Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer serwisu oraz Certyfikowany menedżer projektów

Certyfikowany menedżer serwisu oraz Certyfikowany menedżer projektów

Na przełomie października i listopada w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 14 miejsc
 • Certyfikowany menedżer projektów – 25 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 27-28.10.2018, godz. 13.30-20.15
 • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 5-6.11.2018, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 7.11.2018, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – 30.10.2018 godz. 16.30
 • ITIL PRACTITIONER – 12.11.2018 godz. 17.00

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 27-28.10.2018, godz. 13.30 – 20.15
 • Szkolenie AGILE FOUNDATION – 5-6.11.2018, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 7.11.2018, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE 2 FOUNDATION – 30.10.2018 godz. 18.00
 • AGILE FOUNDATION – 7.11.2018 po zakończeniu gry symulacyjnej.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia