Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztat Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień 16.04.2020

Warsztat Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień 16.04.2020

W dniu 16.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego
podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę
na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko,
mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostanie przedstawiony bardzo istotny proces odkrywania domeny systemu i odkrywania wymagań, których oczekuje w budowanym systemie klient. Zrealizowane to będzie podczas warsztatu Event Storming z klientem. Tak zebrane wymagania będą wsadem do projektu, który będzie zarządzany w procesie SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Po zrealizowanym warsztacie udostępniona zostanie prezentacja, która może być podstawą do zbierania wymagań i realizacji systemu w przyszłości. Przekazane umiejętności przedstawiają w uporządkowany sposób zbieranie wymagań wspólnie z klientem, za pomocą nowoczesnej techniki Event Stormingu. Technika ta w sposób graficzny (zgodnie z zasadą, że obraz wart jest więcej niż tysiąc słów) porządkuje nam wymagania. Pozwala znaleźć najważniejsze, kluczowe miejsca systemu i pomaga uniknąć start finansowych w późniejszej fazie projektu. Druga część warsztatu pokazuje standard w branży – metodykę SCRUM na, przykładzie narzędzia Azure DeveOps. Zyskujesz więc umiejętności wymagane na rynku pracy podparte doświadczeniem i dobrymi praktykami. Umiejętności te wykorzystują w branży Analitycy, Managerowi, Scrum Masterzy, Testerzy Software Developerzy

Przebieg warsztatu

  1. Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event Stormingu. Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Wszystko na przykładzie rzeczywistej domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione zostanie ćwiczenie do realizacji (4 x 45min, 2 przerwy).
  2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
  3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
  4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

  • Aplikacja Microsoft Teams
  • Konto w narzędziu https://miro.com/
  • Konto na Azure jest opcjonalne

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event
Stormingu.Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure
DeveOps.Wszystko na przykładzie  rzeczywistej
domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione
zostanie ćwiczenie do realizacji
Podczas tej części poznamy:– Technikę Event Storming i jej3 fazy Big Picture,
ProcessLevel, Design Level– Założenia SCRUM’a– Realizacja SCRUM’a wAzureDevops
4x 45min, 2 przerwy
2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.Podczas tej części Studencizrealizują zadanie polegającena warsztacie Event StormingBig Picture, na podstawiezdefiniowanych wymagań.Zespół podzielony zostanie nagrupki z przypisanymi rolami wgrupie.2x 45 min, 1 przerwa
(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów
W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji45 min
(4) Prezentacja rzeczywistegorozwiązania, dyskusjaPodczas tej części, opróczpokazania rozwiązania zadaniaz chęcią odpowiem na pytaniazwiązane z branżą i codziennejpracy programisty. Jak wyglądaproces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień sięmierzymy i dlaczego jest tonaprawdę ciekawy zawód.45 min