Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Praktyka CIO 2 – Telekomunikacja, WAN/LAN, ciągłość działania 2.04.2020

Warsztaty – Praktyka CIO 2 – Telekomunikacja, WAN/LAN, ciągłość działania 2.04.2020

Począwszy od lutego 2020 rozpoczęliśmy cykl warsztatów poświęconych funkcjonowaniu jednostek IT. W planie mamy następujące tematy:

 • Praktyka CIO 1 – Infrastruktura Data Center
 • Praktyka CIO 2 – Infrastruktura teleinformatyczna pod kątem utrzymania ciągłości działania
 • Praktyka CIO 3 – Organizacja Service Deck
 • Praktyka CIO 4 – Zarządzanie zmianą w Zintegrowanych Systemach Informatycznych
 • Praktyka CIO 5 – Bezpieczeństwo, użytkownicy, role, uprawnienia.
 • Praktyka CIO 6 – Podejście do budżetowania IT

W dniu 2.04.2020 odbędą się prowadzone w formie zdalnej zajęcia z drugiego tematu. Będzie je prowadził pan Mirosław Kaliński – w branży IT już niemal 30 lat, doświadczenie zdobywał między innymi w takich firmach jak ORACLE (Key Account Manager Public Sector), Microsoft (Public Sector Leader), Sygnity (dyrektor Pionu Integracji Infrastruktury), MORPOL ASA (dyrektor IT).

Opis i cel warsztatu

Kontekst IT Branża: zakład produkcyjny, produkcja dyskretna

Podsumowanie przypadku: struktura firmy: 3 zakłady produkcyjne i centrala z funkcjami controllingu, sprzedaży i zarządzania, konieczność polepszenia niezawodności systemu IT przez przebudowę infrastruktury sieciowej, outsourcing usług telekomunikacyjnych do dostawcy, funkcje wewnętrzne łączności z systemami produkcyjnymi na zakładach realizowane przez wewnętrzne IT, ryzyka związane z podatnościami na włamania.

Bloki

 1. Wprowadzenie pojęć do ćwiczenia – 3 godziny, forma: PPT
 2. Opis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia 20 minut, forma: PPT
 3. Ćwiczenie, praca grupy – 2 godziny
 4. Prezentacja wypracowanego podejścia i rozwiązania + dyskusja (studenci) – 1 godzina
 5. Prezentacja rzeczywistego rozwiązania + dyskusja 1 godzina

Przebieg warsztatu

ModułOpisCzas
 WprowadzeniePojęcia i elementy kontroli zarządczych w obszarze IT omawiane w ćwiczeniu:ryzyka w obszarze telekomunikacji i ich mitygacjazarządzanie dostawcami na przykładzie współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnychelementy prawa telekomunikacyjnego, SLA dla usług telekomunikacyjnychPojęcia i elementy informatyczne omawiane w ćwiczeniu:obszar infrastruktury telekomunikacyjnej (wyjście do chmury, Internetu, punkt styku z Internetem, WAN, LAN, separowanie podsieci w architekturze TCP/IP)rodzaje łącz telekomunikacyjnych (miedź, światłowód, radio, GSM, Wifi), wady i zalety z punktu widzenia niezawodnościElementy z praktyki CIOzarządzanie dostawcamizwiększenie niezawodności sieci rozległejzespół wewnętrzny i jego umiejętności vs. zespół zewnętrznyPPT3 godziny+ 2 x 10 minut przerwy w środku
Zdefiniowane zadania dla grupyOpis sytuacji zastanej, opis sytuacji docelowej, zdefiniowanie zadania dla ćwiczenia.Grupa ma za zadanie znaleźć podejście do zmian w obszarze architektury sieci WAN które powinien przyjąć dział ITGrupa ma zdefiniować listę ryzyk dla systemów produkcyjnych (factory floor) opartych o systemy nie-supportowane oraz osadzone, podejście do zmian w obszarze architektury sieci LAN które powinien przyjąć dział ITGrupa ma za zadanie zaplanować podejście do przypadku wystąpienia problemów z siecią Wifi na zakładzie produkcyjnymPPT + pytania20 minut
Praca grupyPraca w grupie moderowana przez prowadzącego, wprowadzenie nowych informacji w formule grywalizacji (battlecards), symulujących rzeczywisty przebieg procesu decyzyjnego na projekcie2 h+ 2 x 10 minut przerwa
 Przerwa10 minut
Prezentacja podejścia i rozwiązaniaWybrany zespół 3 osób z grupy prezentuje rekomendacje przyjętych rozwiązań dla zadań 1,2 i 3 uwzględniające zidentyfikowane ryzyka. Po każdym wystąpieniu prezentowane jest rzeczywiste rozwiązanie sytuacji jakie IT przyjęło w tej sytuacji (prowadzący) + utrwalenie pojęć z wprowadzenia + dyskusja3 x 25 minut godzinaWystąpienie w formie prezentacji nieformalnej, dyskusja moderowana

>Warsztaty będą odbywać się 2.04 zdalnie poprzez MS Teams w godzinach 14:00 – 20:00.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 12 osób!

UWAGA: ze względu na ograniczone możliwości osobistego podpisywania dokumentów zapisanie się na warsztat oznacza Państwa zgodę na przekazanie prowadzącemu Państwa danych osobowych (Imię, Nazwisko, mail).