Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer serwisu – nowość ITIL v. 4 21.09.2020 – 25.09.2020

Certyfikowany menedżer serwisu – nowość ITIL v. 4 21.09.2020 – 25.09.2020

We wrześniu 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

  • Certyfikowany menedżer serwisu – 13 miejsc

Szkolenia będą dotyczyły nowej wersji standardu ITIL (wersja 4). Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

  • Szkolenie ITIL FOUNDATION v. 4 – 21.09.2020 -22.09.2020, godz. 9.00-16:00 – sala N2
  • Symulacyjna gra decyzyjna – 23.09.2020, 9:00 – 13:00 – sala N2
  • Szkolenie ITIL DEVOPS v.4 – 23.09.2020 – 25.09.2020, godz. 9.00-16.00 – sala N2 (23.09.2020 od godziny 14:30)

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

  • ITIL FOUNDATION – 23.09.2020 godzina 13:15 sala N2
  • ITIL DEVOPS – 29.09.2020 godzina 16:00 sala N2. Nie jest dostępna jeszcze wersja polska egzaminu, więc ten egzamin odbędzie się po angielsku. Takie też będą materiały.

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Pierwszeństwo mają studenci zakwalifikowani na odwołane szkolenia zaplanowane na połowę marca 2020.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z wymaganymi rygorami dotyczącymi bezpieczeństwa.