Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Warsztaty – Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych IV edycja 28.11.2019

Warsztaty – Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych IV edycja 28.11.2019

W dniu 28.11.2019 w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się zajęcia warsztatowe Sztuka prezentacji i organizacja spotkań biznesowych – IV edycja.

Cele warsztatu:

 • Każdy uczestnik nauczy się świadomie prowadzić prezentacje,wykorzystywać efektywnie wszystkie umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia
 • Będzie miał szanse na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, które będzie potrafił zastosować w praktyce
 • Nauczy się zasad prowadzenia motywującego spotkania zespołu, prowadzenia konstruktywnej rozmowy ze współpracownikiem, przełożonym i klientem zewnętrznym.  

Warsztat obejmuje tematy:

 • Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji (techniki niewerbalne).
 • Autoprezentacja – umiejętność budowy spójnego komunikatu.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Spójność treści z formą.
 • Techniki werbalne i mowa ciała – elementy warsztatu aktorskiego.
 • Umiejętność efektywnego rozpoczynania prezentacji i budowania  kontaktu z odbiorcami.
 • Przygotowanie prezentacji: twórcze myślenie, analiza celów i audytorium, wybór strategii i struktury komunikacyjnej, organizacja miejsca, analiza treści – psychologia przekonywania, budowanie argumentacji, kierowanie emocjami, stosowanie parafrazy.
 • Cechy profesjonalnego wystąpienia i kontrola przebiegu prezentacji
 • Interakcja – efektywne odpowiadanie na pytania i reagowanie na zarzuty

Trening odbywać się będzie w formie interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

 • Ubrania uczestników: swobodne i luźne oraz wygodne obuwie.
 • Proszę zabrać ze sobą materiały do ćwiczeń: długopisy, notatnik, korki od butelek po winie (z korka), tablety, Ipady, androidy itp.
 • Uczestnicy otrzymają skrypt i zestawy ćwiczeń w formie drukowanej

Warsztaty będą odbywać się w sali N113 w godzinach 14:00 – 20:00. Będzie je prowadził znany aktor Mirosław Jękot, kontraktowy pracownik mediów publicznych, trener.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy(zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Wizyty studyjne, praktyki i szkolenia). Ilość miejsc jest ograniczona jedynie do 10 osób!