Wynik zapytania ofertowego z dn. 2018-07-13 (WSISiZ/ZPR/03/2018)

Dotyczy: Zapewnienie biletów kolejowych, autobusowych, organizacja transportu, noclegów oraz wyżywienia w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Protokół-z-rozstrzygnięcia-z-2018-07-20