Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Szkolenia – Certyfikowany administrator Microsoft V edycja – 8.03.2021-12.03.2021 oraz 22.03.2021-26.03.2021

Szkolenia – Certyfikowany administrator Microsoft V edycja – 8.03.2021-12.03.2021 oraz 22.03.2021-26.03.2021

W dniach pomiędzy 8.03.2021 a 12.03.2021 oraz 22.03.2021 a 26.03.2021 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

Certyfikowany administrator Windows – 12 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje szkolenia:

Są to nowe szkolenia, które zastąpiły dotychczas realizowane szkolenia dotyczące serwera 2016. Na chwilę obecną nie ma dostępnych egzaminów z WS 2019, więc w ramach tej opcji proponujemy dwa egzaminy:

1) AZ-900 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-900

2) AZ-104 https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/exams/az-104

Egzaminy odbywają się w ośrodku firmy Softronic oczywiście z zachowaniem obostrzeń związanych z epidemią (zapewniamy płyny dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki – jeśli ktoś by zapomniał). Z racji, iż znaczna część egzaminów wygasa i na niektóre egzaminy będzie bardzo duże obłożenie a ilość stanowisk jest ograniczona, prosimy aby studenci nie odwlekali z zapisami do ostatniej chwili. Na egzaminy należy zapisywać się najlepiej mailowo bezpośrednio z Moniką Biegus (monika.biegus@softronic.pl)

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia