2019 godzina 8:15 (czas trwania 3 godz 15 minut) sala N113

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 

W dniu 18.10.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe ZARZĄDZANIE STRESEM W BIZNESIE.

Celem warsztatu jest:

 • Rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych w biznesie z wykorzystaniem własnych możliwości
 • Skuteczne radzenie sobie z sytuacją stresową na poziomie osobistym i grupowym.
 • Uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres w celu skutecznego kształtowania „osobowości” z wysoką tolerancją na stres.
 • Osiąganie odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację zadań oraz celów menedżerskich.
 • Zdobycie umiejętności dostrzeżenia w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych sytuacji w zespole
 • Wdrożenie do praktycznego stosowania technik antystresowych 

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne bez pasków, najlepiej dresy i wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: karimaty, kocyki, ręcznik pod głowę, kolorowe flamastry, notatnik
 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń w wersji drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N116 w godzinach 8:30 – 15:30. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

 

W dniach 19.09.2019 – 22.09.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY DESIGN THINKING.

Design thinking to metodyka, która w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana przez organizacje różnego szczebla w procesie tworzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty są oparte o Model Double Diamond (twórca: Design Council UK) w 4 fazach tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie. Uczestnik warsztatów przejdzie przez każdą z faz, tworząc finalne rozwiązanie w formie prototypu (fizyczna forma – offline lub digital) przedstawionego grupie i przedstawicielom jury.

Podczas warsztatów trenerzy-facylitatorzy, doświadczeni konsultanci z firmy Socjomania stosują szereg narzędzi przedstawiających kreatywne metody identyfikowania problemów – wyzwań projektowych, generowania pomysłów, customer journey (ścieżek użytkownika) oraz atrakcyjne warsztaty z prototypowania za pomocą narzędzi digital (aplikacje mobilne, mockupy, etnografia mobilna). Uczestnik zostanie postawiony przed kilkoma wyzwaniami, a podczas pracy grupowej będzie miał okazję nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji.

„Zakochaj się w problemie – nie w rozwiązaniu!” Takie podejście przedstawia metodyka design thinking. To dzięki takiej taktyce na rynku pojawiają się m.in. nowe projekty i inicjatywy marek takich jak Google, Lego, Walt Disney, Ikea (przykład: Ikea Lublin), Nokia, Nivea i wiele innych.
Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości
 • procesy tworzenia innowacyjnych usług i produktów
 • nauczą się wykorzystania kreatywnych i strategicznych narzędzi komunikacji nowych marek i usług
 • wzbogacą swoją znajomość narzędzi badawczych, analitycznych, komunikacyjnych i prototypowania w kontekście tworzenia innowacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów i swoje umiejętności komunikacyjne

Warsztaty przygotowują do pracy:

 • w zespołach komunikacji, strategii, marketingu
 • w działach IT współpracujących z project i product managerami
 • na stanowiskach brand i junior brand managerów
 • na stanowiskach liderów zmiany w organizacjach, działach innowacji,
  projektowania usług, UX

Zapraszamy do poznania metodyki i nauki nowoczesnego podejścia do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.

Wyjazd na warsztaty do Krakowa planowany jest na czwartek rano,  19.09.2019 pociągiem z dworca Warszawa Centralna , a powrót w niedzielę 22.09.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport pociągiem do Krakowa i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w hotelu w Krakowie ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Preferencje mają studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje zakupu biletów kolejowych i rezerwacji hotelu z miesięcznym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

We wrześniu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

 • Budowanie relacji z klientem – 10.09.2019-11.09.2019, godz. 8.15-15.00
 • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 12.09.2019-13.09.2019, godz. 8.15-15:00
 • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 16.09.2019-20.09.2019, godz. 8.15-15.00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 

 

W dniach 11.07.2019 – 14.07.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY DESIGN THINKING.

Design thinking to metodyka, która w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana przez organizacje różnego szczebla w procesie tworzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty są oparte o Model Double Diamond (twórca: Design Council UK) w 4 fazach tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie. Uczestnik warsztatów przejdzie przez każdą z faz, tworząc finalne rozwiązanie w formie prototypu (fizyczna forma – offline lub digital) przedstawionego grupie i przedstawicielom jury.

Podczas warsztatów trenerzy-facylitatorzy, doświadczeni konsultanci z firmy Socjomania stosują szereg narzędzi przedstawiających kreatywne metody identyfikowania problemów – wyzwań projektowych, generowania pomysłów, customer journey (ścieżek użytkownika) oraz atrakcyjne warsztaty z prototypowania za pomocą narzędzi digital (aplikacje mobilne, mockupy, etnografia mobilna). Uczestnik zostanie postawiony przed kilkoma wyzwaniami, a podczas pracy grupowej będzie miał okazję nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji.

„Zakochaj się w problemie – nie w rozwiązaniu!” Takie podejście przedstawia metodyka design thinking. To dzięki takiej taktyce na rynku pojawiają się m.in. nowe projekty i inicjatywy marek takich jak Google, Lego, Walt Disney, Ikea (przykład: Ikea Lublin), Nokia, Nivea i wiele innych.
Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości
 • procesy tworzenia innowacyjnych usług i produktów
 • nauczą się wykorzystania kreatywnych i strategicznych narzędzi komunikacji nowych marek i usług
 • wzbogacą swoją znajomość narzędzi badawczych, analitycznych, komunikacyjnych i prototypowania w kontekście tworzenia innowacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów i swoje umiejętności komunikacyjne

Warsztaty przygotowują do pracy:

 • w zespołach komunikacji, strategii, marketingu
 • w działach IT współpracujących z project i product managerami
 • na stanowiskach brand i junior brand managerów
 • na stanowiskach liderów zmiany w organizacjach, działach innowacji,
  projektowania usług, UX

Zapraszamy do poznania metodyki i nauki nowoczesnego podejścia do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.

Wyjazd na warsztaty do Krakowa planowany jest na czwartek rano,  11.07.2019 pociągiem z dworca Warszawa Centralna , a powrót w niedzielę 14.07.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport pociągiem do Krakowa i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w hotelu w Krakowie ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Preferencje mają studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje zakupu biletów kolejowych i rezerwacji hotelu z miesięcznym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

 • Budowanie relacji z klientem – 28.05.2019-29.05.2019, godz. 8.15-15.00
 • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 30.05.2019-31.05.2019, godz. 8.15-15:00
 • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 03.06.2019-07.06.2019, godz. 8.15-15.00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

W dniach 23.05.2019 – 26.05.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie III edycja WARSZTATÓW FACYLITATORA – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań zespołu.

Warsztat facylitatora pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu. Warsztaty wyposażają uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w skutecznym prowadzeniu spotkań facylitowanych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów, zwłaszcza w kontekście zarządzania projektami i procesem wytwórczym w środowisku IT, oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy.

Czym jest facylitacja?

Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Wywodzi się ze środowiska IT i projektów deweloperskich. Osoba prowadząca takie spotkania – facylitator – wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu.

Facylitację stosuje się m.in. podczas spotkań zespołów projektowych (w tym zespołów pracujących w metodykach zwinnych), zespołów zarządzających (w ramach ustalania celów strategicznych), rady programów projektów czy podczas tzw. grup focusowych (w ramach projektów badawczych).

Facylitacja jest metodą prowadzenia spotkań, która skupia się na sposobach pracy zespołu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi, efekty wypracowane przez zespół są wyższej jakości. Metoda facylitowania jest kompetencją wspierającą pracę:

 • trenerów biznesu
 • project managerów
 • Scrum Masterów
 • liderów i kierowników zespołów
 • zespołów pracujących w metodach zwinnych
 • wykładowców
 • osób pracujących w tzw. „turkusowych” organizacjach

Warsztat facylitatora

W ramach kursu „Warsztat Facylitatora” uczestnicy nabywają wiedzę oraz poznają techniki i narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów facylitowanych zgodnie z modelem Iceberg Tony’ego Mann’a.

Model Iceberg® jest, stworzonym na bazie wieloletnich doświadczeń, międzynarodowym standardem prowadzenia spotkań facylitowanych, który znalazł uznanie w praktyce w wielu obszarach biznesu, szczególnie zaś w środowisku projektowym.

Podczas warsztatu zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

 • model procesu Iceberg® Tony’ego Mann’a
 • formaty pracy z zespołami
 • „czerwone” i „zielone” myślenie: podstawowe role i odpowiedzialności w facylitowaniu zespołów
 • stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu
 • przygotowanie się do facylitowania zespołu: umowa z klientem, tworzenie agendy, wybór sali i czasu
 • narzędzia i techniki do użycia podczas facylitowania zespołów: narzędzia procesu, zbieranie informacji, analiza danych, priorytetyzacja, podejmowanie decyzji, planowanie działań i wdrożenia
 • facylitowanie podczas projektu (w tym w zespołach pracujących w metodykach zwinnych), szkolenia, zajęć uczelnianych i spotkań

Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości warsztaty facylitowane
 • poznają powody niskiej efektywności pracy zespołu oraz narzędzia redukujące te nieefektywności
 • wzbogacą swój portfel technik i narzędzi służących aktywizacji zespołów, podnoszenia poziomu ich współpracy i jakości komunikacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów, w których będą stosować poznane na kursie metody

Międzynarodowe standardy

Szkolenia oparte na międzynarodowych standardach i metodykach powstają jako efekt pracy zbiorowej ekspertów z danej dziedziny z całego świata – wymieniają się oni doświadczeniami i tworzą oraz systematyzują podejścia, które sprawdzają się w praktyce danej gałęzi działalności, a następnie opracowują najbardziej wartościowe i sprawdzone rozwiązania oraz wiedzę tak by tworzyły spójną metodykę. Co za tym idzie szkolenia akredytowane oparte na międzynarodowych standardach różnią się od szkoleń dedykowanych szerszym zakresem wiedzy jaki jest w ich ramach przedstawiony, głębszym badaniem i analizą proponowanych rozwiązań oraz ujęciem danej dziedziny wiedzy w sposób kompleksowy umożliwiający jej łatwiejsze zastosowanie. Dodatkowo umożliwiają weryfikację i potwierdzenie zdobytej wiedzy poprzez certyfikację międzynarodową.

Przebieg warsztatów

Dzień I

Czas

Temat

Metody pracy

10:00 – 10:30

Wprowadzenie do szkolenia

Poznanie uczestników i ich oczekiwań, sporządzenie kontraktu z grupą.

10:30 – 11:00

Wprowadzenie do facylitacji; czym jest, do czego służy; prezentacja wyników badań „Hamburg research”

Zaprezentowanie wyników badań nad pracą zespołów i efektywnością prowadzonych spotkań. Powiązanie wyników badań z celem stosowania facylitacji.

11:00 – 12:00

Zadanie i Proces: czym są, ich powiązanie

Uczestnicy, na bazie ćwiczenia, przekonają się, że „zadanie” i „proces” są dwoma nierozłącznymi elementami osiągnięcia celu. Trener przeprowadzi ćwiczenie, które pokaże różnice pomiędzy tym, czym jest „zadanie” a tym, czym jest „proces”.

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

 

12:15 – 13:00

Stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu

Na bazie ćwiczenia, uczestnicy doświadczą i dowiedzą się czym są stopnie niepewności zadania. Zostanie również zaprezentowana koncepcja dojrzałości zespołu.

13:00 – 14:00

Formaty: jak pracować z uczestnikami spotkań; Role w facylitacji (Lider zadania i facylitator)

Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne formaty pracy z grupą. Dzięki ćwiczeniu poznają wady i zalety różnych formatów oraz wyciągną wnioski dotyczące opłacalności stosowania formatów.

W trakcie tej części zostaną wprowadzone również dwie role odpowiedzialne za efektywne przeprowadzenie spotkania: Lider Zadania oraz Facylitator.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

 

15:00 – 16:30

Proces Iceberg® Tony’ego Mann’a

MBTI (Myers – Briggs Type Indicator): czym jest, jak działa i jak wykorzystywać w pracy facylitatora

Autorskie badania Tony’ego Mann’a pokazują w jaki sposób funkcjonują zespoły. Dzięki skupieniu na 5 płaszczyznach działania zespołu można podnieść efektywność jego pracy. Znajomość tych płaszczyzn oraz metod pracy na każdej z nich pozwala facylitatorowi podnosić efektywność zespołu.

MBTI jest koncepcją wykorzystywaną podczas pracy na jednej z płaszczyzn (Różnice indywidualne) zgodnie z Modelem Iceberg. Znajomość koncepcji i umiejętność jej zastosowania w pracy jest niezbędna dla skutecznego facylitatora.

16:30 – 16:45

Przerwa kawowa

 

16:45 – 18:00

Narzędzia pracy facylitatora (modele, narzędzia, techniki)

Narzędzie pracy odnoszą się do różnorodnych technik stosowanych podczas warsztatów facylitowanych. Facylitator powinien je znać i płynnie się wśród nich poruszać, żeby odpowiednio facylitować zespół.

