Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end II edycja 22.05.2020

Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end II edycja 22.05.2020

W dniu 22.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzący Łukasz Mierzejewski i jest programistą specjalizującym się w tworzeniu szerokiej gamy systemów opartych o technologię .NET. Niestraszne mu są rozwijane przez dekady olbrzymie systemy ani nowe i ambitne aplikacje tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego portfolio obejmuje najróżniejsze aplikacje konsolowe, desktopowe czy webowe i cała masa technologii powiązanych z .NET.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu zostanie utworzona oraz omówiona prosta aplikacja desktopowa służąca do rezerwacji pokoi hotelowych. Wykorzystane zostaną takie technologie jak: C#, Visual Studio, .NET Core, WPF, Entity Framework i MS-SQL. Dodatkowo poruszone zostaną tematy architektury
oprogramowania, wzorców projektowych i dobrych praktyk. Po zakończonym warsztacie,
do dyspozycji uczestników zostanie oddany kod źródłowy aplikacji oraz prezentacja.

Warsztat kierowany jest dla osób, które w minimalnym (lub większym) stopniu opanowały programowanie w C#.

Przebieg warsztatu

Warsztat podzielony zostanie na moduły, w których omówione i przećwiczone zostaną poszczególne etapy tworzenia aplikacji. Każdy moduł składać się będzie z:

·       Części teoretycznej w formie wykładu.

·        Części demonstracyjnej, w której omówione wcześniej zagadnienia zostaną przełożone na praktykę.

·       Części warsztatowej, w której uczestnicy z pomocą prowadzącego, rozwiążą zadane problemy.

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

ModułOpisCzas
Wstęp i przygotowanie środowiskaCzęść ta przeznaczona zostanie na zapoznanie się kursantów z prowadzącym, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie agendy, oraz na przygotowanie narzędzi niezbędnych do nadchodzącej pracy.45min
Interfejs użytkownika z wykorzystaniem WPF i MVVMW ramach tego modułu, zostanie stworzona solucja aplikacji oraz graficzny interfejs użytkownika. Efektem pracy będzie uruchamiająca się aplikacja prezentująca stworzony właśnie interfejs.3x45min
Architektura aplikacjiPodczas tego modułu omówione zostaną zagadnienia związane z architekturą tworzonej aplikacji.45min
Persystencja danychW tym module przedstawiony zostanie sposób na wykorzystanie relacyjnej bazy danych (MS-SQL) i narzędzia ORM do zapisu i odczytu informacji istotnych w naszej aplikacji.2x45min
ZakończeniePozostały czas wykorzystany zostanie na podsumowanie zdobytej wiedzy, dyskusję i odpowiedzi na pytania związane z warsztatem lub ogólnie z branżą IT.45min

Niezbędne narzędzia

Podczas realizacji zadań praktycznych potrzebne będą:

·        Visual Studio 2019 w darmowej wersji Community (lub lepszej) z zainstalowanymi składnikami „.NET desktop development” i „.NET Core cross-platform development”

·        SQL Server Express oraz SQL Server Management Studio