Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Architektura Systemów Informatycznych – praktyczne techniki 11.05.2020

Architektura Systemów Informatycznych – praktyczne techniki 11.05.2020

W dniu 11.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Architektura Systemów Informatycznych – praktyczne techniki. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostaną przedstawione praktyczne techniki przydatne podczas tworzenia architektury systemów informatycznych, tak by uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać zaprezentowane metody podczas implementacji dużych i małych systemów. Pokazane zostanie, jak istotny wpływ na architekturę mają odpowiednio zamodelowane wymagania i jakie je przełożyć na podział systemu na Subdomeny, Bounded Contexty, Komendy, Query i Model Domenowy, zrealizuję to za pomocą techniki Event Storming (3 poziomy). Przedstawiony zostanie prosty i czytelny sposób dokumentowania architektury systemu za pomocą diagramów C4, oraz pokaże sposoby dokumentowania decyzji za pomocą ADR’ów,Driver’ów i Metryk. Zaprezentowane będą style architektury systemowej i style architektury aplikacyjnej.

Poznamy najważniejsze reguły Modularyzacji systemu. Założenie style architektonicznego REST i rodzaje Komunikacji w systemach rozproszonych. omówiony będzie wzorzec CQRS, a następnie  najważniejsze problemy Persystencji (np. dotyczące współbieżnego dostępu).

Przebieg warsztatu

1. Prezentacja metod przekładania wymagań na architekturę,
dokumentowania architektury, rodzajów architektury, wzorców
architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie
do realizacji podczas ćwiczeń. (4 x 45min, 2 przerwy)
2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

  • Aplikacja Microsoft Teams
  • Visual Studio

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do
preferencji uczestników.

ModułOpisCzas
Prezentacja metod przekładania
wymagań na architekturę, dokumentowania architektury, rodzajów architektury,
wzorców architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie
zadanie do realizacji podczas ćwiczeń.
Podczas tej części: – Na podstawie Event Storming odkryjemy
Subdomeny i Bounded Contexty systemu- Określimy Drivery i Metryki – Zdefiniujemy rodzaje architektury (w
szczególności Hexagonlana)- Na podstawie Event Storming Utworzymy
komendy, query i model domenowy i dodamy wzorzec CQRS z modelem domenowym- Poznamy najważniejsze wzorce, dobre
praktyki i problemy przydatne podczas budowania architektury
4*45 minut,2 przerwy
2.    2.
Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.
Podczas tej części studenci utworzą
architekturę Hexagonlaną w Visual Studio oraz dokumentację przy pomocy C4
2*45 minut,1 przerwa
3.     3
.Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów
W tej części prowadzący będzie
moderatorem prezentacji
45 minut
4.    4.  Prezentacja rzeczywistego rozwiązania,
dyskusja
Podczas tej części, oprócz pokazania
rozwiązania zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i
codziennej pracy programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami
na co dzień się mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.
45 minut