Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Zarządzanie stresem w biznesie

Warsztaty – Zarządzanie stresem w biznesie

W dniu 18.10.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe ZARZĄDZANIE STRESEM W BIZNESIE.

Celem warsztatu jest:

  • Rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych w biznesie z wykorzystaniem własnych możliwości
  • Skuteczne radzenie sobie z sytuacją stresową na poziomie osobistym i grupowym.
  • Uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres w celu skutecznego kształtowania „osobowości” z wysoką tolerancją na stres.
  • Osiąganie odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację zadań oraz celów menedżerskich.
  • Zdobycie umiejętności dostrzeżenia w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych sytuacji w zespole
  • Wdrożenie do praktycznego stosowania technik antystresowych 

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

  • Ubrania uczestników: swobodne i luźne bez pasków, najlepiej dresy i wygodne obuwie.
  • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: karimaty, kocyki, ręcznik pod głowę, kolorowe flamastry, notatnik
  • Uczestnicy zostaną wyposażeni w skrypt i zestawy ćwiczeń w wersji drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N116 w godzinach 8:30 – 15:30. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!