Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Zadanie to obejmuje realizację szkoleń w ramach następujących ścieżek:

Ścieżka 1 – Certyfikowany menedżer serwisu IT (48h)

 • ITIL Foundation 2 dni, cert. ITIL Foundation (Axelos)
 • ITIL Practitioner 2 dni, cert. ITIL Practitioner (Axelos)
 • Symulacyjna gra decyzyjna 1 dzień

Łącznie: 6 edycji * 8 osób = 48 uczestników

Preferencje dla studentów kierunków ITZ, ZARZĄDZANIE

Ścieżka 2 – Certyfikowany menedżer projektów (48h)

 • PRINCE2 Foundation 2 dni, cert. Prince2 Foundation (Axelos)
 • Agile Foundation 2.0 2 dni, cert. Agile Foundation (APMG)
 • PRINCE2 – gra decyzyjna 1 dzień.

Łącznie: 6 edycji * 8 osób = 48 uczestników

Preferencje dla studentów kierunków ITZ, ZARZĄDZANIE

Ścieżka 3 – Projektowanie aplikacji webowych (72h)

 • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3 5 dni, cert.Microsoft (MS)
 • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML5 2 dni
 • Budowanie relacji z klientem 2dni

Łącznie: 6 edycji * 8 osób = 48 uczestników

Preferencje dla studentów kierunków GRAFIKA, INFORMATYKA

Ścieżka 4 – Certyfikowany administrator Microsoft (80h)

 • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016 5 dni, cert.MS
 • W 412201 Administrowanie Windows Serwer 2016 5 dni, cert.MS (akredytowana przez MS kompilacja szkoleń MS 20741 oraz MS 20742 zawierająca wyłącznie elementy związanie administracją serwerem). Oficjalny certyfikat Microsoft

Łącznie: 6 edycji * 8 osób = 48 uczestników

Preferencje dla studentów kierunku INFORMATYKA

Ścieżka 5 – Certyfikowany specjalista BI (56h)

 • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView 2dni, cert.MS
 • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, cert.MS

Łącznie: 6 edycji * 8 osób = 48 uczestników

Preferencje dla studentów kierunków ITZ, INFORMATYKA

Ścieżka 6 – Specjalista z zakresu wirtualizacji (135h)

 • Vmware – wirtualizacja systemów dla początkujących 45h
 • Vmware – wirtualizacja systemów wysokiej dostępności dla zaawansowanych 45h
 • Vmware + palo alto – bezpieczeństwo w systemach wirtualnych 45h lub Extreme networks – bezpieczeństwo w systemach rozproszonych 45h

Łącznie: 2 edycje * 16 osób = 32 uczestników

Preferencje dla studentów kierunku INFORMATYKA