Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany administrator Windows oraz Certyfikowany specjalista BI

Certyfikowany administrator Windows oraz Certyfikowany specjalista BI

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

  • Certyfikowany administrator Windows – 10 miejsc
  • Certyfikowany specjalista BI – 10 miejsc

Ścieżka Certyfikowany administrator Windows obejmuje szkolenia:

  • MS 20740 Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 3.12.2108-7.12.2018, godz 8.00-15:00
  • W 412201 (akredytowana przez MS kastomizacja MS 20741 i MS 20742) Administrowanie Windows Serwer 2016, certyfikat Microsoft – 17.12.2018-21.12.2018, godz 8.00-15:00.

Ścieżka Certyfikowany specjalista BI:

  • MS 55164 Analiza wielowymiarowa z PowerPivot i raportowanie przy pomocy PowerView – 29.11.2018-30.11.2018, godz 8.00-15:00
  • MS 20463 Implementacja hurtowni danych za pomocą MS SQL Serwer, certyfikat Microsoft – 10.12.2018-14.12.2018, godz 8.00-15:00

Terminy egzaminów certyfikujących zostaną podane niebawem. Koszty szkoleń i egzaminów pokrywane są ze środków projektu.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia. Rekrutacja rusza 14.11.2018 r.