Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany administrator Windows oraz Certyfikowany specjalista BI II edycja

Certyfikowany administrator Windows oraz Certyfikowany specjalista BI II edycja

marcu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

  • Certyfikowany administrator Windows – 10 miejsc
  • Certyfikowany specjalista BI – 10 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje szkolenia:

  • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 4.03.2019-8.03.2019, godz 8.00-15:00
  • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 11.03.2019-15.03.2019, godz 8.00-15:00.

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI:

  • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView – 25.03.2019-26.03.2019, godz 8.00-15:00
  • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, certyfikat Microsoft – 18.03.2019-22.03.2019, godz 8.00-15:00. Szkolenie wymaga podstaw wiedzy na temat baz danych, a w szczególności MS-SQL.

Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia. Zapisy trwają do  27.01.2019 r.