Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Zapytanie ofertowe z dn. 2018-07-13 (WSISiZ/ZPR/03/2018)

Zapytanie ofertowe z dn. 2018-07-13 (WSISiZ/ZPR/03/2018)

Dotyczy: Zapewnienie biletów kolejowych, autobusowych, organizacja transportu, noclegów oraz wyżywienia w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzadzania” (POWR.03.05.00-00-Z114/17-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapytania ofertowe – 2018-07-13 – pośrednik.docx
Zapytania-ofertowe – 2018-07-13 – pośrednik.pdf