Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Rekrutacja-old

We wrześniu 2020 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżki

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 13 miejsc

Szkolenia będą dotyczyły nowej wersji standardu ITIL (wersja 4). Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION v. 4 – 21.09.2020 -22.09.2020, godz. 8.15-15:00 – sala N2
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 23.09.2020, 8:15 – 12:00 – sala N2
 • Szkolenie ITIL DEVOPS v.4 – 23.09.2020 – 25.09.2020, godz. 8.15-15.00 – sala N2 (23.09.2020 od godziny 13:30)

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – 23.09.2020 godzina 12:15 sala N2
 • ITIL DEVOPS – 29.09.2020 godzina 16:00 sala N2. Nie jest dostępna jeszcze wersja polska egzaminu, więc ten egzamin odbędzie się po angielsku. Takie też będą materiały.

KOSZTY SZKOLEŃ i EGZAMINÓW POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Pierwszeństwo mają studenci zakwalifikowani na odwołane szkolenia zaplanowane na połowę marca 2020.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z wymaganymi rygorami dotyczącymi bezpieczeństwa.

We wrześniu 2020 r. w ramach Projektu nr.
POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej
Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w
ramach ścieżki:

 • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 14.09.2020 – 15.09.2020, godz. 8:15 – 15:00 sala N2
 • Szkolenie PRINCE2 AGILE – 21.09.2020 – 22.09.2020, godz. 8.15-15.00 sala N14
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 16.09.2020, godz. 8.15-15.00 sala N2

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE2 FOUNDATION – 16.09.2020 godzina 15.00 sala N2
 • PRINCE2 AGILE – 29.09.2020 godzina 17:30 sala N2

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma
możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli
uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych albo
nie podejdzie do egzaminów certyfikujących, to będzie obciążony
koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie
zrealizowanych przez niego elementów wsparcia.

Pierwszeństwo mają studenci ostatnich czterech semestrów, którzy do
tej pory nie uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach z innych
ścieżek.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia

Szkolenia będą odbywały się z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa.


W dniu 18.06.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe – Podstawy tworzenia API REST’owego w ASP.NET Core na przykładzie systemu składania zamówienia. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu utworzone zostanie API web’owe w frameworku ASP.NET Core zgodne ze stylem architektonicznym REST. Będziemy budowali je na przykładzie systemu składania zamówień. Pokazane będzie, jak wystawić endpointy REST-owe, w ASP.NET Core, jak dobrać odpowiednią architekturę, zrealizować dostęp do bazy danych przez Entity Framework i użyć eleganckiej składni języka C# w IDE jakim jest Visual Studio 2019. Po zrealizowanym warsztacie prowadzący udostępni kod i prezentacje, co może być podstawą do budowania własnych aplikacji w przyszłości.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja krok po kroku budowania aplikacji w Visual Studio. Na tej podstawie będą realizowane ćwiczenia. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń (4 x 45min, 2 przerwy)
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

Moduły

Pomiędzy
modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma
charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja krok po kroku

budowania aplikacji w Visual

Studio. Na podstawie, której

zrealizowane będzie ćwiczenie.

Na koniec tej części

przedstawione zostanie

ćwiczenie do realizacji

Podczas tej części poznamy:

– styl architektoniczny REST

– architekturę 3 warstwową

– podstawowe komponenty

framework-a ASP.NET Core i

ich użycie w języku C#

– obsługę Visual Studio

– klienta Web API – Swagger’a

– podstawowe komponenty

frameworka Entity Framework

Core

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci

zrealizują zadanie polegające

na utworzenie usługi REST do

tworzenia, usuwania,

aktualizowania i pobierania

zamówienia z użyciem

omówionych w pierwszej

części technologii.

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem
prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania
zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy
programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się
mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.

45 min

 

 

 

W dniu 12.06.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 4 (frontend) – HTML & CSS & JavaScript II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku
Informacji (UBI)
, a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-
LINE
 > 
zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne,
praktyki i szkolenia
). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA:
ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów
zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu
Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie
UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo
także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem.
Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie ćwiczeń razem z uczestnikami. Kursanci poznają opanują składnie HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera na podstawie przygotowanych designów.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne  – HTML & CSS & JS ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code –
  https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodejs.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o
  nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji
uczestników.

 

 

Moduł

Opis

Czas

1.    1. Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu.
Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Node od podstaw.

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   2. Wprowadzenie teoretyczne

Prezentacja wyjaśniająca podstawy HTML, CSS, JS.

1h + 10 min przerwy

3.   3. Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników,
omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.   4. Zdefiniowanie mini zadań
dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30 min + 10 min przerwy

5.   5. Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania
przygotowane przez prowadzącego. 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw.

2h + 30 min przerwy

6.  6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

Omówienie błędów i rzeczy które można
ulepszyć. 

1h

7.   7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce,
udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej
pracy jak najszybciej.

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

 

 

W dniu 9.06.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 4 (frontend) – HTML & CSS & JavaScript. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON- LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA:
ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie ćwiczeń razem z uczestnikami. Kursanci poznają opanują składnie HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera na podstawie przygotowanych designów.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne  – HTML & CSS & JS ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodejs.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

 

 

Moduł

Opis

Czas

1.    1. Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu.
Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Node od podstaw.

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   2. Wprowadzenie teoretyczne

Prezentacja wyjaśniająca podstawy HTML, CSS, JS.

1h + 10 min przerwy

3.   3. Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.   4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30 min + 10 min przerwy

5.   5. Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania
przygotowane przez prowadzącego. 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw.

2h + 30 min przerwy

6.  6.  Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

Omówienie błędów i rzeczy które można
ulepszyć. 

1h

7.   7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce,
udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej
pracy jak najszybciej.

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

 

W dniu 4.06.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 3 (backend) – Node JS & Express w praktyce II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w
projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON- LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA:
ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym
warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie funkcjonalności chatu razem z uczestnikami (backend – Node JS & Express). Kursanci poznają podstawy technologii. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne – Node ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1.5h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

 

 

Moduł

Opis

Czas

1.    1. 
Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie
środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu.
Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa
konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Node od podstaw.

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   2. Wprowadzenie
teoretyczne – Node

Prezentacja wyjaśniająca podstawy Node JS &
Express.. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania
aplikacji w chociażby .NET.

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak bardzo
przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć, REST API, websocket,
routing, middleware

1h + 10min przerwy

3.   3. Implementacja
przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez
uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej
implementacji.

1.5h

4.   4. Zdefiniowanie mini
zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w
rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.   5. Ćwiczenie praca
grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania
przygotowane przez prowadzącego. 

 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw
Node’a.. 

2h + 30min przerwy

6.  
6.  Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane
przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie
gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

Omówienie błędów i rzeczy które można
ulepszyć. 

1h

7.   7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce,
udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat
bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki
jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej
pracy jak najszybciej.

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione
dalsze kroki w nauce.

30 min


W dniu 2.06.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 3 (backend) – Node JS & Express w praktyce. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON- LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie funkcjonalności chatu razem z uczestnikami (backend – Node JS & Express). Kursanci poznają podstawy technologii. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne – Node ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1.5h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

 

Moduł

Opis

Czas

1.    1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu. Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Node od podstaw.

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   2. Wprowadzenie teoretyczne – Node

Prezentacja wyjaśniająca podstawy Node JS & Express.. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania aplikacji w chociażby .NET.

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak bardzo przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć, REST API, websocket, routing, middleware

1h + 10min przerwy

3.   3. Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.   4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.   5. Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania przygotowane przez prowadzącego. 

 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw Node’a.. 

2h + 30min przerwy

6.   6.  Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

Omówienie błędów i rzeczy które można ulepszyć. 

1h

7.   7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej pracy jak najszybciej.

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

W dniu 29.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Elegancki język C# – Składnia, Programowanie Obiektowe, Clean Code, SOLID – II edycjaA. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu poznamy najważniejsze elementy składniowe języka C#. Nie będzie to jednak sucha praktyka, niczym czytanie dokumentacji, lecz uzasadnione użycia najważniejszych elementów składni języka w praktyce. Programowanie obiektowe to paradygmat na bazie, którego zbudowany jest C#. Pokażemy 4 jego filary: abstrakcje, polimorfizm, dziedziczenie, enkapsulacje i dlaczego proceduralne pisanie kodu (w jednej metodzie) jest nieutrzymywane i błędogenne. Dobre praktyki to część, w której pokaże reguły
Clean Code i SOLID i jak je zastosować do zastanego kodu za pomocą technik Refactoringu. Użycie tych narzędzi, sprawi, że nasz kod będzie jeszcze lepszej jakości. Większość przykładów uruchamiana będzie jako test jednostkowy. Podczas warsztatów zrealizowane będzie zadanie praktyczne pod moją opieką. Po zrealizowanym warsztacie udostępnię kod i prezentacje, co może być podstawą do pisania eleganckiego kodu C# w przyszłości.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja elementów języka i
  dobrych praktyk pisania w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na
  przykładach, uruchomianych jako aplikacja konsolowa lub test jednostkowy.
  Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas
  ćwiczeń (4 x 45min, 2 przerwy)
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w
  grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez
  studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego
  rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

Moduły

Pomiędzy
modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma
charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja elementów języka i dobrych praktyk pisania
w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na przykładach, uruchomianych jako
aplikacja konsolowa lub test jednostkowy. Na koniec tej części przedstawione zostanie
zadanie do realizacji podczas ćwiczeń

Podczas tej części poznamy:

– Najważniejsze element języka C# i uzasadnienie ich
użycia

– Reguły Programowanie obiektowego i ich użycie w C#

– Reguły Clean Code – na przykładzie refactoringu
tzw.„big ball of mud”

– Reguły SOLID – na przykładzie refactoringu tzw.
„big ball of mud”

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod
opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci zrealizują zadanie
polegające na refactoringu kodu

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów,
dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem
prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania
zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy
programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się
mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.

45 min

 

 

W dniu 25.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Elegancki język C# – Składnia, Programowanie Obiektowe, Clean Code, SOLID. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego
podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę
na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko,
mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu poznamy najważniejsze elementy składniowe języka C#. Nie będzie to jednak sucha praktyka, niczym czytanie dokumentacji, lecz uzasadnione użycia najważniejszych elementów składni języka w praktyce. Programowanie obiektowe to paradygmat na bazie, którego zbudowany jest C#. Pokażemy 4 jego filary: abstrakcje, polimorfizm, dziedziczenie, enkapsulacje i dlaczego proceduralne pisanie kodu (w jednej metodzie) jest nieutrzymywane i błędogenne. Dobre praktyki to część, w której pokaże reguły Clean Code i SOLID i jak je zastosować do zastanego kodu za pomocą technik Refactoringu. Użycie tych narzędzi, sprawi, że nasz kod będzie jeszcze lepszej jakości. Większość przykładów uruchamiana będzie jako test jednostkowy. Podczas warsztatów zrealizowane będzie zadanie praktyczne pod moją opieką. Po zrealizowanym warsztacie udostępnię kod i prezentacje, co może być podstawą do pisania eleganckiego kodu C# w przyszłości.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja elementów języka i dobrych praktyk pisania w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na przykładach, uruchomianych jako aplikacja konsolowa lub test jednostkowy. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń (4 x 45min, 2 przerwy)
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja elementów języka i dobrych praktyk pisania w nim. Elementy będą wprowadzane stopniowo na przykładach, uruchomianych jako aplikacja konsolowa lub test jednostkowy. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń

Podczas tej części poznamy:

– Najważniejsze element języka C# i uzasadnienie ich użycia

– Reguły Programowanie obiektowego i ich użycie w C#

– Reguły Clean Code – na przykładzie refactoringu tzw.„big ball of mud”

– Reguły SOLID – na przykładzie refactoringu tzw. „big ball of mud”

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci zrealizują zadanie polegające na refactoringu kodu

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.

45 min

 

W dniu 22.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzący Łukasz Mierzejewski i jest programistą specjalizującym się w tworzeniu szerokiej gamy systemów opartych o technologię .NET. Niestraszne mu są rozwijane przez dekady olbrzymie systemy ani nowe i ambitne aplikacje tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego portfolio obejmuje najróżniejsze aplikacje konsolowe, desktopowe czy webowe i cała masa technologii powiązanych z .NET.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu zostanie utworzona oraz omówiona prosta aplikacja desktopowa służąca do rezerwacji pokoi hotelowych. Wykorzystane zostaną takie technologie jak: C#, Visual Studio, .NET Core, WPF, Entity Framework i MS-SQL. Dodatkowo poruszone zostaną tematy architektury
oprogramowania, wzorców projektowych i dobrych praktyk. Po zakończonym warsztacie,
do dyspozycji uczestników zostanie oddany kod źródłowy aplikacji oraz prezentacja.

Warsztat kierowany jest dla osób, które w minimalnym (lub większym) stopniu opanowały programowanie w C#.

Przebieg warsztatu

Warsztat podzielony zostanie na moduły, w których omówione i przećwiczone zostaną poszczególne etapy tworzenia aplikacji. Każdy moduł składać się będzie z:

·       Części teoretycznej w formie wykładu.

·        Części demonstracyjnej, w której omówione wcześniej zagadnienia zostaną przełożone na praktykę.

·       Części warsztatowej, w której uczestnicy z pomocą prowadzącego, rozwiążą zadane problemy.

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

Wstęp i przygotowanie środowiska

Część ta przeznaczona zostanie na zapoznanie się kursantów z prowadzącym, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie agendy, oraz na przygotowanie narzędzi niezbędnych do nadchodzącej pracy.

45min

Interfejs użytkownika z wykorzystaniem WPF i MVVM

W ramach tego modułu, zostanie stworzona solucja aplikacji oraz graficzny interfejs użytkownika. Efektem pracy będzie uruchamiająca się aplikacja prezentująca stworzony właśnie interfejs.

3x45min

Architektura aplikacji

Podczas tego modułu omówione zostaną zagadnienia związane z architekturą tworzonej aplikacji.

45min

Persystencja danych

W tym module przedstawiony zostanie sposób na wykorzystanie relacyjnej bazy danych (MS-SQL) i narzędzia ORM do zapisu i odczytu informacji istotnych w naszej aplikacji.

2x45min

Zakończenie

Pozostały czas wykorzystany zostanie na podsumowanie zdobytej wiedzy, dyskusję i odpowiedzi na pytania związane z warsztatem lub ogólnie z branżą IT.

45min

Niezbędne narzędzia

Podczas realizacji zadań praktycznych potrzebne będą:

·        Visual Studio 2019 w darmowej wersji Community (lub lepszej) z zainstalowanymi składnikami „.NET desktop development” i „.NET Core cross-platform development”

·        SQL Server Express oraz SQL Server Management Studio

 

W dniu 19.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzący Łukasz Mierzejewski i jest programistą specjalizującym się w tworzeniu szerokiej gamy systemów opartych o technologię .NET. Niestraszne mu są rozwijane przez dekady olbrzymie systemy ani nowe i ambitne aplikacje tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego portfolio obejmuje najróżniejsze aplikacje konsolowe, desktopowe czy webowe i cała masa technologii powiązanych z .NET.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu zostanie utworzona oraz omówiona prosta aplikacja desktopowa służąca do rezerwacji pokoi hotelowych. Wykorzystane zostaną takie technologie jak: C#, Visual Studio, .NET Core, WPF, Entity Framework i MS-SQL. Dodatkowo poruszone zostaną tematy architektury
oprogramowania, wzorców projektowych i dobrych praktyk. Po zakończonym warsztacie,
do dyspozycji uczestników zostanie oddany kod źródłowy aplikacji oraz prezentacja.

Warsztat kierowany jest dla osób, które w minimalnym (lub większym) stopniu opanowały programowanie w C#.

Przebieg warsztatu

Warsztat podzielony zostanie na moduły, w których omówione i przećwiczone zostaną poszczególne etapy tworzenia aplikacji. Każdy moduł składać się będzie z:

 • Części teoretycznej w formie wykładu.
 • Części demonstracyjnej, w której omówione wcześniej zagadnienia zostaną przełożone na praktykę.
 • Części warsztatowej, w której uczestnicy z pomocą prowadzącego, rozwiążą zadane problemy.

Moduły

Pomiędzy
modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma
charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

Wstęp i przygotowanie środowiska

Część ta przeznaczona zostanie na zapoznanie się
kursantów z prowadzącym, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie
agendy, oraz na przygotowanie narzędzi niezbędnych do nadchodzącej pracy.

45min

Interfejs użytkownika z wykorzystaniem WPF i MVVM

W ramach tego modułu, zostanie stworzona solucja
aplikacji oraz graficzny interfejs użytkownika. Efektem pracy będzie
uruchamiająca się aplikacja prezentująca stworzony właśnie interfejs.

3x45min

Architektura aplikacji

Podczas tego modułu omówione zostaną zagadnienia
związane z architekturą tworzonej aplikacji.

45min

Persystencja danych

W tym module przedstawiony zostanie sposób na
wykorzystanie relacyjnej bazy danych (MS-SQL) i narzędzia ORM do zapisu i
odczytu informacji istotnych w naszej aplikacji.

2x45min

Zakończenie

Pozostały czas wykorzystany zostanie na podsumowanie
zdobytej wiedzy, dyskusję i odpowiedzi na pytania związane z warsztatem lub
ogólnie z branżą IT.

45min

Niezbędne narzędzia

Podczas realizacji zadań praktycznych potrzebne będą:

 • Visual Studio 2019 w darmowej wersji Community (lub lepszej) z zainstalowanymi składnikami „.NET desktop development” i „.NET Core cross-platform development”
 • SQL Server Express oraz SQL Server Management Studio

W dniu 15.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Architektura Systemów Informatycznych – praktyczne techniki II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem. Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób! UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostaną przedstawione praktyczne techniki przydatne podczas tworzenia architektury systemów informatycznych, tak by uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać zaprezentowane metody podczas implementacji dużych i małych systemów. Pokazane zostanie, jak istotny wpływ na architekturę mają odpowiednio zamodelowane wymagania i jakie je przełożyć na podział systemu na Subdomeny, Bounded Contexty, Komendy, Query i Model Domenowy, zrealizuję to za pomocą techniki Event Storming (3 poziomy). Przedstawiony zostanie prosty i czytelny sposób dokumentowania architektury systemu za pomocą diagramów C4, oraz pokaże sposoby dokumentowania decyzji za pomocą ADR’ów,Driver’ów i Metryk. Zaprezentowane będą style architektury systemowej i style architektury aplikacyjnej. Poznamy najważniejsze reguły Modularyzacji systemu. Założenie style architektonicznego REST i rodzaje Komunikacji w systemach rozproszonych. omówiony będzie wzorzec CQRS, a następnie  najważniejsze problemy Persystencji (np. dotyczące współbieżnego dostępu).

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja metod przekładania wymagań na architekturę, dokumentowania architektury, rodzajów architektury, wzorców architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń. (4 x 45min, 2 przerwy) 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa) 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min) 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.    Prezentacja metod przekładania wymagań na architekturę, dokumentowania architektury, rodzajów architektury, wzorców architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń.

Podczas tej części:

– Na podstawie Event Storming odkryjemy Subdomeny i Bounded Contexty systemu

– Określimy Drivery i Metryki

– Zdefiniujemy rodzaje architektury (w szczególności Hexagonlana)

– Na podstawie Event Storming Utworzymy komendy, query i model domenowy i dodamy wzorzec CQRS z modelem domenowym

– Poznamy najważniejsze wzorce, dobre praktyki i problemy przydatne podczas budowania architektury

4*45 minut,2 przerwy

       2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części studenci utworzą architekturę Hexagonlaną w Visual Studio oraz dokumentację przy pomocy C4

2*45 minut,1 przerwa

3 .Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 minut

4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.

45 minut

W dniu 13.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 2 (frontend) – React w praktyce II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON- LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o
zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W
wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu jest wykonanie funkcjonalności chatu razem z uczestnikami (frontend-ReactJS). Kursanci poznają podstawy technologii oraz opanują składnię HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera.

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne – React ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1.5h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do
preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.     
Przedstawienie
przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności –
pokazanie designu. Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

 

Uruchomienie środowiska pracy,
podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w React od
podstaw.

 

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.    
Wprowadzenie teoretyczne –
React 

Prezentacja wyjaśniająca podstawy
Reacta. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania
aplikacji w czystym JavaScript. 

 

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak
bardzo przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć Virtual DOM, metody
cyklu życia, cykl życia komponentów, Wprowadzenie do zaawansowanych technik.

1h + 10min przerwy

3.    
Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności
zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie
alternatywnej implementacji.

1.5h

4.    
Zdefiniowanie mini
zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc
w rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.    
Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania
przygotowane przez
prowadzącego. 

 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie
podstaw Reacta. 

2h + 30min przerwy

6.    
Prezentacja rozwiązania
– uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów.
Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

 

Omówienie błędów i rzeczy które można
ulepszyć. 

1h

7.    
Podsumowanie, dalsze kroki w
nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji
webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na
omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co
potrzeba do pierwszej pracy jak najszybciej.

 

Zostaną udostępnione materiały i
przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

W dniu 11.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Architektura Systemów Informatycznych – praktyczne techniki. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostaną przedstawione praktyczne techniki przydatne podczas tworzenia architektury systemów informatycznych, tak by uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać zaprezentowane metody podczas implementacji dużych i małych systemów. Pokazane zostanie, jak istotny wpływ na architekturę mają odpowiednio zamodelowane wymagania i jakie je przełożyć na podział systemu na Subdomeny, Bounded Contexty, Komendy, Query i Model Domenowy, zrealizuję to za pomocą techniki Event Storming (3 poziomy). Przedstawiony zostanie prosty i czytelny sposób dokumentowania architektury systemu za pomocą diagramów C4, oraz pokaże sposoby dokumentowania decyzji za pomocą ADR’ów,Driver’ów i Metryk. Zaprezentowane będą style architektury systemowej i style architektury aplikacyjnej.

Poznamy najważniejsze reguły Modularyzacji systemu. Założenie style architektonicznego REST i rodzaje Komunikacji w systemach rozproszonych. omówiony będzie wzorzec CQRS, a następnie  najważniejsze problemy Persystencji (np. dotyczące współbieżnego dostępu).

Przebieg warsztatu

1. Prezentacja metod przekładania wymagań na architekturę,
dokumentowania architektury, rodzajów architektury, wzorców
architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie
do realizacji podczas ćwiczeń. (4 x 45min, 2 przerwy)
2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do
preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.    Prezentacja metod przekładania wymagań na architekturę, dokumentowania architektury, rodzajów architektury, wzorców architektonicznych. Na koniec tej części przedstawione zostanie zadanie do realizacji podczas ćwiczeń.

Podczas tej części:

– Na podstawie Event Storming odkryjemy Subdomeny i Bounded Contexty systemu

– Określimy Drivery i Metryki

– Zdefiniujemy rodzaje architektury (w szczególności Hexagonlana)

– Na podstawie Event Storming Utworzymy komendy, query i model domenowy i dodamy wzorzec CQRS z modelem domenowym

– Poznamy najważniejsze wzorce, dobre praktyki i problemy przydatne podczas budowania architektury

4*45 minut,2 przerwy

2.    2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części studenci utworzą architekturę Hexagonlaną w Visual Studio oraz dokumentację przy pomocy C4

2*45 minut,1 przerwa

3.     3 .Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 minut

4.    4.  Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz pokazania rozwiązania zadania z chęcią odpowiem na pytania związane z branżą i codziennej pracy programisty. Jak wygląda proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się mierzymy i dlaczego jest to naprawdę ciekawy zawód.

45 minut

 

W dniu 7.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia
warsztatowe Aplikacje webowe 2 (frontend) – React w praktyce. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON- LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu jest wykonanie funkcjonalności chatu razem z uczestnikami (frontend-ReactJS). Kursanci poznają podstawy technologii oraz opanują składnię HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera.

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1.  Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut)
 2.  Wprowadzenie teoretyczne – React ( 1h )
 3.  Implementacja zaproponowanej funkcjonalności – (1.5h)
 4. Zdefiniowanie mini zadań dla grupy (30 minut)
 5. Ćwiczenie – praca grupy (2h)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1h +)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do
preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.      Przedstawienie
przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu. Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w React od podstaw.

 

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.     Wprowadzenie teoretyczne –
React 

Prezentacja wyjaśniająca podstawy Reacta. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania aplikacji w czystym JavaScript. 

 

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak bardzo przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć Virtual DOM, metody cyklu życia, cykl życia komponentów, Wprowadzenie do zaawansowanych technik.

1h + 10min przerwy

3.     Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.     Zdefiniowanie mini
zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.     Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania przygotowane przez
prowadzącego. 

 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw Reacta. 

2h + 30min przerwy

6.     Prezentacja rozwiązania
– uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

 

Omówienie błędów i rzeczy które można ulepszyć. 

1h

7.     Podsumowanie, dalsze kroki w
nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej pracy jak najszybciej.

 

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

W dniu 29.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia
warsztatowe Aplikacje webowe 1 (frontend) – Angular w praktyce II edycja. Zajęcia
realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia. Osoby nie pracujące zawodowo także proszone są o zaznaczenie w systemie tej informacji.

O prowadzącym

Prowadzącym
warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software
Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem
aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów
komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych
chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista
pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie funkcjonalności chatu razem z
uczestnikami (frontend = Angular) Kursanci poznają podstawy technologii
oraz opanują składnię HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób
tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera.

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób
pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników
do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do
ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja przykładu – wstęp, opis funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut).
 2. Wprowadzenie teoretyczne – Angular (1 godzina)
 3. Implementacja zaproponowane funkcjonalności (1,5 godziny)
 4. Zdefiniowanie mini-zadań dla grupy (30 min)
 5. Ćwiczenie – praca grupowa (2 godziny)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1 godzina)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy.
Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do
preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.      Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu. Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Angular od podstaw.

 

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   Wprowadzenie teoretyczne – Angular

Prezentacja wyjaśniająca podstawy Angular. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania aplikacji w czystym JavaScript. 

 

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak bardzo przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć Shadow DOM, Dependency Injection, Data Binding, metody cyklu życia, cykl życia komponentów.

1h + 10min przerwy

3.   Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.     Zdefiniowanie mini zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.   Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania przygotowane przez prowadzącego. 

 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw Angulara. 

2h + 30min przerwy

6.     Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

 

Omówienie błędów i rzeczy które można ulepszyć. 

1h

7.  Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej pracy jak najszybciej.

 

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

W dniu 27.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Aplikacje webowe 1 (frontend) – Angular w praktyce. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego
podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę
na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko,
mail). Jednocześnie należy w systemie UBI uzupełnić dane osobowe dotyczące zatrudnienia.

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Adrian Połubiński. Pan Połubiński jest Software Developerem. Specjalizuje się w technologiach związanych z pisaniem aplikacji webowych (React, Angular, Node). Ma za sobą wiele projektów komercyjnych dla klientów z Polski oraz zagranicznych. W wolnych chwilach projektuje aplikacje, prowadzi szkolenia. Jako programista pracuje od czterech lat.

Opis i cel warsztatu

Celem warsztatu będzie wykonanie funkcjonalności chatu razem z uczestnikami (frontend = Angular) Kursanci poznają podstawy technologii oraz opanują składnię HTML, CSS, JavaScript. Zrozumieją w jaki sposób tworzone są funkcjonalności w codziennej pracy developera.

Forma warsztatu ma za zadanie dać pogląd całościowy, w jaki sposób pisane są aplikacje webowe. Poświęcony czas ma przygotować uczestników do „prawidłowej” nauki programowania oraz dać solidny wstęp do ekosystemu wspomnianych technologii.

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja przykładu – wstęp, opis funkcjonalności, uruchomienie środowiska (30 minut).
 2. Wprowadzenie teoretyczne – Angular (1 godzina)
 3. Implementacja zaproponowane funkcjonalności (1,5 godziny)
 4. Zdefiniowanie mini-zadań dla grupy (30 min)
 5. Ćwiczenie – praca grupowa (2 godziny)
 6. Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane zadania (1 godzina)
 7. Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, pytania (30 minut)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Visual Studio Code – https://code.visualstudio.com
 • Node JS 12.16.2 – https://nodej.org/en/download
 • Wtyczka do Visual Studio Code o nazwie – knisterpeter.vscode-github
 • Konto github

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

Moduł

Opis

Czas

1.      Przedstawienie przykładu – wstęp, opisanie funkcjonalności, uruchomienie środowiska 

Przedstawienie funkcjonalności – pokazanie designu. Omówienie warsztatów i sposobu pracy. 

Uruchomienie środowiska pracy, podstawowa konfiguracja, pokazanie IDE, stworzenie projektu w Angular od podstaw.

Rozpoczęcie pracy.

30 minut

2.   Wprowadzenie teoretyczne – Angular

Prezentacja wyjaśniająca podstawy Angular. Jaki był powód powstania, co daje, w czym jest lepszy od pisania aplikacji w czystym JavaScript. 

Jakie są jego wady oraz zalety. Jak bardzo przyśpiesza pracę. Omówienie podstawowych pojęć Shadow DOM, Dependency Injection, Data Binding, metody cyklu życia, cykl życia komponentów.

1h + 10min przerwy

3.   Implementacja przykładu

Implementacja funkcjonalności zaproponowanej przez uczestników, omówienie napisanego kodu, pokazanie alternatywnej implementacji.

1.5h

4.     Zdefiniowanie mini zadań dla grupy

Przedstawienie zestawu zadań oraz pomoc w rozpoczęciu pracy.

30min + 10 min przerwy

5.   Ćwiczenie praca grupy 

Uczestnicy warsztatów rozwiązują zadania przygotowane przez prowadzącego. 

Każde z zadań pozwoli na opanowanie podstaw Angulara. 

2h + 30min przerwy

6.     Prezentacja rozwiązania – uczestnicy prezentują zaimplementowane przez siebie funkcjonalności 

Omówienie rozwiązań kursantów. Przedstawienie gotowych rozwiązań przez prowadzącego.

Omówienie błędów i rzeczy które można ulepszyć. 

1h

7.  Podsumowanie, dalsze kroki w nauce, udostępnienie materiałów, ukierunkowanie, pytania 

Z racji tego, że pisanie aplikacji webowych to temat bardzo szeroki to postanowiłem pozostawić trochę czasu na omówienie ścieżki jaką powinni podążać kursanci, aby nauczyć się tego co potrzeba do pierwszej pracy jak najszybciej.

Zostaną udostępnione materiały i przedstawione dalsze kroki w nauce.

30 min

W dniu 23.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostanie przedstawiony bardzo istotny proces odkrywania domeny systemu i odkrywania wymagań, których oczekuje w budowanym systemie klient. Zrealizowane to będzie podczas warsztatu Event Storming z klientem. Tak zebrane wymagania będą wsadem do projektu, który będzie zarządzany w procesie SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Po zrealizowanym warsztacie udostępniona zostanie prezentacja, która może być podstawą do zbierania wymagań i realizacji systemu w przyszłości. Przekazane umiejętności przedstawiają w uporządkowany sposób zbieranie wymagań wspólnie z klientem, za pomocą nowoczesnej techniki Event Stormingu. Technika ta w sposób graficzny (zgodnie z zasadą, że obraz wart jest więcej niż tysiąc słów) porządkuje nam wymagania. Pozwala znaleźć najważniejsze, kluczowe miejsca systemu i pomaga uniknąć start finansowych w późniejszej fazie projektu. Druga część warsztatu pokazuje standard w branży – metodykę SCRUM na, przykładzie narzędzia Azure DeveOps. Zyskujesz więc umiejętności wymagane na rynku pracy podparte doświadczeniem i dobrymi praktykami. Umiejętności te wykorzystują w branży Analitycy, Managerowi, Scrum Masterzy, Testerzy Software Developerzy

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event Stormingu. Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Wszystko na przykładzie rzeczywistej domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione zostanie ćwiczenie do realizacji (4 x 45min, 2 przerwy).
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Konto w narzędziu https://miro.com/
 • Konto na Azure jest opcjonalne

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event
Stormingu.

Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure
DeveOps.

Wszystko na przykładzie rzeczywistej
domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione
zostanie ćwiczenie do realizacji

Podczas tej części poznamy:

– Technikę Event Storming i jej

3 fazy Big Picture,
Process

Level, Design Level

– Założenia SCRUM’a

– Realizacja SCRUM’a w

AzureDevops

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci

zrealizują zadanie polegające

na warsztacie Event Storming

Big Picture, na podstawie

zdefiniowanych wymagań.

Zespół podzielony zostanie na

grupki z przypisanymi rolami w

grupie.

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego

rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz

pokazania rozwiązania zadania

z chęcią odpowiem na pytania

związane z branżą i codziennej

pracy programisty. Jak wygląda

proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się

mierzymy i dlaczego jest to

naprawdę ciekawy zawód.

45 min

W dniu 23.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień II edycja. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostanie przedstawiony bardzo istotny proces odkrywania domeny systemu i odkrywania wymagań, których oczekuje w budowanym systemie klient. Zrealizowane to będzie podczas warsztatu Event Storming z klientem. Tak zebrane wymagania będą wsadem do projektu, który będzie zarządzany w procesie SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Po zrealizowanym warsztacie udostępniona zostanie prezentacja, która może być podstawą do zbierania wymagań i realizacji systemu w przyszłości. Przekazane umiejętności przedstawiają w uporządkowany sposób zbieranie wymagań wspólnie z klientem, za pomocą nowoczesnej techniki Event Stormingu. Technika ta w sposób graficzny (zgodnie z zasadą, że obraz wart jest więcej niż tysiąc słów) porządkuje nam wymagania. Pozwala znaleźć najważniejsze, kluczowe miejsca systemu i pomaga uniknąć start finansowych w późniejszej fazie projektu. Druga część warsztatu pokazuje standard w branży – metodykę SCRUM na, przykładzie narzędzia Azure DeveOps. Zyskujesz więc umiejętności wymagane na rynku pracy podparte doświadczeniem i dobrymi praktykami. Umiejętności te wykorzystują w branży Analitycy, Managerowi, Scrum Masterzy, Testerzy Software Developerzy

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event Stormingu. Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Wszystko na przykładzie rzeczywistej domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione zostanie ćwiczenie do realizacji (4 x 45min, 2 przerwy).
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Konto w narzędziu https://miro.com/
 • Konto na Azure jest opcjonalne

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event
Stormingu.

Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure
DeveOps.

Wszystko na przykładzie rzeczywistej
domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione
zostanie ćwiczenie do realizacji

Podczas tej części poznamy:

– Technikę Event Storming i jej

3 fazy Big Picture,
Process

Level, Design Level

– Założenia SCRUM’a

– Realizacja SCRUM’a w

AzureDevops

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci

zrealizują zadanie polegające

na warsztacie Event Storming

Big Picture, na podstawie

zdefiniowanych wymagań.

Zespół podzielony zostanie na

grupki z przypisanymi rolami w

grupie.

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego

rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz

pokazania rozwiązania zadania

z chęcią odpowiem na pytania

związane z branżą i codziennej

pracy programisty. Jak wygląda

proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się

mierzymy i dlaczego jest to

naprawdę ciekawy zawód.

45 min

W dniu 16.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Metodyki zbierania wymagań i prowadzenia projektu Event Storming i SCRUM – na przykładzie systemu składania zamówień. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego
podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę
na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko,
mail).

O prowadzącym

Prowadzącym warsztat będzie Szymon Kondratowicz. Pracuje jako programista i lider techniczny od 2010 roku. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Stos technologii i podejść, który w nich używał był i jest bardzo szeroki. W wielkim skrócie to Uniwersum .NET ‘a, C#, SQL Server i frameworki web-owe, oraz dobre praktyki z architektury, design’u kodu i realizacji projektu. Zajmuje się również rekrutacją programistów do pracy. Stara się nieustannie rozwijać w przydatnych zawodowo obszarach. Dla Ciebie okazją do rozwoju może być ten właśnie warsztat.

Opis i cel warsztatu

Podczas kursu zostanie przedstawiony bardzo istotny proces odkrywania domeny systemu i odkrywania wymagań, których oczekuje w budowanym systemie klient. Zrealizowane to będzie podczas warsztatu Event Storming z klientem. Tak zebrane wymagania będą wsadem do projektu, który będzie zarządzany w procesie SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Po zrealizowanym warsztacie udostępniona zostanie prezentacja, która może być podstawą do zbierania wymagań i realizacji systemu w przyszłości. Przekazane umiejętności przedstawiają w uporządkowany sposób zbieranie wymagań wspólnie z klientem, za pomocą nowoczesnej techniki Event Stormingu. Technika ta w sposób graficzny (zgodnie z zasadą, że obraz wart jest więcej niż tysiąc słów) porządkuje nam wymagania. Pozwala znaleźć najważniejsze, kluczowe miejsca systemu i pomaga uniknąć start finansowych w późniejszej fazie projektu. Druga część warsztatu pokazuje standard w branży – metodykę SCRUM na, przykładzie narzędzia Azure DeveOps. Zyskujesz więc umiejętności wymagane na rynku pracy podparte doświadczeniem i dobrymi praktykami. Umiejętności te wykorzystują w branży Analitycy, Managerowi, Scrum Masterzy, Testerzy Software Developerzy

Przebieg warsztatu

 1. Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event Stormingu. Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure DeveOps. Wszystko na przykładzie rzeczywistej domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione zostanie ćwiczenie do realizacji (4 x 45min, 2 przerwy).
 2. Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego (2 x 45 min, 1 przerwa)
 3. Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie problemów (45 min)
 4. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania, dyskusja (45 min)

Wszystko co potrzebne

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Konto w narzędziu https://miro.com/
 • Konto na Azure jest opcjonalne

Moduły

Pomiędzy modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

(1) Prezentacja krok po kroku odkrywania wymagań w procesie Event
Stormingu.

Zarządzanie projektem za pomocą metodyki SCRUM w narzędziu Azure
DeveOps.

Wszystko na przykładzie  rzeczywistej
domeny systemu zarządzania zamówieniami. Na koniec tej części przedstawione
zostanie ćwiczenie do realizacji

Podczas tej części poznamy:

– Technikę Event Storming i jej

3 fazy Big Picture,
Process

Level, Design Level

– Założenia SCRUM’a

– Realizacja SCRUM’a w

AzureDevops

4x 45min, 2 przerwy

2) Ćwiczenia – praca własna, lub w grupie. Pod opieką prowadzącego.

Podczas tej części Studenci

zrealizują zadanie polegające

na warsztacie Event Storming

Big Picture, na podstawie

zdefiniowanych wymagań.

Zespół podzielony zostanie na

grupki z przypisanymi rolami w

grupie.

2x 45 min, 1 przerwa

(3) Prezentacja rozwiązania przez studentów, dyskusja, omówienie
problemów

W tej części prowadzący będzie moderatorem prezentacji

45 min

(4) Prezentacja rzeczywistego

rozwiązania, dyskusja

Podczas tej części, oprócz

pokazania rozwiązania zadania

z chęcią odpowiem na pytania

związane z branżą i codziennej

pracy programisty. Jak wygląda

proces rekrutacji, z jakim zadaniami na co dzień się

mierzymy i dlaczego jest to

naprawdę ciekawy zawód.

45 min

Począwszy od lutego 2020 rozpoczęliśmy cykl warsztatów poświęconych funkcjonowaniu jednostek IT. W planie mamy następujące tematy:

 • Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center
 • Praktyka CIO 2 – Infrastruktura teleinformatyczna pod kątem utrzymania ciągłości działania
 • Praktyka CIO 3 – Organizacja Service Deck
 • Praktyka CIO 4 – Zarządzanie zmianą w Zintegrowanych Systemach Informatycznych
 • Praktyka CIO 5 – Bezpieczeństwo, użytkownicy, role, uprawnienia.
 • Praktyka CIO 6 – Podejście do budżetowania IT

W dniu 2.04.2020 odbędą się prowadzone w formie zdalnej zajęcia z drugiego tematu. Będzie je prowadził pan Mirosław Kaliński – w branży IT już niemal 30 lat, doświadczenie zdobywał między innymi w takich firmach jak ORACLE (Key Account Manager Public Sector), Microsoft (Public Sector Leader), Sygnity (dyrektor Pionu Integracji Infrastruktury), MORPOL ASA (dyrektor IT).

Opis i cel warsztatu

Kontekst IT Branża: zakład produkcyjny, produkcja dyskretna

Podsumowanie przypadku: struktura firmy: 3 zakłady produkcyjne i centrala z funkcjami controllingu, sprzedaży i zarządzania, konieczność polepszenia niezawodności systemu IT przez przebudowę infrastruktury sieciowej, outsourcing usług telekomunikacyjnych do dostawcy, funkcje wewnętrzne łączności z systemami produkcyjnymi na zakładach realizowane przez wewnętrzne IT, ryzyka związane z podatnościami na włamania.

Bloki

 1. Wprowadzenie pojęć do ćwiczenia – 3 godziny, forma: PPT
 2. Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia 20 minut, forma: PPT
 3. Ćwiczenie, praca grupy – 2 godziny
 4. Prezentacja wypracowanego podejścia i rozwiązania + dyskusja (studenci) – 1 godzina
 5. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania + dyskusja 1 godzina

    Przebieg warsztatu

Moduł

Opis

Czas

 Wprowadzenie

Pojęcia i elementy kontroli zarządczych w obszarze IT omawiane w ćwiczeniu:

 • ryzyka w obszarze telekomunikacji i ich mitygacja
 • zarządzanie dostawcami na przykładzie współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych
 • elementy prawa telekomunikacyjnego, SLA dla usług telekomunikacyjnych

Pojęcia i elementy informatyczne omawiane w ćwiczeniu:

 • obszar infrastruktury telekomunikacyjnej (wyjście do chmury, Internetu, punkt styku z Internetem, WAN, LAN, separowanie podsieci w architekturze TCP/IP)
 • rodzaje łącz telekomunikacyjnych (miedź, światłowód, radio, GSM, Wifi), wady i zalety z punktu widzenia niezawodności

Elementy z praktyki CIO

 • zarządzanie dostawcami
 • zwiększenie niezawodności sieci rozległej
 • zespół wewnętrzny i jego umiejętności vs. zespół zewnętrzny

PPT

3 godziny

+ 2 x 10 minut przerwy w środku

Zdefiniowane zadania dla grupy

Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia.

 1. Grupa ma za zadanie znaleźć podejście do zmian w obszarze architektury sieci WAN które powinien przyjąć dział IT
 2. Grupa ma zdefiniować listę ryzyk dla systemów produkcyjnych (factory floor) opartych o systemy nie-supportowane oraz osadzone, podejście do zmian w obszarze architektury sieci LAN które powinien przyjąć dział IT
 3. Grupa ma za zadanie zaplanować podejście do przypadku wystąpienia problemów z siecią Wifi na zakładzie produkcyjnym

PPT + pytania

20 minut

Praca grupy

Praca w grupie moderowana przez prowadzącego, wprowadzenie nowych informacji w formule grywalizacji (battlecards), symulujących rzeczywisty przebieg procesu decyzyjnego na projekcie

2 h

+ 2 x 10 minut przerwa

 

Przerwa

10 minut

Prezentacja podejścia i rozwiązania

Wybrany zespół 3 osób z grupy prezentuje rekomendacje przyjętych rozwiązań dla zadań 1,2 i 3 uwzględniające zidentyfikowane ryzyka. 

Po każdym wystąpieniu prezentowane jest rzeczywiste rozwiązanie sytuacji jakie IT przyjęło w tej sytuacji (prowadzący) + utrwalenie pojęć z wprowadzenia + dyskusja

3 x 25 minut godzina

Wystąpienie w formie prezentacji nieformalnej, dyskusja moderowana

>Warsztaty będą odbywać się 2.04 zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

W dniu 1.04.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Projekty kaskadowe vs. zwinne – II edycja

Opis:

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

 Cel:

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami, realizowanymi wewnątrz danej organizacji, jak i poza nią. Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej cyklu życia projektu tj. od pojawienia się potrzeby biznesowej do zakończenia projektu, a tym samym dostarczenia wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 

Forma i metoda prowadzenia zajęć: zajęcia będą prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników: ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Czas trwania: 1 dzień

 Agenda szkolenia:

 • Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?
  • Działalność operacyjna a zmiany biznesowe
  •    Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia
   (zwinne vs kaskadowe) 
 • Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów
  • Planowanie oparte na produktach 
  • Struktura podziału pracy 
  • Harmonogramowanie sieciowe
  • Planowanie przyrostowe oparte o iteracje
 • Komunikacja a zmiana
  • Zarządzanie informacją 
  • Bariery komunikacyjne 
  • Techniki skutecznej komunikacji 
  • Elementy negocjacyjne 
 • Czy zmiana to ryzyko?
  • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
  •    Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
  • Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej
 • Techniki „zwinnej” pracy zespołowej
  • Priorytetyzacja MoSCoW
  •  Timeboxy i „daily stand-up”
  • Warsztaty facylitowane
 • Podsumowanie szkolenia
  • Bilans doświadczeń
  • Indywidualne nastawienie do projektu

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy? Czego się nauczą?

Poznasz metody, techniki i narzędzia, które czynią zarządzanie projektami dużo prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać.

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci lepiej organizować przedsięwzięcia w szybko zmieniającym się otoczeniu.

 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające planowanie, oraz monitorowanie projektu.
 • Nauczysz się budować zespół projektowy.
 • Poznasz sprawdzone metody, techniki i narzędzia wspierające komunikację w projekcie.
 • Nauczysz się definiować cele i wskaźniki, oraz określać rezultaty projektu.
 • Poznasz różnicę pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do realizacji projektów oraz to, co konkretnie z niej wynika dla realizowanych przez Ciebie tematów.
 • Nauczysz się jak radzić sobie z konfliktami w zespole projektowym.
 • Poznasz metody oceny pracy menadżera i członków zespołu projektowego.
 • Dowiesz się czym jest ścieżka krytyczna, jak z niej korzystać i dlaczego warto ją wyznaczać.
 • Nauczysz się szacować ryzyko związane z realizacją projektu.
 • Dowiesz się jak tworzyć procedury wspierające sprawną realizację projektu.

Dla kogo (profil studenta)

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w projektach

Warsztaty będą odbywać się w sali N 116 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził Marcin Szybowski, z firmy EITT, projektant symulacji biznesowych, menedżer, trener oraz konsultant. Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier i możliwości ich wykorzystania w edukacji. Stworzył szereg symulacji biznesowych, które w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób1

W dniach 20.03.2020 -22.03.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędzie się  wizyta studyjna studentów WIT w firmie BILLENNIUM S.A., oddział w Olsztynie. BILLENNIUM  S.A. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Posiada w Polsce 10 oddziałów. Program wizyty obejmuje prezentację działalności firmy oraz warsztaty dla studentów realizowane przez doświadczonych przedstawicieli firmy. Planowany harmonogram i tematyka zajęć wygląda następująco: 21.03.2020  – wykłady i warsztaty
 • Prezentacja firmy – Kim jesteśmy, czym się zajmujemy.
 • REST API (wykład, 2h)  – Teoria RESTPrzykład implementacji API REST-owego w ASP.NET Core2.
 • REST API (wykład, 2h) – Utworzenie kontrolera, Utworzenie serwisu aplikacyjnego• Dodanie operacji REST-owych z użyciem framework-a ASP.NET Core3.
 • ORM i SQL Server (wykład , 2h) – Przykład implementacji komunikacji z bazą danych w Entity Framework Core4. 
 • ORM i SQL Server (ćwiczenia, 2h) Utworzenie schematu bazy danych podejściem Code First z użyciem Entity Framework Core• Utworzenie repozytorium umożliwiającego zapis i odczytu danych
22.03.2020   – wykłady i warsztaty
 • Testy Automatyczne, System kontroli wersji (GIT) (wykład, 2h )– Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET Core, Omówienie i przykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Testy Automatyczne (ćwiczenia, 2h) –Przykład implementacji testów jednostkowych, integracyjnych w .NET CorePrzykład użycia system kontroli wersji GIT
 • Frontend (wykład, 2h)∙- Omówienie gotowej aplikacji w React
 • Frontend (ćwiczenia, 2h)Dodanie nowej funkcjonalności do omówionej aplikacji w oparciu o wiedze z wykładu
Wyjazd do Olsztyna planowany jest 20.03 około godziny 16.00, wyjazd z Olsztyna 22.03 około godziny 16.00. Projekt pokrywa następujące koszty związane z uczestnictwem w wizycie studyjnej:
 • przejazd na trasie Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa
 • hotel w Olsztynie (2 noclegi) ze śniadaniami
 • 3 obiady
 • ubezpieczenie NNW
Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób! Studenci powinni wziąć ze sobą laptopy z systemem Windows 10 oraz oprogramowaniem: Visual Studio 2019, .NET Core, SQL Server 2017 Express, Azure Data Studio, Node JS (Recommended ~ 12.13.1)

Weź udział

Rejestrować się mogą studenci ostatnich czterech semestrów studiów na kierunkach ITZ, Informatyka. O zakwalifikowaniu na wizytę będzie decydowała Komisja Kwalifikacyjna. UWAGA: Prosimy bardzo o odpowiedzialne zapisywanie się na wyjazdy, szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Niektóre koszty szkoła ponosi na 2-4 tygodni przez terminem realizacji imprezy. Dotyczy to między innymi zakupu biletów kolejowych, rezerwacji pokoju w hotelu czy obiadów. Rezygnacja z imprezy w ostatnich dniach przed jej rozpoczęciem oznacza w praktyce stratę poniesionych kosztów. Dlatego też zapisując się na daną imprezę prosimy o wcześniejsze upewnienie się, że w tym czasie będziecie Państwo mogli wziąć w niej udział. W krańcowym przypadku rezygnując z uczestnictwa w imprezie w ostatnim tygodniu przed jej rozpoczęciem prosimy o znalezienie na swoje miejsce zastępstwa. W przypadku nie znalezienia zastępstwa na zwolnione miejsce możemy być zmuszeni do obciążenia Państwa poniesionymi dotychczas przez uczelnię wydatkami związanym z Państwa udziałem w imprezie.