Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer projektów VI edycja – 14.12.2020 – 18.12.2020

Certyfikowany menedżer projektów VI edycja – 14.12.2020 – 18.12.2020

We grudniu 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Certyfikowany menedżer projektów – 10 miejsc

Zajęcia będą odbywały się zdalnie. Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

  • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 14.12.2020 – 15.12.2020, godz. 9:00 – 16:00
  • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 17.12.2020 – 18.12.2020, godz. 9.00-16.00
  • Warsztaty projektowe – 16.12.2020, godz. 9.00-16.00

Terminy egzaminów certyfikujących podane zostaną niebawem:

  • PRINCE2 FOUNDATION – 21.12.2020 godz 15:00 sala N2
  • PRINCE2 AGILE – 21.12.2020 godz 16:30 sala N2

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

Egzaminy certyfikujące będą odbywały się na terenie uczelni z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa.