Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Zapytanie ofertowe z dn. 2021-05-21 (WSISiZ/ZPR/04/2021) – Technologie ORACLE

Zapytanie ofertowe z dn. 2021-05-21 (WSISiZ/ZPR/04/2021) – Technologie ORACLE

Dotyczy: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” (POWR.03.05.00-00-Z114/17-00) w ramach ścieżki Zwinne zarządzanie projektami.