Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end 19.05.2020

Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end 19.05.2020

W dniu 19.05.2020 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Tworzenie aplikacji desktopowej end-to-end. Zajęcia realizowane będą zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:15. Zajęć realizowanych w projekcie nie widać w Państwa kalendarzu w UBI. Logujecie się do Teams poprzez link otrzymany mailem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).

O prowadzącym

Prowadzący Łukasz Mierzejewski i jest programistą specjalizującym się w tworzeniu szerokiej gamy systemów opartych o technologię .NET. Niestraszne mu są rozwijane przez dekady olbrzymie systemy ani nowe i ambitne aplikacje tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego portfolio obejmuje najróżniejsze aplikacje konsolowe, desktopowe czy webowe i cała masa technologii powiązanych z .NET.

Opis i cel warsztatu

Podczas warsztatu zostanie utworzona oraz omówiona prosta aplikacja desktopowa służąca do rezerwacji pokoi hotelowych. Wykorzystane zostaną takie technologie jak: C#, Visual Studio, .NET Core, WPF, Entity Framework i MS-SQL. Dodatkowo poruszone zostaną tematy architektury
oprogramowania, wzorców projektowych i dobrych praktyk. Po zakończonym warsztacie,
do dyspozycji uczestników zostanie oddany kod źródłowy aplikacji oraz prezentacja.

Warsztat kierowany jest dla osób, które w minimalnym (lub większym) stopniu opanowały programowanie w C#.

Przebieg warsztatu

Warsztat podzielony zostanie na moduły, w których omówione i przećwiczone zostaną poszczególne etapy tworzenia aplikacji. Każdy moduł składać się będzie z:

  • Części teoretycznej w formie wykładu.
  • Części demonstracyjnej, w której omówione wcześniej zagadnienia zostaną przełożone na praktykę.
  • Części warsztatowej, w której uczestnicy z pomocą prowadzącego, rozwiążą zadane problemy.

Moduły

Pomiędzy
modułami lub co 45 minut przewidziane są krótkie przerwy. Podany czas ma
charakter orientacyjny i może zostać dostosowany do preferencji uczestników.

ModułOpisCzas
Wstęp i przygotowanie środowiskaCzęść ta przeznaczona zostanie na zapoznanie się
kursantów z prowadzącym, omówienie spraw organizacyjnych, przedstawienie
agendy, oraz na przygotowanie narzędzi niezbędnych do nadchodzącej pracy.
45min
Interfejs użytkownika z wykorzystaniem WPF i MVVMW ramach tego modułu, zostanie stworzona solucja
aplikacji oraz graficzny interfejs użytkownika. Efektem pracy będzie
uruchamiająca się aplikacja prezentująca stworzony właśnie interfejs.
3x45min
Architektura aplikacjiPodczas tego modułu omówione zostaną zagadnienia
związane z architekturą tworzonej aplikacji.
45min
Persystencja danychW tym module przedstawiony zostanie sposób na
wykorzystanie relacyjnej bazy danych (MS-SQL) i narzędzia ORM do zapisu i
odczytu informacji istotnych w naszej aplikacji.
2x45min
ZakończeniePozostały czas wykorzystany zostanie na podsumowanie
zdobytej wiedzy, dyskusję i odpowiedzi na pytania związane z warsztatem lub
ogólnie z branżą IT.
45min

Niezbędne narzędzia

Podczas realizacji zadań praktycznych potrzebne będą:

  • Visual Studio 2019 w darmowej wersji Community (lub lepszej) z zainstalowanymi składnikami „.NET desktop development” i „.NET Core cross-platform development”
  • SQL Server Express oraz SQL Server Management Studio