Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Projektowanie aplikacji webowych

Projektowanie aplikacji webowych

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki:

  • Projektowanie aplikacji webowych – 10 miejsc

Ścieżka ta obejmuje szkolenia:

  • Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5 – 28.03.2019-29.03.2019, godz. 8.15-15:00
  • Budowanie relacji z klientem – 4.04.2019-5.04.2019, godz. 8.15-15.00
  • Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3, certyfikat Microsoft – 08.04.2019-12.04.2019, godz. 8.15-15.00

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Szkolenia ze ścieżki stanowią integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia