Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Zadanie to obejmuje realizację szkoleń w ramach następujących ścieżek:

Ścieżka 1 – Certyfikowany menedżer serwisu IT (48h):
– ITIL Foundation 2 dni, cert. ITIL Foundation (Axelos);
– ITIL Practitioner 2 dni, cert. ITIL Practitioner (Axelos);
– Symulacyjna gra decyzyjna 1 dzień.
ŁĄCZNIE  6 edycji x 8 osób = 48 uczestników.

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW; ITZ, ZARZĄDZANIE

Ścieżka 2 – Certyfikowany menedżer projektów (48h)
– PRINCE2 Foundation 2 dni, cert. Prince2 Foundation (Axelos)
– Agile Foundation 2.0 2 dni, cert. Agile Foundation (APMG)
– PRINCE2 – gra decyzyjna 1 dzień.
ŁĄCZNIE  6 edycji x 8 osób = 48 uczestników.

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW; ITZ, ZARZĄDZANIE

Ścieżka 3 – Projektowanie aplikacji webowych (72h)
– Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3 5 dni, cert.Microsoft (MS)
– Adobe Animate – interaktywne projekty HTML5 2 dni
– Budowanie relacji z klientem 2dni
ŁĄCZNIE  6 edycji x 8 osób = 48 uczestników.

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW; GRAFIKA, INFORMATYKA

Ścieżka 4 – Certyfikowany administrator Microsoft (80h)
– MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016 5 dni, cert.MS
– W 412201 Administrowanie Windows Serwer 2016 5 dni, cert.MS (akredytowana przez MS kompilacja szkoleń MS 20741 oraz MS 20742 zawierająca wyłącznie elementy związanie administracją serwerem). Oficjalny certyfikat Microsoft.
ŁĄCZNIE  6 edycji x 8 osób = 48 uczestników

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA

Ścieżka 5 – Certyfikowany specjalista BI (56h)
– MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView 2dni, cert.MS
– MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, cert.MS
ŁĄCZNIE  6 edycji x 8 osób = 48 uczestników.

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW; ITZ, INFORMATYKA

Ścieżka 6 – Specjalista z zakresu wirtualizacji (135h)
– Vmware – wirtualizacja systemów dla początkujących 45h
– Vmware – wirtualizacja systemów wysokiej dostępności dla zaawansowanych 45h
– Vmware + palo alto – bezpieczeństwo w systemach wirtualnych 45h lub
– Extreme networks – bezpieczeństwo w systemach rozproszonych 45h
ŁĄCZNIE 2edycje x 16 osób = 32 uczestników.

PREFERENCJE DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA