Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Zadania projektu

  1. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
  2. Włączenie pracodawców w zmianę profilu, opracowanie programu kształcenia oraz jego realizację na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym
  3. Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
  4. Zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno gospodarczym
  5. Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych