Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią

Zakres realizacji zadania :

  1. opracowanie wzorów podań dostosowanych do maszynowego wypełniania (tj. uwzględniającego wykorzystanie informacji zawartych w systemie -> np. student skreślony nie może złożyć podania o zmianę grupy – pełna personalizacja danych);
  2. przygotowanie interfaców do definiowania w systemie obiektów typu „podanie” (co umożliwi łatwą edycję danych służących do generowania podań) );
  3. przygotowanie wzorów graficznych podań oraz decyzji powstałych w wyniku padań, a także wzorów odwołań;

Opracowane rozwiązania będą służyły wszystkim studentom oraz pracownikom, w szczególności  dostowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.