Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Włączenie pracodawców w zmianę profilu, opracowanie programu kształcenia oraz jego realizację na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym

Kierunek Zarządzanie jest prowadzony na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania począwszy od roku akademickiego 1996/97. W ramach tego kierunku Uczelnia prowadzi studia I stopnia.

Analiza wyników własnych monitorowania karier zawodowych absolwentów wskazuje, że współczesny rynek pracy w ok. 80% to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) . Ich właściciele z powodów ekonomicznych poszukują pracowników, których nie trzeba będzie kilka tygodni wdrażać do pracy. Dlatego ważne jest, aby uczelnie przygotowywały absolwentów umiejących działać praktycznie. Tę tezę potwierdza analiza dokumentu „Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych”, w którym opisane zostały wymagania stawiane przez rynek pracy dla 300 różnych zawodów. Zdecydowana ich większość dotyczy konkretnych umiejętności praktycznych związanych z poszczególnymi zawodami.

Chcąc zatem sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom współczesnego rynku pracy podjęto decyzję o zmianie profilu kształcenia na kierunku Zarządzanie z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Zadanie to jest realizowane we współpracy z pracodawcami zarówno podczas modyfikacji programu kształcenia, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Oferowany program studiów na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019 , będzie współfinansowany ze środków UE.

Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych).

Program zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

  1. Business leadership
  2. E-marketing
  3. Przedsiębiorczość w biznesie
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem
  5. Zarządzanie informacjami

Liczba miejsc (uczestników projektu)  jest ograniczona i wynosi : 40 studentów studiów stacjonarnych oraz  60 studentów studiów niestacjonarnych. Oznacza to że 100 osób otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie ZPR WSISiZ