Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warszaty – Projekty kaskadowe vs. zwinne 11.03.2020

Warszaty – Projekty kaskadowe vs. zwinne 11.03.2020

W dniu 11.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Projekty kaskadowe vs. zwinne

Opis:

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

 Cel:

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami, realizowanymi wewnątrz danej organizacji, jak i poza nią. Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej cyklu życia projektu tj. od pojawienia się potrzeby biznesowej do zakończenia projektu, a tym samym dostarczenia wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 

Forma i metoda prowadzenia zajęć: zajęcia będą prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników: ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Czas trwania: 1 dzień

 Agenda szkolenia:

·         Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?

o    Działalność operacyjna a zmiany biznesowe

o    Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia 
(zwinne vs kaskadowe) 

·         Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów

o    Planowanie oparte na produktach 

o    Struktura podziału pracy 

o    Harmonogramowanie sieciowe 

o    Planowanie przyrostowe oparte o iteracje

·         Komunikacja a zmiana 

o    Zarządzanie informacją 

o    Bariery komunikacyjne 

o    Techniki skutecznej komunikacji 

o    Elementy negocjacyjne 

·         Czy zmiana to ryzyko? 

o    Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem

o    Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans

o    Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej

·         Techniki „zwinnej” pracy zespołowej 

o    Priorytetyzacja MoSCoW

o    Timeboxy i „daily stand-up”

o    Warsztaty facylitowane

·         Podsumowanie szkolenia 

o    Bilans doświadczeń

o    Indywidualne nastawienie do projektu

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy? Czego się nauczą?

Poznasz metody, techniki i narzędzia, które czynią zarządzanie projektami dużo prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać.

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci lepiej organizować przedsięwzięcia w szybko zmieniającym się otoczeniu.

  • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające planowanie, oraz monitorowanie projektu.
  • Nauczysz się budować zespół projektowy.
  • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające komunikację w projekcie.
  • Nauczysz się definiować cele i wskaźniki, oraz określać rezultaty projektu.
  • Poznasz różnicę pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do realizacji projektów oraz to, co konkretnie z niej wynika dla realizowanych przez Ciebie tematów.
  • Nauczysz się jak radzić sobie z konfliktami w zespole projektowym.
  • Poznasz metody oceny pracy menadżera i członków zespołu projektowego.
  • Dowiesz się czym jest ścieżka krytyczna, jak z niej korzystać i dlaczego warto ją wyznaczać.
  • Nauczysz się szacować ryzyko związane z realizacją projektu.
  • Dowiesz się jak tworzyć procedury wspierające sprawną realizację projektu.

Dla kogo (profil studenta)

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w projektach

Warsztaty będą odbywać się w sali N 116 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził Marcin Szybowski, z firmy EITT, projektant symulacji biznesowych, menedżer, trener oraz konsultant. Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier i możliwości ich wykorzystania w edukacji. Stworzył szereg symulacji biznesowych, które w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób