Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych

Zadanie obejmuje realizację  DODATKOWYCH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH – „SZKOŁA LETNIA”, dla 240 osób, zgodnie ze schematem:
DZIEŃ 1: realizacja zadań praktycznych rozwijających kompetencje komunikacyjne;
DZIEŃ 2-3: warsztaty rozwijające kompetencje związane z potrzebami rynku pracy, realizacja zadań projektowych;
DZIEŃ 4: Prezentacja zrealizowanych prac + wybór najlepszych projektów.