Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Szkolenia w ramach ścieżki Projektowanie aplikacji webowych – 23.03.2021-02.04.2021

Szkolenia w ramach ścieżki Projektowanie aplikacji webowych – 23.03.2021-02.04.2021

Na przełomie marca i kwietnia 2021r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

  • Budowanie relacji z klientem – 23.03.2021-24.03.2021, (pierwszy dzień od 14.00-20:15, drugi dzień od 9:00 do 16:00) – zdalnie
  • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 25.03.2021-26.03.2021, godz. 9.00-16:00 – zdalnie
  • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 29.03.2021-02.04.2021, godz. 9.00-16:00 – zdalnie

Jeżeli chodzi o szkolenie, to jest ono dedykowane dla osób rozpoczynających pracę z językiem HTML, CSS oraz JavaScript. Wymagana jest znajomość działania sieci internet, co to jest przeglądarka internetowa, jak działa przetwarzanie kodu HTML.

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w innych ścieżkach szkoleniowych w ramach tego projektu (PRINCE, ITIL, WINDOWS, BI).

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia