Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer serwisu VI edycja – ITIL v. 4 01.03.2021 – 05.03.2021r.

Certyfikowany menedżer serwisu VI edycja – ITIL v. 4 01.03.2021 – 05.03.2021r.

Na początku marca 2021 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

  • Certyfikowany menedżer serwisu – 10 miejsc

Szkolenia będą dotyczyły nowej wersji standardu ITIL (wersja 4). Szkolenia będą odbywały się zdalnie. Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

  • Szkolenie ITIL FOUNDATION v. 4 – 01.03.2021 -02.03.2021, godz. 9.00-16.00 – MS-Teams
  • Warsztaty projektowe – 03.03.2021, 9:00 – 14:00 – MS Teams
  • Szkolenie ITIL DEVOPS v.4 – 03.03.2021 – 05.03.2021, godz. 9.00-16.00 (03.03.2021 od godziny 14:30) – MS-Teams

Terminy egzaminów certyfikujących są następujące:

  • ITIL FOUNDATION – 11.03.2021 godz. 15:00 sala N2.
  • ITIL DEVOPS – 11.03.2021 godz. 17:00 sala N2. Nie jest jeszcze dostępna polska wersja egzaminu, więc ten egzamin odbędzie się po angielsku. Takie też będą materiały.

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Egzaminy certyfikujące będą się odbywały na terenie uczelni zgodnie z wymaganymi rygorami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia