Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty Design Thinking – 13-16.09.2018

Warsztaty Design Thinking – 13-16.09.2018

W dniach 13.09.2018 – 16.09.2018 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą WARSZTATY DESIGN THINKING – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji.

Design thinking to metodyka, która w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana przez organizacje różnego szczebla w procesie tworzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty są oparte o Model Double Diamond (twórca: Design Council UK) w 4 fazach tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie. Uczestnik warsztatów przejdzie przez każdą z faz, tworząc finalne rozwiązanie w formie prototypu (fizyczna forma – offline lub digital) przedstawionego grupie i przedstawicielom jury.
Podczas warsztatów trenerzy-facylitatorzy, doświadczeni konsultanci z firmy Socjomania stosują szereg narzędzi przedstawiających kreatywne metody identyfikowania problemów – wyzwań projektowych, generowania pomysłów, customer journey (ścieżek użytkownika) oraz atrakcyjne warsztaty z prototypowania za pomocą narzędzi digital (aplikacje mobilne, mockupy, etnografia mobilna). Uczestnik zostanie postawiony przed kilkoma wyzwaniami, a podczas pracy grupowej będzie miał okazję nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji.
„Zakochaj się w problemie – nie w rozwiązaniu!” Takie podejście przedstawia metodyka design thinking. To dzięki takiej taktyce na rynku pojawiają się m.in. nowe projekty i inicjatywy marek takich jak Google, Lego, Walt Disney, Ikea (przykład: Ikea Lublin), Nokia, Nivea i wiele innych.

Korzyści uczestniczenia w warsztacie

Uczestnicy po warsztacie:

 • zdobędą użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im prowadzić wysokiej jakości
 • procesy tworzenia innowacyjnych usług i produktów
 • nauczą się wykorzystania kreatywnych i strategicznych narzędzi komunikacji nowych marek i usług
 • wzbogacą swoją znajomość narzędzi badawczych, analitycznych, komunikacyjnych i prototypowania w kontekście tworzenia innowacji
 • podniosą efektywność pracy zespołów i swoje umiejętności komunikacyjne

Warsztaty przygotowują do pracy:

 • w zespołach komunikacji, strategii, marketingu
 • w działach IT współpracujących z project i product managerami
 • na stanowiskach brand i junior brand managerów
 • na stanowiskach liderów zmiany w organizacjach, działach innowacji, projektowania usług, UX

Zapraszamy do poznania metodyki i nauki nowoczesnego podejścia do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.


 

Poznaj główne trenerki projektu:

 • Katarzyna:  https://www.linkedin.com/in/mlynarczykkatarzyna/
 • Martyna:  https://www.linkedin.com/in/martynatarnawska/

 

Przebieg warsztatów

Dzień I

Czas    Temat
9.00 – 9.20    Ogłoszenie wyzwania projektu innowacji dla uczestników w formie interaktywnej zagadki
9.20 – 10.30    Warsztaty wprowadzające w kulturę pracy w metodyce design thinking, wyjaśnienie pojęć, organizacja podzespołów (formuła kafeteryjna)
10.30 -11.00    4 fazy tworzenia innowacji: odkrywanie, definiowanie, tworzenie, dostarczanie
11.00 – 13.00    Faza odkrywania: Definiowanie problemów związanych z wyzwaniem, formułowanie grup projektowych (ćwiczenie komunikacyjne Benny Hill sorting)
13.00 – 14.00    Lunch
14.00 – 14.30    Faza definiowania: Praca grupowa – organizacja, przygotowanie i wybór narzędzi pracy (specjalny pakiet narzędziowy dla każdego z uczestników)
14.30 -15.30    Przedstawienie pierwszych wyników prac w grupach, I sesja feedbackowa
15.30 – 16.00    Ćwiczenie komunikacyjne – rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole i przygotowanie do dnia II

Dzień II

Czas    Temat
9.00 – 9.15    Odprawa zespołów: przygotowanie do kolejnych faz design thinking, przedstawienie szablonu prezentacji projektu
9.15-10.00    Pokaz inspiracyjnych przykładów działalności firm wykorzystujących metodykę design thinking
10.00 – 13.00    Faza definicji i empatyzacji: Research/Badania – wybrane formy generowania danych do ogłoszonego wyzwania (przykłady metod badań online i offline)
11.30 – 15.30    Faza definicji : Określenie person, mapa empatii, customer journey (mapa ścieżki odbiorcy pomysłu innowacji)
13.00 – 14.00    Lunch
11.30 – 15.30    Faza definicji : Określenie person, mapa empatii, customer journey (mapa ścieżki odbiorcy pomysłu innowacji) cd.
15.30 – 16.00    Czas na tworzenie prezentacji projektu

Dzień III

Czas    Temat
9.00 – 9.15    Odprawa zespołów: przygotowanie do kolejnych faz design thinking, możliwość uzyskania feedbacku od grup (prezentacje projektowe, wyniki prac)
09.15 – 10.00    Ćwiczenie integracyjne (cała grupa)
10.00 – 11.30    Faza definicji: Wywiady terenowe dla walidacji podjętych założeń (praca grupowa)
11.30 – 13.00    Faza tworzenia: Ideacja – generowanie rozwiązań – przedstawienie 4 sposobów ideacji (techniki burzy mózgów) i wybór metody przez grupy
13.00 – 14.00    Lunch
14.00 – 15.30    Faza tworzenia: Prototypowanie  – prototypy rozwiązań
15.30 – 16.00    Czas na tworzenie prezentacji projektu

Dzień IV

Czas    Temat
9.00 – 9.30    Podsumowanie projektu, wskazówki dotyczące finalnych prezentacji
9.30 – 10.00    Czas na dopracowanie prezentacji projektu
10.15 – 13.00    Prezentacje projektów wraz z oceną, program grywalizacji, nagrody dla uczestników
13.00 -14.00    Lunch
14.00 – 16.00    Podsumowanie projektu, wskazówki dalszego wdrażania pomysłów innowacji, oficjalna gala zamknięcia Szkoły Letniej

Wyjazd na warsztaty planowany jest na czwartek, 13.09.2018 około godziny 6.40 z dworca Warszawa Centralna, a powrót w niedzielę 16.09.2018 około 18.00.
Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

 • transport do Krakowa i powrót do Warszawy
 • 3 noclegi w hotelu ze śniadaniami
 • 4 obiady + przerwy kawowe
 • ubezpieczenie NNW

Weż udział