Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer projektów IV edycja – 17.02.2020 – 21.02.2020

Certyfikowany menedżer projektów IV edycja – 17.02.2020 – 21.02.2020

lutym 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

  • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 17.02.2020 – 18.02.2020, godz. 8:15 – 15:00 sala 113
  • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 20.02.2020 – 21.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala 113
  • Symulacyjna gra decyzyjna – 19.02.2020, godz. 8.15-15.00 sala 113

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

  • PRINCE2 FOUNDATION – 19.02.2020 godzina 15.00 sala 113
  • PRINCE2 AGILE – 26.02.2020 godzina 16:00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci ostatnich czterech semestrów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia