Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Wizyta studyjna – Billennium S.A. Olsztyn 17.01.2020-19.01.2020

Wizyta studyjna – Billennium S.A. Olsztyn 17.01.2020-19.01.2020

W dniach 17.01.2020 -19.01.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się  wizyta studyjna studentów WIT w firmie BILLENNIUM S.A., oddział w Olsztynie. BILLENNIUM  S.A. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Posiada w Polsce 10 oddziałów.

Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy.
Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco:

18.01.2020  – wykłady i warsztaty

  • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy.
  • REST API (wykład, 2h)  – Teoria REST∙ Przykład implementacji API REST-owego w ASP.NET Core2.
  • REST API (wykład, 2h) – Utworzenie kontrolera, Utworzenie serwisu aplikacyjnego• Dodanie operacji REST-owych z użyciem framework-a ASP.NET Core3.
  • ORM i SQL Server (wykład , 2h) – Przykład implementacji komunikacji z bazą danych w Entity Framework Core4. 
  • ORM i SQL Server (ćwiczenia, 2h) – Utworzenie schematu bazy danych podejściem Code First z użyciem Entity Framework Core• Utworzenie repozytorium umożliwiającego zapis i odczytu danych

19.01.2020   – wykłady i warsztaty

  • Testy Automatyczne, System kontroli wersji (GIT) (wykład, 2h )∙ – Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET Core, Omówienie i przykład użycia system kontroli wersji GIT
  • Testy Automatyczne (ćwiczenia, 2h) –∙ Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET Core∙ Przykład użycia system kontroli wersji GIT
  • Frontend (wykład, 2h)∙- Omówienie gotowej aplikacji w React
  • Frontend (ćwiczenia, 2h)∙ Dodanie nowej funkcjonalności do omówionej aplikacji w oparciu o wiedze z wykładu

Wyjazd do Olsztyna planowany jest 17.01 około godziny 16.00, wyjazd z Olsztyna 19.01 około godziny 16.00.
Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:

  • przejazd na trasie Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa
  • hotel w Olsztynie (2 noclegi) ze śniadaniami
  • 3 obiady
  • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). 

Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!

Studenci powinni wziąć ze sobą laptopy z systemem Windows 10 oraz oprogramowaniem:
Visual Studio 2019, .NET Core, SQL Server 2017 Express, Azure Data Studio, Node JS (Recommended ~ 12.13.1)

Weź udział

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

UWAGA: Prosimy bardzo o odpowiedzialne zapisywanie się na wyjazdy, szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Niektóre koszty szkoła ponosi na 2-4 tygodni przez terminem realizacji imprezy. Dotyczy to między innymi zakupu biletów kolejowych, rezerwacji pokoju w hotelu czy obiadów. Rezygnacja z imprezy w ostatnich dniach przed jej rozpoczęciem oznacza w praktyce stratę poniesionych kosztów. Dlatego też zapisując się na daną imprezę prosimy o wcześniejsze upewnienie się, że w tym czasie będziecie Państwo mogli wziąć w niej udział. W krańcowym przypadku rezygnując z uczestnictwa w imprezie w ostatnim tygodniu przed jej rozpoczęciem prosimy o znalezienie na swoje miejsce zastępstwa. W przypadku nie znalezienia zastępstwa na zwolnione miejsce możemy być zmuszeni do obciążenia Państwa poniesionymi dotychczas przez uczelnię wydatkami związanym z Państwa udziałem w imprezie.