Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Kreatywny warsztat cyfrowy 13.12.2019-16.12.2019

Warsztaty – Kreatywny warsztat cyfrowy 13.12.2019-16.12.2019

W dniach 13.12.2019 – 16.12.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą zajęcia KREATYWNY WARSZTAT CYFROWY. Zajęcia zostały przygotowane dla studentów WIT przez pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Warsztat zostanie przeprowadzony interaktywnymi metodami szkoleniowymi, biorąc za podstawę pracy interaktywną instalację cyfrową “Palimpsest”, której autorami są Joanna Krzysztoń I Grzegorz Rogala, w oparciu o:

– ćwiczenia,

– praca własna uczestników,

,– praca w zespołach.

Podczas warsztatu uczestnicy w zespołach stworzą projekt pt.: „Palimpsest – instrukcja obsługi”., oraz prezentację “Park rzeźby”. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie przygotować I zrealizować oryginalny artystyczny projekt o charakterze cyfrowego interaktywnego dzieła sztuki, oraz będą potrafili zaplanować, przygotować i zrealizować kreatywne spotkania w formie warsztatu cyfrowego, jak również zaprojektować I zrealizować prezentację “Park rzeźby” w CRP w Orońsku.W trakcie warsztatów grupa uczestników stworzy projekt o tytule: „Palimpsest- instrukcja obsługi” oraz prezentację przygotowaną w programie Power Point pt.: “Park rzeźby”Ostatniego dnia szkolenia studenci zaprezentują efekt warsztatów Komisji Oceniającej .W ocenie będą brane pod uwagę takie elementy jak:
– jakość merytoryczna projektu;– jakość artystyczna projektu;
– zaangażowanie uczestników przy realizacji projektu. Zapraszamy do obejrzenia materiałów dotyczących kreatywnego warsztatu cyfrowego. Są to prace zrealizowane przy użyciu oryginalnej instalacji „Palimpsest” w BWA Bydgoszcz, Galeria XXI Warszawa, Galeria AT Poznań, Level Centre w Wielkiej Brytanii.Materiały znajdują się na szkolnym dysku:
 \\mask\public\rogala\!!!!PALIMPSEST

Wyjazd na warsztaty do Orońska planowany jest na piątek rano 13.12.2019 busem spod budynku uczelni , a powrót w poniedziałek 16.12.2019 około 17.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w warsztatach:

  • Transport busem do Orońska i powrót do Warszawy
  • 3 noclegi w Orońsku ze śniadaniami
  • 4 obiady + przerwy kawowe
  • ubezpieczenie NNW

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 20 osób!

Preferencje mają studenci ostatnich czterech semestrów studiów WIT. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna.

Proszę o rozważne zapisywanie się. Uczelnia dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych i środka transportu ze sporym wyprzedzeniem. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach przy braku możliwości znalezienia na zwolnione miejsce osoby rezerwowej może oznaczać konieczność zwrotu dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów.