Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Cel projektu

Cel główny

Nabycie i podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa przez minimum 428 studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ), w tym przez minimum 45 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku.
Zarządzanie o profilu praktycznym poprzez włączenie pracodawców w zmianę profilu kształcenia, opracowanie i realizację programu kształcenia na kierunku Zarządzanie,  oraz min. 383 studentów WSISiZ  poprzez realizację:  szkoleń certyfikowanych, warsztatów, oraz zadań praktycznych w formie projektów  w okresie od 01.04.2018 do 30.09.2021.