Trener zaprezentuje szereg technik i narzędzi, które podniosą kompetencje facylitacji uczestników.

Dzień II

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:00

Ćwiczenie: Supermarket; samofacylitacja pracy zespołu

Uczestnicy będą mieli okazję zastosować poznane techniki w praktyce: podczas ćwiczenia, w którym sami siebie będą facylitować. Trener będzie pomagał uczestnikom dobierać narzędzia i techniki, żeby ćwiczenie przebiegło efektywnie.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:30

Przegląd procesu zgodnie z modelem Iceberg®

Umiejętność analizy wykonanych działań w ramach facylitacji oraz wyciągnięcia wniosków na bazie pracy grupy jest kompetencją niezbędną do wspierania rozwoju zespołów. Uczestnicy nabędą tę kompetencję na bazie ćwiczenia w trakcie szkolenia.

12:30 – 13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15 – 14:00

Model Organizacji Process Iceberg®

Trener zaprezentuje przeniesienie koncepcji Iceberg odnoszącej się do pracy zespołu na pracę i funkcjonowanie organizacji. Model Oraganizacji Iceberg wskazuje najważniejsze obszary, w których facylitowanie pracy przyniesie największe korzyści. Na bazie dyskusji i ćwiczenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy wspierać organizację w powyższych obszarach.

14:00 – 16:00

Agile Game: Agile Warrior – zwinne podejście do zarządzania projektami

Znajomość zwinnego podejścia do zarządzania projektami w dzisiejszych czasach jest niezbędne do funkcjonowaniu w zespołach IT. W trakcie warsztatu uczestnicy zrozumieją najważniejsze aspekty działania w zwinnym środowisku oraz, dzięki temu, nabędą kompetencje umożliwiające wspieranie zespołów pracujących z nowoczesną technologią (informatycy i programiści).

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

 

16:15 – 18:00

Wykorzystanie technik facylitacji w zwinnym zarządzaniu projektami – praca w zespołach; Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać Instrukcję postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami. Efektem zadania mają być spisane podpowiedzi i działania, które należy wykonać, żeby podnieść prawdopodobieństwo sukcesu w realizacji projektu.

Zadanie będzie wielopłaszyznowe. Uczestnicy będą analizować sytuację organizacji i projektów zarządzanych kaskadowo i zwinnie. Pierwszym krokiem będzie skupienie się uczestników na zwinnych projektach.

Dzień III

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:30

PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje – wprowadzenie do kaskadowego zarządzanie projektami

Na podstawie rozgrywki gry szkoleniowej, uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym sposobem zarządzania projektami. Dzięki temu szkolenie będzie w stanie zaprezentować możliwie pełne spektrum zastosowania metod facylitacji we wspieraniu organizacji.

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:45

Kaskadowe zarządzanie projektami a zwinne zarządzanie projektami

Porównanie obu metod zarządzania projektami będzie podstawą do stworzenia przez uczestników drugiej części ich projektu w trakcie szkolenia.

12:45 – 13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30 – 15:00

Wykorzystanie technik facylitacji w kaskadowym zarządzaniu projektami – praca w zespołach. Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

Wykonanie drugiej części Instrukcji facylitatora. Ta część zadania będzie dotyczyć kaskadowego zarządzania projektami.

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

 

15:15 – 17:00

Prezentacja projektów, dyskusja nad projektami, doprecyzowanie projektów.

Zespoły zaprezentują efekty swoich prac. Trener zachęci uczestników do zastanowienia się nad metodami pracy oraz stworzeniem listy potencjalnych tematów, na które facylitator powinien zwrócić szczególną uwagę.

Dzień IV

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 9:45

Planowanie w zespołach warsztatu facylitowanego na bazie stworzonych projektów;

Świadomość i kompetencja wynajdowania tematów i obszarów, w których facylitator może usprawnić pracę organizacji jest krytyczna. Konieczne jest jednak rozszerzenie tych kompetencji o samo projektowanie i prowadzenie warsztatów facylitowanych.

Na podstawie Case Study zaprojektowanych przez trenera, uczestnicy w zespołach zaprojektują swój warsztat facylitowany i będą mieli okazję do spróbowania samodzielnego poprowadzenia takiego warsztatu.

9:45 – 10:00

Przerwa kawowa

 

10:00– 12:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół I

 

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

 

12:45 – 14:45

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespól II

 

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

 

15:00 – 17:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół III

 

Warsztaty odbędą się w hotelu w Krakowie. Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek,  23.05.2019 około godziny 6.30  z dworca Warszawa Centralna , a powrót w niedzielę 26.05.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport do ośrodka konferencyjnego i powrót do Warszawy.
 • 3 noclegi w ośrodku konferencyjnym ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkoła letnia 

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

 

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

 • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

 • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 28.03.2019-29.03.2019, godz. 8.15-15:00
 • Budowanie relacji z klientem – 4.04.2019-5.04.2019, godz. 8.15-15.00
 • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 08.04.2019-12.04.2019, godz. 8.15-15.00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

W kwietniu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 14 miejsc
 • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 04.04-05.04.2019, godz. 8.15-15:00
 • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 10.04-11.04.2019, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 12.04.2019, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – termin podany zostanie wkrótce
 • ITIL PRACTITIONER – termin podany zostanie wkrótce

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 04.04-05.04.2019, godz. 8:15 – 15:00
 • Szkolenie AGILE FOUNDATION – 10.04-11.04.2019, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 12.04.2019, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE 2 FOUNDATION – termin podany zostanie wkrótce
 • AGILE FOUNDATION – 12.04.2019 po zakończeniu gry symulacyjnej.

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

 
 

W marcu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany administrator Windows – 10 miejsc
 • Certyfikowany specjalista BI – 10 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje szkolenia:

 • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 4.03.2019-8.03.2019, godz 8.00-15:00
 • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 11.03.2019-15.03.2019, godz 8.00-15:00.

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI:

 • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView – 25.03.2019-26.03.2019, godz 8.00-15:00
 • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, certyfikat Microsoft – 18.03.2019-22.03.2019, godz 8.00-15:00. Szkolenie wymaga podstaw wiedzy na temat baz danych, a w szczególności MS-SQL.

Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia. Zapisy trwają do  27.01.2019 r.

W dniach 21.02.2019 – 24.02.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY DESIGN THINKING.

Design thinking to metodyka, która w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana przez organizacje różnego szczebla w procesie tworzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty są oparte o Model Double Diamond (twórca: Design Council UK) w 4 fazach tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie. Uczestnik warsztatów przejdzie przez każdą z faz, tworząc finalne rozwiązanie w formie prototypu (fizyczna forma – offline lub digital) przedstawionego grupie i przedstawicielom jury.

Podczas warsztatów trenerzy-facylitatorzy, doświadczeni konsultanci z firmy Socjomania stosują szereg narzędzi przedstawiających kreatywne metody identyfikowania problemów – wyzwań projektowych, generowania pomysłów, customer journey (ścieżek użytkownika) oraz atrakcyjne warsztaty z prototypowania za pomocą narzędzi digital (aplikacje mobilne, mockupy, etnografia mobilna). Uczestnik zostanie postawiony przed kilkoma wyzwaniami, a podczas pracy grupowej będzie miał okazję nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji.

„Zakochaj się w problemie – nie w rozwiązaniu!” Takie podejście przedstawia metodyka design thinking. To dzięki takiej taktyce na rynku pojawiają się m.in. nowe projekty i inicjatywy marek takich jak Google, Lego, Walt Disney, Ikea (przykład: Ikea Lublin), Nokia, Nivea i wiele innych.
Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości
 • procesy tworzenia innowacyjnych usług i produktów
 • nauczą się wykorzystania kreatywnych i strategicznych narzędzi komunikacji nowych marek i usług
 • wzbogacą swoją znajomość narzędzi badawczych, analitycznych, komunikacyjnych i prototypowania w kontekście tworzenia innowacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów i swoje umiejętności komunikacyjne

Warsztaty przygotowują do pracy:

 • w zespołach komunikacji, strategii, marketingu
 • w działach IT współpracujących z project i product managerami
 • na stanowiskach brand i junior brand managerów
 • na stanowiskach liderów zmiany w organizacjach, działach innowacji,
  projektowania usług, UX

Zapraszamy do poznania metodyki i nauki nowoczesnego podejścia do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.

Wyjazd na warsztaty do Krakowa planowany jest na czwartek,  21.02.2019 pociągiem z dworca Warszawa Centralna , a powrót w niedzielę 24.02.2019 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport do Krakowa i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w hotelu w Krakowie ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje zakupu biletów kolejowych i rezerwacji hotelu z miesięcznym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.

Na przełomie października i listopada w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 14 miejsc
 • Certyfikowany menedżer projektów – 25 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 27-28.10.2018, godz. 13.30-20.15
 • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 5-6.11.2018, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 7.11.2018, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – 30.10.2018 godz. 16.30
 • ITIL PRACTITIONER – 12.11.2018 godz. 17.00

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 27-28.10.2018, godz. 13.30 – 20.15
 • Szkolenie AGILE FOUNDATION – 5-6.11.2018, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 7.11.2018, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE 2 FOUNDATION – 30.10.2018 godz. 18.00
 • AGILE FOUNDATION – 7.11.2018 po zakończeniu gry symulacyjnej.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany administrator Windows – 10 miejsc
 • Certyfikowany specjalista BI – 10 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje szkolenia:

 • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 3.12.2108-7.12.2018, godz 8.00-15:00
 • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 17.12.2018-21.12.2018, godz 8.00-15:00.

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI:

 • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView – 29.11.2018-30.11.2018, godz 8.00-15:00
 • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, certyfikat Microsoft – 10.12.2018-14.12.2018, godz 8.00-15:00

Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia. Rekrutacja rusza 14.11.2018 r.

 a

W dniach 21.11.2018 -23.11.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się druga edycja wizyty studyjnej studentów WIT w firmie IBPM S.A. w Gdyni. IBPM  S.A. jest zespołem ponad 50 doświadczonych analityków, architektów i projektantów realizujących projekty w oparciu o systemy BPM&ODM, ESB, ECM, BI&BigData. Firma posiada status Partnera IBM poziom Gold.

Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy.
Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco:

22.11.2018 (9.00-17.00) – wykłady i warsztaty

 • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy Nasze doświadczenie Agile vs inne metodyki. Specyfika klientów z jakimi pracujemy
 • Nie szukamy winnych, szukamy rozwiązań – postawa projektowa i dialog w zespole
 • Zdolność organizacji do realizacji jej misji – projektowanie architektury korporacyjnej
 • Potrzeba biznesowa. Zbieranie wymagań biznesowych z użyciem narzędzi Coachingowych
 • Podsumowanie dnia

23.11.2018 (9.00-17.00) – Gra symulacyjna – Scrum po naszemu

 • Odtworzenie środowiska projektu realizowanego w Scrumie (w formie gry)
 • Wykorzystanie wiedzy z dnia poprzedniego
 • Udział w wydarzeniach scrumowych
 • Trening sytuacji projektowych
 • Rola SCRUM MASTERA w projekcie.

Wyjazd do Gdyni planowany jest 21.11 około godziny 16.00, wyjazd z Gdyni w 23.11 około godziny 18.00.
Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • przejazd na trasie Warszawa-Gdynia, Gdynia-Warszawa
 • hotel w Gdyni (2 noclegi) ze śniadaniami
 • 3 obiady
 • ubezpieczenie NNW

W trakcie warsztatów Studenci dowiedzą się, jak w firmie IBPM tworzy się rozwiązania biznesowe i zostaną zaproszeni do uczestnictwa w projektowych wydarzeniach zespołu developerskiego (Daily standup,Review, Retrospektywa). Następnie w podgrupach będą mieli okazję skonfrontować się z wyzwaniami w pracy zespołu scrumowego. Na koniec przewidziana jest formuła AMA (Ask Me Anything z WicePrezesem Robertem Izdebskim).

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). 

Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Weź udział

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Zarządzanie, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

UWAGA: Prosimy bardzo o odpowiedzialne zapisywanie się na wyjazdy, szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Niektóre koszty szkoła ponosi na 2-4 tygodni przez terminem realizacji imprezy. Dotyczy to między innymi zakupu biletów kolejowych, rezerwacji pokoju w hotelu czy obiadów. Rezygnacja z imprezy w ostatnich dniach przed jej rozpoczęciem oznacza w praktyce stratę poniesionych kosztów. Dlatego też zapisując się na daną imprezę prosimy o wcześniejsze upewnienie się, że w tym czasie będziecie Państwo mogli wziąć w niej udział. W krańcowym przypadku rezygnując z uczestnictwa w imprezie w ostatnim tygodniu przed jej rozpoczęciem prosimy o znalezienie na swoje miejsce zastępstwa. W przypadku nie znalezienia zastępstwa na zwolnione miejsce możemy być zmuszeni do obciążenia Państwa poniesionymi dotychczas przez uczelnię wydatkami związanym z Państwa udziałem w imprezie.

W dniach 08.11.2018 – 11.11.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie II edycja WARSZTATÓW FACYLITATORA – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań zespołu.

Warsztat facylitatora pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu. Warsztaty wyposażają uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w skutecznym prowadzeniu spotkań facylitowanych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów, zwłaszcza w kontekście zarządzania projektami i procesem wytwórczym w środowisku IT, oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy.

Czym jest facylitacja?

Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Wywodzi się ze środowiska IT i projektów deweloperskich. Osoba prowadząca takie spotkania – facylitator – wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu.

Facylitację stosuje się m.in. podczas spotkań zespołów projektowych (w tym zespołów pracujących w metodykach zwinnych), zespołów zarządzających (w ramach ustalania celów strategicznych), rady programów projektów czy podczas tzw. grup focusowych (w ramach projektów badawczych).

Facylitacja jest metodą prowadzenia spotkań, która skupia się na sposobach pracy zespołu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi, efekty wypracowane przez zespół są wyższej jakości. Metoda facylitowania jest kompetencją wspierającą pracę:

 • trenerów biznesu
 • project managerów
 • Scrum Masterów
 • liderów i kierowników zespołów
 • zespołów pracujących w metodach zwinnych
 • wykładowców
 • osób pracujących w tzw. „turkusowych” organizacjach

Warsztat facylitatora

W ramach kursu „Warsztat Facylitatora” uczestnicy nabywają wiedzę oraz poznają techniki i narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów facylitowanych zgodnie z modelem Iceberg Tony’ego Mann’a.

Model Iceberg® jest, stworzonym na bazie wieloletnich doświadczeń, międzynarodowym standardem prowadzenia spotkań facylitowanych, który znalazł uznanie w praktyce w wielu obszarach biznesu, szczególnie zaś w środowisku projektowym.

Podczas warsztatu zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

 • model procesu Iceberg® Tony’ego Mann’a
 • formaty pracy z zespołami
 • „czerwone” i „zielone” myślenie: podstawowe role i odpowiedzialności w facylitowaniu zespołów
 • stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu
 • przygotowanie się do facylitowania zespołu: umowa z klientem, tworzenie agendy, wybór sali i czasu
 • narzędzia i techniki do użycia podczas facylitowania zespołów: narzędzia procesu, zbieranie informacji, analiza danych, priorytetyzacja, podejmowanie decyzji, planowanie działań i wdrożenia
 • facylitowanie podczas projektu (w tym w zespołach pracujących w metodykach zwinnych), szkolenia, zajęć uczelnianych i spotkań

Uczestnicy zapoznają się ze zwinnym i tradycyjnym modelem zarządzania projektami dzięki zastosowaniu dwóch gier szkoleniowych:

 • Agile Game: Agile Warrior (gra wprowadzająca do zwinnego zarządzania projektami)
 • PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje (gra wprowadzająca do kaskadowego zarządzania projektami)

Dzięki poznaniu metodyk zarządzania projektami, uczestnicy będą lepiej potrafili dostosować techniki facylitacji zespołów, tworzyć plany projektów oraz projektować spotkania.

Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości warsztaty facylitowane
 • poznają powody niskiej efektywności pracy zespołu oraz narzędzia redukujące te nieefektywności
 • wzbogacą swój portfel technik i narzędzi służących aktywizacji zespołów, podnoszenia poziomu ich współpracy i jakości komunikacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów, w których będą stosować poznane na kursie metody

Międzynarodowe standardy

Szkolenia oparte na międzynarodowych standardach i metodykach powstają jako efekt pracy zbiorowej ekspertów z danej dziedziny z całego świata – wymieniają się oni doświadczeniami i tworzą oraz systematyzują podejścia, które sprawdzają się w praktyce danej gałęzi działalności, a następnie opracowują najbardziej wartościowe i sprawdzone rozwiązania oraz wiedzę tak by tworzyły spójną metodykę. Co za tym idzie szkolenia akredytowane oparte na międzynarodowych standardach różnią się od szkoleń dedykowanych szerszym zakresem wiedzy jaki jest w ich ramach przedstawiony, głębszym badaniem i analizą proponowanych rozwiązań oraz ujęciem danej dziedziny wiedzy w sposób kompleksowy umożliwiający jej łatwiejsze zastosowanie. Dodatkowo umożliwiają weryfikację i potwierdzenie zdobytej wiedzy poprzez certyfikację międzynarodową.

Przebieg warsztatów

Dzień I

Czas

Temat

Metody pracy

10:00 – 10:30

Wprowadzenie do szkolenia

Poznanie uczestników i ich oczekiwań, sporządzenie kontraktu z grupą.

10:30 – 11:00

Wprowadzenie do facylitacji; czym jest, do czego służy; prezentacja wyników badań „Hamburg research”

Zaprezentowanie wyników badań nad pracą zespołów i efektywnością prowadzonych spotkań. Powiązanie wyników badań z celem stosowania facylitacji.

11:00 – 12:00

Zadanie i Proces: czym są, ich powiązanie

Uczestnicy, na bazie ćwiczenia, przekonają się, że „zadanie” i „proces” są dwoma nierozłącznymi elementami osiągnięcia celu. Trener przeprowadzi ćwiczenie, które pokaże różnice pomiędzy tym, czym jest „zadanie” a tym, czym jest „proces”.

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

 

12:15 – 13:00

Stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu

Na bazie ćwiczenia, uczestnicy doświadczą i dowiedzą się czym są stopnie niepewności zadania. Zostanie również zaprezentowana koncepcja dojrzałości zespołu.

13:00 – 14:00

Formaty: jak pracować z uczestnikami spotkań; Role w facylitacji (Lider zadania i facylitator)

Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne formaty pracy z grupą. Dzięki ćwiczeniu poznają wady i zalety różnych formatów oraz wyciągną wnioski dotyczące opłacalności stosowania formatów.

W trakcie tej części zostaną wprowadzone również dwie role odpowiedzialne za efektywne przeprowadzenie spotkania: Lider Zadania oraz Facylitator.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

 

15:00 – 16:30

Proces Iceberg® Tony’ego Mann’a

MBTI (Myers – Briggs Type Indicator): czym jest, jak działa i jak wykorzystywać w pracy facylitatora

Autorskie badania Tony’ego Mann’a pokazują w jaki sposób funkcjonują zespoły. Dzięki skupieniu na 5 płaszczyznach działania zespołu można podnieść efektywność jego pracy. Znajomość tych płaszczyzn oraz metod pracy na każdej z nich pozwala facylitatorowi podnosić efektywność zespołu.

