Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Kreatywne generowanie pomysłów z zastosowaniem narzędzi do rozwiązywania problemów w zespole II edycja – 5.03.2020

Warsztaty – Kreatywne generowanie pomysłów z zastosowaniem narzędzi do rozwiązywania problemów w zespole II edycja – 5.03.2020

W dniu 5.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Kreatywne generowanie pomysłów z zastosowaniem narzędzi do rozwiązywania problemów w zespole – II edycja.

Cele warsztatu:

 • Twórcze wykorzystanie potencjału zespołu oraz rozwój kreatywnego myślenia
 • Uświadomienie uczestnikom, że każdy może poszukiwać kreatywnych rozwiązań w pracy zespołowej
 • Przełamywanie rutynowych zachowań w sytuacjach biznesowych.  

 Forma zajęć:

 • Praca warsztatowa z wykorzystaniem treningu kreatywnego myślenia oraz narzędzi (problem solving) i metod inspirujących do twórczej pracy zespołowej.
 • Zajęcia są prowadzone tak, by każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i poznać swoje możliwości w przełamywaniu rutynowych zachowań
 • Zastosowanie kamery w niektórych ćwiczeniach, które pomoże uczestnikom w analizie procesów i uwarunkowań wpływających na proces tworzenia.

Warsztat obejmuje tematy i ćwiczenia z zakresu następujących zagadnień:

1. Miejsce i rola kreatywnego myślenia w biznesie

2. Proces kreatywnego myślenia.

3. Bariery w stosowaniu kreatywnego myślenia.

4. Wypracowanie techniki płynności myślenia i skojarzeń różnymi metodami

5. Techniki ułatwiające kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów – stosowanie metody losowej, semantycznej, sennej, antytezy i analogii.                                  

6. Synektyka – uruchomienie kreatywności w zespole, metody innowacyjne

 • Sztafeta myślowa (metoda rozwijania pomysłów ściśle ze sobą powiązanych),
 • Twórcza dedukcja (tworzenie sylogizmów w procesie kreatywnej twórczości),
 • Poszukiwanie określeń za pomocą symbolu.

7. Narzędzia kreatywnego rozwiązywania problemów w biznesie.

8. Wybrane Metody z zakresu „Problem solving

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy i notatniki.
 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń.

Warsztaty będą odbywać się w sali N405 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób