Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty facylitatora – II edycja

Warsztaty facylitatora – II edycja

W dniach 8–11 listopada 2018 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie II edycja WARSZTATÓW FACYLITATORA – szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań zespołu.

Zapraszamy do rekrutacji