MBTI jest koncepcją wykorzystywaną podczas pracy na jednej z płaszczyzn (Różnice indywidualne) zgodnie z Modelem Iceberg. Znajomość koncepcji i umiejętność jej zastosowania w pracy jest niezbędna dla skutecznego facylitatora.

16:30 – 16:45

Przerwa kawowa

 

16:45 – 18:00

Narzędzia pracy facylitatora (modele, narzędzia, techniki)

Narzędzie pracy odnoszą się do różnorodnych technik stosowanych podczas warsztatów facylitowanych. Facylitator powinien je znać i płynnie się wśród nich poruszać, żeby odpowiednio facylitować zespół.

Trener zaprezentuje szereg technik i narzędzi, które podniosą kompetencje facylitacji uczestników.

Dzień II

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:00

Ćwiczenie: Supermarket; samofacylitacja pracy zespołu

Uczestnicy będą mieli okazję zastosować poznane techniki w praktyce: podczas ćwiczenia, w którym sami siebie będą facylitować. Trener będzie pomagał uczestnikom dobierać narzędzia i techniki, żeby ćwiczenie przebiegło efektywnie.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:30

Przegląd procesu zgodnie z modelem Iceberg®

Umiejętność analizy wykonanych działań w ramach facylitacji oraz wyciągnięcia wniosków na bazie pracy grupy jest kompetencją niezbędną do wspierania rozwoju zespołów. Uczestnicy nabędą tę kompetencję na bazie ćwiczenia w trakcie szkolenia.

12:30 – 13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15 – 14:00

Model Organizacji Process Iceberg®

Trener zaprezentuje przeniesienie koncepcji Iceberg odnoszącej się do pracy zespołu na pracę i funkcjonowanie organizacji. Model Oraganizacji Iceberg wskazuje najważniejsze obszary, w których facylitowanie pracy przyniesie największe korzyści. Na bazie dyskusji i ćwiczenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy wspierać organizację w powyższych obszarach.

14:00 – 16:00

Agile Game: Agile Warrior – zwinne podejście do zarządzania projektami

Znajomość zwinnego podejścia do zarządzania projektami w dzisiejszych czasach jest niezbędne do funkcjonowaniu w zespołach IT. W trakcie warsztatu uczestnicy zrozumieją najważniejsze aspekty działania w zwinnym środowisku oraz, dzięki temu, nabędą kompetencje umożliwiające wspieranie zespołów pracujących z nowoczesną technologią (informatycy i programiści).

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

 

16:15 – 18:00

Wykorzystanie technik facylitacji w zwinnym zarządzaniu projektami – praca w zespołach; Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać Instrukcję postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami. Efektem zadania mają być spisane podpowiedzi i działania, które należy wykonać, żeby podnieść prawdopodobieństwo sukcesu w realizacji projektu.

Zadanie będzie wielopłaszyznowe. Uczestnicy będą analizować sytuację organizacji i projektów zarządzanych kaskadowo i zwinnie. Pierwszym krokiem będzie skupienie się uczestników na zwinnych projektach.

Dzień III

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 11:30

PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje – wprowadzenie do kaskadowego zarządzanie projektami

Na podstawie rozgrywki gry szkoleniowej, uczestnicy zapoznają się z tradycyjnym sposobem zarządzania projektami. Dzięki temu szkolenie będzie w stanie zaprezentować możliwie pełne spektrum zastosowania metod facylitacji we wspieraniu organizacji.

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:45

Kaskadowe zarządzanie projektami a zwinne zarządzanie projektami

Porównanie obu metod zarządzania projektami będzie podstawą do stworzenia przez uczestników drugiej części ich projektu w trakcie szkolenia.

12:45 – 13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30 – 15:00

Wykorzystanie technik facylitacji w kaskadowym zarządzaniu projektami – praca w zespołach. Element projektu: „Instrukcja postępowania facylitatora w zarządzaniu projektami”.

Wykonanie drugiej części Instrukcji facylitatora. Ta część zadania będzie dotyczyć kaskadowego zarządzania projektami.

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

 

15:15 – 17:00

Prezentacja projektów, dyskusja nad projektami, doprecyzowanie projektów.

Zespoły zaprezentują efekty swoich prac. Trener zachęci uczestników do zastanowienia się nad metodami pracy oraz stworzeniem listy potencjalnych tematów, na które facylitator powinien zwrócić szczególną uwagę.

Dzień IV

Czas

Temat

Metody pracy

9:00 – 9:45

Planowanie w zespołach warsztatu facylitowanego na bazie stworzonych projektów;

Świadomość i kompetencja wynajdowania tematów i obszarów, w których facylitator może usprawnić pracę organizacji jest krytyczna. Konieczne jest jednak rozszerzenie tych kompetencji o samo projektowanie i prowadzenie warsztatów facylitowanych.

Na podstawie Case Study zaprojektowanych przez trenera, uczestnicy w zespołach zaprojektują swój warsztat facylitowany i będą mieli okazję do spróbowania samodzielnego poprowadzenia takiego warsztatu.

9:45 – 10:00

Przerwa kawowa

 

10:00– 12:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół I

 

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

 

12:45 – 14:45

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespól II

 

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

 

15:00 – 17:00

Próbka przeprowadzenia warsztatu facylitowanego – zespół III

 

Warsztaty odbędą się w hotelu Ozorkowie k. Łodzi. Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek,  8.11.2018 około godziny 7.00 spod budynku Uczelni , a powrót w niedzielę 11.11.2018 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport do ośrodka konferencyjnego oddalonego od Warszawy około 100 km i powrót do Warszawy.
 • 3 noclegi w ośrodku konferencyjnym ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkoła letnia 

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

11

W dniach 26.09.2018 -28.09.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się wizyta studyjna studentów WIT w firmie IBPM S.A. w Gdyni. IBPM  S.A. jest zespołem ponad 50 doświadczonych analityków, architektów i projektantów realizujących projekty w oparciu o systemy BPM&ODM, ESB, ECM, BI&BigData. Firma posiada status Partnera IBM poziom Gold.

Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy.
Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco:

27.09.2018 (9.00-17.00) – wykłady i warsztaty

 • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy Nasze doświadczenie Agile vs inne metodyki. Specyfika klientów z jakimi pracujemy
 • Nie szukamy winnych, szukamy rozwiązań – postawa projektowa i dialog w zespole
 • Zdolność organizacji do realizacji jej misji – projektowanie architektury korporacyjnej
 • Potrzeba biznesowa. Zbieranie wymagań biznesowych z użyciem narzędzi Coachingowych
 • Podsumowanie dnia

28.09.2018 (9.00-17.00) – Gra symulacyjna – Scrum po naszemu

 • Odtworzenie środowiska projektu realizowanego w Scrumie (w formie gry)
 • Wykorzystanie wiedzy z dnia poprzedniego
 • Udział w wydarzeniach scrumowych
 • Trening sytuacji projektowych
 • Rola SCRUM MASTERA w projekcie.

Wyjazd do Gdyni planowany jest 26.09 około godziny 16.00, wyjazd z Gdyni w 28.09 około godziny 18.00.
Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • przejazd na trasie Warszawa-Gdynia, Gdynia-Warszawa
 • hotel w Gdyni (2 noclegi) ze śniadaniami
 • 3 obiady
 • ubezpieczenie NNW

W trakcie warsztatów Studenci dowiedzą się, jak w firmie IBPM tworzy się rozwiązania biznesowe i zostaną zaproszeni do uczestnictwa w projektowych wydarzeniach zespołu developerskiego (Daily standup,Review, Retrospektywa). Następnie w podgrupach będą mieli okazję skonfrontować się z wyzwaniami w pracy zespołu scrumowego. Na koniec przewidziana jest formuła AMA (Ask Me Anything z WicePrezesem Robertem Izdebskim).

Aby wziąć udział w wizycie studyjnej należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/projekt-zpr/rejestracja.
Ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób!
Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Zarządzanie, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Weż udział

W dniach 13.09.2018 – 16.09.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY DESIGN THINKING – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji.

Design thinking to metodyka, która w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana przez organizacje różnego szczebla w procesie tworzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty są oparte o Model Double Diamond (twórca: Design Council UK) w 4 fazach tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie. Uczestnik warsztatów przejdzie przez każdą z faz, tworząc finalne rozwiązanie w formie prototypu (fizyczna forma – offline lub digital) przedstawionego grupie i przedstawicielom jury.
Podczas warsztatów trenerzy-facylitatorzy, doświadczeni konsultanci z firmy Socjomania stosują szereg narzędzi przedstawiających kreatywne metody identyfikowania problemów – wyzwań projektowych, generowania pomysłów, customer journey (ścieżek użytkownika) oraz atrakcyjne warsztaty z prototypowania za pomocą narzędzi digital (aplikacje mobilne, mockupy, etnografia mobilna). Uczestnik zostanie postawiony przed kilkoma wyzwaniami, a podczas pracy grupowej będzie miał okazję nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji.
„Zakochaj się w problemie – nie w rozwiązaniu!” Takie podejście przedstawia metodyka design thinking. To dzięki takiej taktyce na rynku pojawiają się m.in. nowe projekty i inicjatywy marek takich jak Google, Lego, Walt Disney, Ikea (przykład: Ikea Lublin), Nokia, Nivea i wiele innych.
Korzyści uczestniczenia w warsztacie
Uczestnicy po warsztacie:
•    zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości
•    procesy tworzenia innowacyjnych usług i produktów
•    nauczą się wykorzystania kreatywnych i strategicznych narzędzi komunikacji nowych marek i usług
•    wzbogacą swoją znajomość narzędzi badawczych, analitycznych, komunikacyjnych i prototypowania w kontekście tworzenia innowacji
•    podniosą efektywność pracy zespołów i swoje umiejętności komunikacyjne
Warsztaty przygotowują do pracy:
•    w zespołach komunikacji, strategii, marketingu
•    w działach IT współpracujących z project i product managerami
•    na stanowiskach brand i junior brand managerów
•    na stanowiskach liderów zmiany w organizacjach, działach innowacji,
•    projektowania usług, UX
Zapraszamy do poznania metodyki i nauki nowoczesnego podejścia do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.


 

Poznaj główne trenerki projektu:
Katarzyna:  https://www.linkedin.com/in/mlynarczykkatarzyna/
Martyna:  https://www.linkedin.com/in/martynatarnawska/

 

Przebieg warsztatów
Dzień I
Czas    Temat
9.00 – 9.20    Ogłoszenie wyzwania projektu innowacji dla uczestników w formie interaktywnej zagadki
9.20 – 10.30    Warsztaty wprowadzające w kulturę pracy w metodyce design thinking, wyjaśnienie pojęć, organizacja podzespołów (formuła kafeteryjna)
10.30 -11.00    4 fazy tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie
11.00 – 13.00    Faza odkrywania: Definiowanie problemów związanych z wyzwaniem, formułowanie grup projektowych (ćwiczenie komunikacyjne Benny Hill sorting)
13.00 – 14.00    Lunch
14.00 – 14.30    Faza definiowania: Praca grupowa – organizacja, przygotowanie i wybór narzędzi pracy (specjalny pakiet narzędziowy dla każdego z uczestników)
14.30 -15.30    Przedstawienie pierwszych wyników prac w grupach, I sesja feedbackowa
15.30 – 16.00    Ćwiczenie komunikacyjne – rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole i przygotowanie do dnia II

Dzień II
Czas    Temat
9.00 – 9.15    Odprawa zespołów: przygotowanie do kolejnych faz design thinking, przedstawienie szablonu prezentacji projektu
9.15-10.00    Pokaz inspiracyjnych przykładów działalności firm wykorzystujących metodykę design thinking
10.00 – 13.00    Faza definicji i empatyzacji: Research/Badania – wybrane formy generowania danych do ogłoszonego wyzwania (przykłady metod badań online i offline)
11.30 – 15.30    Faza definicji : Określenie person, mapa empatii, customer journey (mapa ścieżki odbiorcy pomysłu innowacji)
13.00 – 14.00    Lunch
11.30 – 15.30    Faza definicji : Określenie person, mapa empatii, customer journey (mapa ścieżki odbiorcy pomysłu innowacji) cd.
15.30 – 16.00    Czas na tworzenie prezentacji projektu

Dzień III
Czas    Temat
9.00 – 9.15    Odprawa zespołów: przygotowanie do kolejnych faz design thinking, możliwość uzyskania feedbacku od grup (prezentacje projektowe, wyniki prac)
09.15 – 10.00    Ćwiczenie integracyjne (cała grupa)
10.00 – 11.30    Faza definicji: Wywiady terenowe dla walidacji podjętych założeń (praca grupowa)
11.30 – 13.00    Faza tworzenia: Ideacja – generowanie rozwiązań – przedstawienie 4 sposobów ideacji (techniki burzy mózgów) i wybór metody przez grupy
13.00 – 14.00    Lunch
14.00 – 15.30    Faza tworzenia: Prototypowanie  – prototypy rozwiązań
15.30 – 16.00    Czas na tworzenie prezentacji projektu

Dzień IV
Czas    Temat
9.00 – 9.30    Podsumowanie projektu, wskazówki dotyczące finalnych prezentacji
9.30 – 10.00    Czas na dopracowanie prezentacji projektu
10.15 – 13.00    Prezentacje projektów wraz z oceną, program grywalizacji, nagrody dla uczestników
13.00 -14.00    Lunch
14.00 – 16.00    Podsumowanie projektu, wskazówki dalszego wdrażania pomysłów innowacji, oficjalna gala zamknięcia Szkoły Letniej

Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek,  13.09.2018 około godziny 6.40 z dworca Warszawa Centralna, a powrót w niedzielę 16.09.2018 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:
•    Transport do Krakowa i powrót do Warszawy.
•    3 noclegi w hotelu ze śniadaniami
•    4 obiady + przerwy kawowe
•    ubezpieczenie NNW

 
 

Weż udział

W dniach 06.09.2018 – 09.09.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY FACYLITATORA – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań zespołu. 

Warsztat facylitatora pozwala poznać najważniejsze mechanizmy rządzące pracą zespołową. Uczestnicy dowiadują się, jak poprowadzić spotkanie, aby skutecznie wesprzeć zespół w rozwiązaniu nawet bardzo złożonego i skomplikowanego problemu. Warsztaty wyposażają uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi, przydatnych w skutecznym prowadzeniu spotkań facylitowanych. Jego celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia takich warsztatów, zwłaszcza w kontekście zarządzania projektami i procesem wytwórczym w środowisku IT, oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik facylitacyjnych w codziennej pracy. 

Czym jest facylitacja? 
Facylitacja to podejście do prowadzenia spotkań zorientowanych na wypracowanie rozwiązania problemu przez zespoły. Wywodzi się ze środowiska IT i projektów deweloperskich. Osoba prowadząca takie spotkania – facylitator – wykorzystuje szereg technik, narzędzi i modeli służących podnoszeniu efektywności w osiągnięciu tego celu. Facylitację stosuje się m.in. podczas spotkań zespołów projektowych (w tym zespołów pracujących w metodykach zwinnych), zespołów zarządzających (w ramach ustalania celów strategicznych), rady programów projektów czy podczas tzw. grup focusowych (w ramach projektów badawczych). Facylitacja jest metodą prowadzenia spotkań, która skupia się na sposobach pracy zespołu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi, efekty wypracowane przez zespół są wyższej jakości. Metoda facylitowania jest kompetencją wspierającą pracę:

 • trenerów biznesu
 • project managerów
 • Scrum Masterów
 • liderów i kierowników zespołów
 • zespołów pracujących w metodach zwinnych
 • wykładowców
 • osób pracujących w tzw. „turkusowych” organizacjach

Warsztat facylitatora 
W ramach kursu „Warsztat Facylitatora” uczestnicy nabywają wiedzę oraz poznają techniki i narzędzia niezbędne do prowadzenia warsztatów facylitowanych zgodnie z modelem Iceberg Tony’ego Mann’a. Model Iceberg® jest, stworzonym na bazie wieloletnich doświadczeń, międzynarodowym standardem prowadzenia spotkań facylitowanych, który znalazł uznanie w praktyce w wielu obszarach biznesu, szczególnie zaś w środowisku projektowym. Podczas warsztatu zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

 • model procesu Iceberg® Tony’ego Mann’a
 • formaty pracy z zespołami
 • „czerwone” i „zielone” myślenie: podstawowe role i odpowiedzialności w facylitowaniu zespołów
 • stopnie niepewności zadania i dojrzałości zespołu
 • przygotowanie się do facylitowania zespołu: umowa z klientem, tworzenie agendy, wybór sali i czasu
 • narzędzia i techniki do użycia podczas facylitowania zespołów: narzędzia procesu, zbieranie informacji, analiza danych, priorytetyzacja, podejmowanie decyzji, planowanie działań i wdrożenia
 • facylitowanie podczas projektu (w tym w zespołach pracujących w metodykach zwinnych), szkolenia, zajęć uczelnianych i spotkań

Uczestnicy zapoznają się ze zwinnym i tradycyjnym modelem zarządzania projektami dzięki zastosowaniu dwóch gier szkoleniowych:

 • Agile Game: Agile Warrior (gra wprowadzająca do zwinnego zarządzania projektami)
 • PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje (gra wprowadzająca do kaskadowego zarządzania projektami)

Dzięki poznaniu metodyk zarządzania projektami, uczestnicy będą lepiej potrafili dostosować techniki facylitacji zespołów, tworzyć plany projektów oraz projektować spotkania. 

Korzyści uczestniczenia w warsztacie 
Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości warsztaty facylitowane
 • poznają powody niskiej efektywności pracy zespołu oraz narzędzia redukujące te nieefektywności
 • wzbogacą swój portfel technik i narzędzi służących aktywizacji zespołów, podnoszenia poziomu ich współpracy i jakości komunikacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów, w których będą stosować poznane na kursie metody

Międzynarodowe standardy 
Szkolenia oparte na międzynarodowych standardach i metodykach powstają jako efekt pracy zbiorowej ekspertów z danej dziedziny z całego świata – wymieniają się oni doświadczeniami i tworzą oraz systematyzują podejścia, które sprawdzają się w praktyce danej gałęzi działalności, a następnie opracowują najbardziej wartościowe i sprawdzone rozwiązania oraz wiedzę tak by tworzyły spójną metodykę. Co za tym idzie szkolenia akredytowane oparte na międzynarodowych standardach różnią się od szkoleń dedykowanych szerszym zakresem wiedzy jaki jest w ich ramach przedstawiony, głębszym badaniem i analizą proponowanych rozwiązań oraz ujęciem danej dziedziny wiedzy w sposób kompleksowy umożliwiający jej łatwiejsze zastosowanie. Dodatkowo umożliwiają weryfikację i potwierdzenie zdobytej wiedzy poprzez certyfikację międzynarodową. 

Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek,  6.09.2018 około godziny 8.00 spod budynku Uczelni , a powrót w niedzielę 9.09.2018 około 18.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • Transport do ośrodka konferencyjnego oddalonego od Warszawy około 100 km i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w ośrodku konferencyjnym ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów wszystkich kierunków WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Weż udział