Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Zadanie obejmuje realizację:

SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI (8h/spotkanie) dla  320 studentów

Są to zajęcia dodatkowe realizowane na terenie Uczelni w formie warsztatów z praktykami ze sfery gospodarczej. Podczas warsztatów studenci zdobędą wiedzę na temat danego przedsiębiorstwa, trendów rozwoju danej branży.

WIZYT STUDYJNYCH W KRAJU (3dni/os.) dla  320 osób.

Dzięki wizytom studyjnym w firmach z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, zaproszonych do udziału w projekcie studenci będą mogli poznać specyfikę pracy w branży, która ich interesuje oraz nawiązać kontakt z praktykami biznesu.