Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany administrator Windows III edycja – 9.12.2019-20.12.2019

Certyfikowany administrator Windows III edycja – 9.12.2019-20.12.2019

grudniu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Certyfikowany administrator Windows – 12 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje:

  • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 16.12.2019-20.12.2019, godz 8.00-15:00 sala 105
  • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 09.12.2019-13.12.2019, godz 8.00-15:00 sala 105

Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu. 

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia