Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Szkolenia – Certyfikowany specjalista BI 11.03.2021-19.03.2021

Szkolenia – Certyfikowany specjalista BI 11.03.2021-19.03.2021

marcu 2021 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

Certyfikowany specjalista BI – 10 miejsc

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI po wycofaniu przez MS dotychczas realizowanych szkoleń obejmuje:

DP-900T00-A: Microsoft Azure Data Fundamentals (Course DP-900T00-A: Microsoft Azure Data Fundamentals – Learn | Microsoft Docs) – 11.03.2021r. godz. 9:00-16:00

DP-300T00-A: Administering Relational Databases on Microsoft Azure (Course DP-300T00-A: Administering Relational Databases on Microsoft Azure – Learn | Microsoft Docs) – 12.03.2021 oraz 15.03-2012-17.03.2021. godz. 9:00-16:00

PL-900T00-A: Microsoft Power Platform Fundamentals (Course PL-900T00-A: Microsoft Power Platform Fundamentals – Learn | Microsoft Docs) – 18.03-2012-19.03.2021. godz. 9:00-16:00

Egzamin:

PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals (Exam PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals – Learn | Microsoft Docs)

Egzaminy odbywają się w ośrodku firmy Softronic oczywiście z zachowaniem obostrzeń związanych z epidemią (zapewniamy płyny dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki – jeśli ktoś by zapomniał). Na egzamin należy zapisywać się najlepiej mailowo bezpośrednio z Moniką Biegus (monika.biegus@softronic.pl)

KOSZTY SZKOLEŃ I EGZAMINU POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Wszystkie szkolenia z tej ścieżki stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminu certyfikującego, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia