Newelska 6, 01-447 Warszawa
22 3486-531
rozwoj@wit.edu.pl

Certyfikowany menedżer serwisu oraz Certyfikowany menedżer projektów II edycja

Certyfikowany menedżer serwisu oraz Certyfikowany menedżer projektów II edycja

kwietniu 2019 r. w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00  pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” odbędą się szkolenia w ramach ścieżek:

 • Certyfikowany menedżer serwisu – 14 miejsc
 • Certyfikowany menedżer projektów – 14 miejsc

Ścieżka Certyfikowany menedżer serwisu obejmuje:

 • Szkolenie ITIL FOUNDATION – 04.04-05.04.2019, godz. 8.15-15:00
 • Szkolenie ITIL PRACTITIONER – 10.04-11.04.2019, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 12.04.2019, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • ITIL FOUNDATION – termin podany zostanie wkrótce
 • ITIL PRACTITIONER – termin podany zostanie wkrótce

Ścieżka Certyfikowany menedżer projektów obejmuje:

 • Szkolenie PRINCE2 2017 FOUNDATION – 04.04-05.04.2019, godz. 8:15 – 15:00
 • Szkolenie AGILE FOUNDATION – 10.04-11.04.2019, godz. 8.15-15.00
 • Symulacyjna gra decyzyjna – 12.04.2019, godz. 8.15-15.00

Egzaminy certyfikujące dla tej ścieżki odbędą się:

 • PRINCE 2 FOUNDATION – termin podany zostanie wkrótce
 • AGILE FOUNDATION – 12.04.2019 po zakończeniu gry symulacyjnej.

KOSZTY SZKOLEŃ POKRYWANE SĄ W CAŁOŚCI W RAMACH PROJEKTU.

Każda z obu ścieżek stanowi integralną całość. Zatem nie ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranym szkoleniu. Jeżeli uczestnik ścieżki nie zrealizuje wszystkich elementów składowych, to będzie obciążony koniecznością zwrotu poniesionych przez uczelnię kosztów nie zrealizowanych przez niego szkoleń.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zalogować się do Uczelnianego Banku Informacji (UBI), a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy (zakładka: ZAPISY ON-LINE > zakładka: Kursy, szkolenia i certyfikaty > wybieramy: Szkolenia