Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer projektów V edycja – 14.09.2020 – 22.09.2020

Certyfikowany menedżer projektów V edycja – 14.09.2020 – 22.09.2020

We wrześniu 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

  • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 14.09.2020 – 15.09.2020, godz. 9:00 – 16:00 sala N2
  • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 21.09.2020 – 22.09.2020, godz. 9.00-16.00 sala N14
  • Symulacyjna gra decyzyjna – 16.09.2020, godz. 9.00-15.00 sala N2

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

  • PRINCE2 FOUNDATION – 16.09.2020 godzina 15.00 sala N2
  • PRINCE2 AGILE – 29.09.2020 godzina 17:30 sala N2

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci ostatnich czterech semestrów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

Szkolenia będą odbywały się z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa.