Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Problemy społeczeństwa informacyjnego 31.03.2021

Warsztaty – Problemy społeczeństwa informacyjnego 31.03.2021

31 marca 2021r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia dotyczące stanu faktycznej realizacji zadań ustawowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Omówione zostaną zagadnienia:

  • Taksonomia pojęć: cel i znaczenie informacji w wymiarze społecznym, biznesowym, prywatnym
  • Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych w świetle prawa polskiego i UE
  • Warunki i kryteria przygotowania specjalistów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach
  • Reguły weryfikacji jakości zarządzania bezpieczeństwem informacji [BI]– metody prowadzenia audytów BI
  • Prywatność, dobra osobiste i dane osobowe – jako przedmiot poszanowania praw podstawowych w Polsce
  • Perspektywy nowych możliwości zawodowych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  • Prawno-organizacyjne warunki realizacji ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwo poza informatyczne, przeszkody formalne i stan faktyczny realizacji zadań ustawowych.

Zajęcia poprowadzi pan Jarosław Feliński – Audytor wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA], praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych. Kierownik zespołu prawno- audytorskiego w firmie Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting. Doradca i konsultant w instytucjach i przedsiębiorstwach. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Zajęcia będą realizowane zdalnie w godzinach 14:00 – 20:15

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób