Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer serwisu

Certyfikowany menedżer serwisu

październiku 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

  • Certyfikowany menedżer serwisu – 13 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

  • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 23.10.2019-24.10.2019, godz. 8.15-15:00 – sala N105
  • Symulacyjna gra decyzyjna – 25.10.2019, godz. 8.15-15.00 – sala N116
  • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 28.10.2019-29.10.2019, godz. 8.15-15.00 – sala N105  (28..10.2019 do godziny 16:00)

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

  • ITIL FOUNDATION – 28.10.2019 godzina 8:15 sala N105
  • ITIL PRACTITIONER – 5.11.2019 godzina 8:15 (czas trwania 3 godz 15 minut) sala N113

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia