Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Elegancki język C# – Składnia, Programowanie Obiektowe, Clean Code, SOLID II edycja – 29.05.2020

Elegancki język C# – Składnia, Programowanie Obiektowe, Clean Code, SOLID II edycja – 29.05.2020

W dniu 29.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Elegancki język C# – Składnia, Programowanie Obiektowe, Clean Code, SOLID – II edycjaA. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu poznamy najważniejsze elementy składniowe języka C#. Nie będzie to jednak sucha praktyka, niczym czytanie dokumentacji, lecz uzasadnione użycia najważniejszych elementów składni języka w praktyce. Programowanie obiektowe to paradygmat na bazie, którego zbudowany jest C#. Pokażemy 4 jego filary: abstrakcje, polimorfizm, dziedziczenie, enkapsulacje i dlaczego proceduralne pisanie kodu (w jednej metodzie) jest nieutrzymywane i błędogenne. Dobre praktyki to część, w której pokaże reguły
Clean Code i SOLID i jak je zastosować do zastanego kodu za pomocą technik Refactoringu. Użycie tych narzędzi, sprawi, że nasz kod będzie jeszcze lepszej jakości. Większość przykładów uruchamiana będzie jako test jednostkowy. Podczas warsztatów zrealizowane będzie zadanie praktyczne pod moją opieką. Po zrealizowanym warsztacie udostępnię kod i prezentacje, co może być podstawą do pisania eleganckiego kodu C# w przyszłości.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja elementów języka i
  dobrych praktyk pisania w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na
  przykładach, uruchomianych jako aplikacja konsolowa lub test jednostkowy.
  Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas
  ćwiczeń (4 x 45min, 2 przerwy)
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w
  grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez
  studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego
  rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

Moduły

Pomiędzy
modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma
charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja elementów języka i dobrych praktyk pisania
w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na przykładach, uruchomianych jako
aplikacja konsolowa lub test jednostkowy. Na koniec tej części przedstawione zostanie
zadanie do realizacji podczas ćwiczeń
Podczas tej części poznamy:– Najważniejsze element języka C# i uzasadnienie ich
użycia– Reguły Programowanie obiektowego i ich użycie w C#– Reguły Clean Code – na przykładzie refactoringu
tzw.„big ball of mud”– Reguły SOLID – na przykładzie refactoringu tzw.
„big ball of mud”
4x 45min, 2 przerwy
2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod
opieką prowadzącego.
Podczas tej części Studenci zrealizują zadanie
polegające na refactoringu kodu
2x 45 min, 1 przerwa
(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów,
dyskusja, omówienie
problemów
W tej części prowadzący będzie moderatorem
prezentacji
45 min
(4) Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusjaPodczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania
zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy
programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się
mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.
45 min