Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center 21.02.2020

Warsztaty – Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center 21.02.2020

Począwszy od lutego 2020 rozpoczynamy cykl warsztatów poświęconych funkcjonowaniu jednostek IT. W planie mamy następujące tematy:

·         Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center

·         Praktyka CIO 2 – Infrastruktura teleinformatyczna pod kątem utrzymania ciągłości działania

·         Praktyka CIO 3 – Organizacja Service Deck

·         Praktyka CIO 4 – Zarządzanie zmianą w Zintegrowanych Systemach Informatycznych

·         Praktyka CIO 5 – Bezpieczeństwo, użytkownicy, role, uprawnienia.

·         Praktyka CIO 6 – Podejście do budżetowania IT

W dniu 21.02.2020 odbędą się zajęcia z pierwszego tematu. Będzie je prowadził pan Mirosław Kaliński – w branży IT już niemal 30 lat, doświadczenie zdobywał między innymi w takich firmach jak ORACLE (Key Account Manager Public Sector), Microsoft (Public Sector Leader), Sygnity (dyrektor Pionu Integracji Infrastruktury), MORPOL ASA (dyrektor IT).

Opis i cel warsztatu

Zapoznanie studentów z elementami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej na poziomie Data Center i infrastruktury fizycznej na przykładzie studium rzeczywistego przypadku. Student/uczestnik postawiony zostaje w roli szefa IT odpowiedzialnego za wprowadzenie zmiany w zadanym obszarze.

Kontekst IT Branża: FMCG, zakład produkcyjny

Podsumowanie przypadku: zastana infrastruktura IT z dwoma węzłami DC1 i DC2, brak redundancji, długie RTO, długi rejestr ryzyk dotyczących infrastruktury podstawowej w Data Center.

Bloki

  1. Wprowadzenie pojęć do ćwiczenia – 3 godziny, forma: PPT
  2. Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia 20 minut, forma: PPT
  3. Ćwiczenie, praca grupy – 2 godziny
  4. Prezentacja wypracowanego podejścia i rozwiązania + dyskusja (studenci) – 1 godzina
  5. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania + dyskusja 1 godzina

Warsztaty będą odbywać się w sali N106 w godzinach 14:00 – 20:00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!